Čárky – 7. třída

Správné psaní čárek ve větách není jednoduché. Nabízíme cvičení speciálně na procvičení čárek: do zadané věty máte doplnit čárky právě na ta místa, kam patří. Nabízíme 600 zadání roztříděných podle pravopisných jevů a obtížnosti.

Do zadané věty doplňujete čárky právě na ta místa, kam patří.

Vybrána třída: 7. (široký výběr)


Čárky a interpunkce

Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy   
Čárky v souvětí
Čárky v souvětí souřadném   
Čárky v souvětí podřadném   

Slova a jejich význam

Frazémy
Přísloví   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence