Český jazyk: 3. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Sbalit nabidku ↓

Psaní i/y

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka 1. úroveň
Střílečka Max level
0

Vyjmenovaná slova po B

Doplňovačka 1. úroveň
Diktáty online 1. úroveň
Střílečka Max level
0

Vyjmenovaná slova po L

Doplňovačka 1. úroveň
Střílečka Max level
0

Vyjmenovaná slova po M

Doplňovačka 1. úroveň
Diktáty online 1. úroveň
Střílečka Max level
0

Vyjmenovaná slova po P

Doplňovačka 1. úroveň
Střílečka Max level
0

Vyjmenovaná slova po S

Doplňovačka 1. úroveň
Střílečka Max level
0

Vyjmenovaná slova po V

Doplňovačka 1. úroveň
Střílečka Max level
0

Vyjmenovaná slova po Z

Doplňovačka 1. úroveň
Střílečka Max level
0

Vyjmenovaná slova: mix

Doplňovačka 1. úroveň
Roboti Max level
0
Křížovky - Vyjmenovaná slova Vyřešeno
0

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka 1. úroveň

Psaní i/y: mix

Diktáty online - Různé výskyty I/Y 1. úroveň

Podobně znějící

Psaní bě/bje

Doplňovačka 1. úroveň

Psaní vě/vje

Doplňovačka 1. úroveň

Psaní ě: mix

Doplňovačka 1. úroveň

Psaní s/z na začátku slova

Doplňovačka 1. úroveň

Předložky s/z

Doplňovačka 1. úroveň

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň

Párové hlásky: mix

Doplňovačka 1. úroveň

Délka samohlásek: u/ú/ů

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň

Velká písmena

Velká písmena: lidé, jména

Doplňovačka 1. úroveň

Velká písmena: mix lidé, čas

Diktáty online 1. úroveň

Čárky

Čárky v souvětí podřadném

Čárky 1. úroveň

Rozbory vět, stavba slov

Určování souhlásek a samohlásek

Rozbory 1. úroveň

Dělení slov na slabiky

Rozbory 1. úroveň

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory 1. úroveň

Věta hlavní

Rozbory 1. úroveň

Oznamovací, tázací, přací

Rozbory 1. úroveň

Tvarosloví

Slovní druhy

Tetris Max level
0

Určování podstatných jmen

Rozbory 1. úroveň

Určování sloves

Rozbory 1. úroveň

Určování slovních druhů

Rozřazovačka 1. úroveň
Rozřazovačka 2. úroveň
Pexeso 1. úroveň
Rozbory - Harry Potter: slovní druhy 1. úroveň
Rozbory 1. úroveň
Rozbory - Pán prstenů: slovní druhy 1. úroveň

Podstatná jména: pády

Rozřazovačka 2. úroveň
Rozbory - Určování pádů ve větách 1. úroveň
Rozřazovačka 1. úroveň

Slovesná osoba

Rozřazovačka 2. úroveň
Tetris Max level
0

Slova a jejich význam

Slova souznačná (synonyma)

Pexeso 1. úroveň
Otázky 1. úroveň

Slova protikladná (antonyma)

Pexeso 1. úroveň
Otázky 1. úroveň

Slovní hrátky

Pexeso - Indicie zvířata 1. úroveň
Pexeso - Přesmyčky 1. úroveň

Tematická zadání

Tematická zadání: vtipy

Pravopisné vtipy - Vtipy: rozcvička Vyřešeno
0
Pravopisné vtipy - Vtipy lehké Vyřešeno
0

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Čtení s porozuměním - Liška Adéla Vyřešeno
0
Čtení s porozuměním - Karas a Pedro Vyřešeno
0

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM