Český jazyk: 4. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Sbalit nabidku ↓

Psaní i/y

Měkké a tvrdé souhlásky

Střílečka Max level
0

Vyjmenovaná slova po B

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 1. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Vyjmenovaná slova po L

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Vyjmenovaná slova po M

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 1. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Vyjmenovaná slova po P

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Vyjmenovaná slova po S

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Vyjmenovaná slova po V

Rozřazovačka - Předpona vy- 2. úroveň
Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Vyjmenovaná slova po Z

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Vyjmenovaná slova: mix

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Roboti Max level
0

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka 1. úroveň

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka 1. úroveň

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Doplňovačka 1. úroveň

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň

Koncovky ovi/ovy

Diktáty online 2. úroveň

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Psaní i/y: mix

Diktáty online - Různé výskyty I/Y 1. úroveň

Podobně znějící

Psaní mě/mně ve slově

Doplňovačka 2. úroveň

Mě/mně (zájmeno já)

Rozřazovačka 2. úroveň

Psaní bě/bje

Doplňovačka 1. úroveň
Diktáty online 1. úroveň

Psaní vě/vje

Doplňovačka 1. úroveň

Psaní ě: mix

Doplňovačka 1. úroveň
Roboti Max level
0

Psaní s/z na začátku slova

Doplňovačka 1. úroveň

Předložky s/z

Doplňovačka 1. úroveň

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň

Psaní š/č, š/ž

Doplňovačka 2. úroveň

Párové hlásky: mix

Doplňovačka 1. úroveň
Roboti Max level
0

Délka samohlásek: u/ú/ů

Doplňovačka 2. úroveň

Délka samohlásek: mix

Diktáty online 2. úroveň

Velká písmena

Velká písmena: lidé, jména

Doplňovačka 1. úroveň

Velká písmena: národy, skupiny osob

Rozřazovačka 1. úroveň

Velká písmena: instituce, organizace

Rozřazovačka 1. úroveň

Velká písmena: dny, období, události

Rozřazovačka 1. úroveň

Velká písmena: mix lidé, čas

Diktáty online 1. úroveň

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Rozřazovačka 1. úroveň

Velká písmena: státy, oblasti

Rozřazovačka 1. úroveň

Velká písmena: města, části měst, ulice

Rozřazovačka 1. úroveň
Doplňovačka 1. úroveň

Velká písmena: budovy, stavby

Rozřazovačka 1. úroveň
Doplňovačka 1. úroveň

Velká písmena: mix místa

Doplňovačka 1. úroveň

Čárky

Čárky v souvětí souřadném

Čárky 2. úroveň

Čárky v souvětí podřadném

Čárky 1. úroveň

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy: podmět, přísudek

Rozbory 1. úroveň

Větné členy obecně

Rozbory - Harry Potter 1. úroveň
Rozbory - Narnie 1. úroveň

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory 1. úroveň

Věta hlavní

Rozbory 1. úroveň

Oznamovací, tázací, přací

Rozbory 1. úroveň

Tvarosloví

Slovní druhy

Tetris Max level
0

Určování podstatných jmen

Rozbory 1. úroveň

Určování přídavných jmen

Rozbory 1. úroveň

Určování zájmen

Rozbory 1. úroveň

Určování sloves

Rozbory 1. úroveň

Určování slovních druhů

Rozřazovačka 1. úroveň
Rozřazovačka 2. úroveň
Pexeso 2. úroveň
Pexeso 1. úroveň
Rozbory - Harry Potter: slovní druhy 1. úroveň
Rozbory 1. úroveň
Rozbory 2. úroveň
Rozbory - Pán prstenů: slovní druhy 1. úroveň
Rozbory - Pán prstenů: slovní druhy 2. úroveň

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka 2. úroveň
Tetris Max level
0

Podstatná jména: pády

Rozřazovačka 2. úroveň
Pexeso 2. úroveň
Rozbory 1. úroveň
Tetris Max level
0

Slovesná osoba

Rozřazovačka 2. úroveň

Slovesa: osobní, neosobní

Rozřazovačka 2. úroveň

Slova a jejich význam

Slova souznačná (synonyma)

Pexeso 1. úroveň
Otázky 1. úroveň

Slova protikladná (antonyma)

Pexeso 1. úroveň
Otázky 1. úroveň

Slova souzvučná (homonyma)

Otázky 1. úroveň

Slova souřadná

Otázky 1. úroveň
Pexeso 2. úroveň

Slova podřadná

Otázky 1. úroveň

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Cítím se ...

Frustrovaně Zklamaně Nápaditě Spokojeně Nadšeně

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM