Český jazyk: 5. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Sbalit nabidku ↓

Psaní i/y

Vyjmenovaná slova po B

Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň

Vyjmenovaná slova po L

Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň

Vyjmenovaná slova po M

Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 1. úroveň
Diktáty online 2. úroveň

Vyjmenovaná slova po P

Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň

Vyjmenovaná slova po S

Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň

Vyjmenovaná slova po V

Rozřazovačka - Předpona vy- 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň
Diktáty online 2. úroveň

Vyjmenovaná slova po Z

Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň

Vyjmenovaná slova: mix

Doplňovačka 2. úroveň
Roboti Max level
0

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Koncovky ovi/ovy

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Koncovky mi/my/ma

Doplňovačka 2. úroveň

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Psaní i/y: mix

Diktáty online - Různé výskyty I/Y 1. úroveň

Podobně znějící

Psaní mě/mně ve slově

Doplňovačka 2. úroveň

Mě/mně (zájmeno já)

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň

Psaní bě/bje

Doplňovačka 1. úroveň
Diktáty online 1. úroveň

Psaní vě/vje

Doplňovačka 1. úroveň

Psaní ě: mix

Doplňovačka 1. úroveň
Diktáty online - Psaní mě/mně 2. úroveň
Roboti Max level
0

Psaní n/nn

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 1. úroveň
Diktáty online 2. úroveň

Psaní s/z na začátku slova

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 1. úroveň
Diktáty online 2. úroveň

Předložky s/z

Doplňovačka 1. úroveň

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň

Psaní š/č, š/ž

Doplňovačka 2. úroveň

Párové hlásky: mix

Doplňovačka 1. úroveň
Diktáty online 1. úroveň
Roboti Max level
0

Délka samohlásek: u/ú/ů

Doplňovačka 2. úroveň

Délka samohlásek: mix

Diktáty online 2. úroveň

Skloňování a časování

Skloňování a časování: mix

Diktáty online 2. úroveň
Roboti Max level
0

Velká písmena

Velká písmena: lidé, jména

Rozřazovačka 1. úroveň
Doplňovačka 1. úroveň

Velká písmena: národy, skupiny osob

Rozřazovačka 1. úroveň
Rozřazovačka 2. úroveň

Velká písmena: instituce, organizace

Rozřazovačka 1. úroveň

Velká písmena: dny, období, události

Rozřazovačka 1. úroveň

Velká písmena: mix lidé, čas

Diktáty online 1. úroveň
Diktáty online 2. úroveň

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Rozřazovačka 1. úroveň

Velká písmena: státy, oblasti

Rozřazovačka 1. úroveň

Velká písmena: města, části měst, ulice

Rozřazovačka 1. úroveň
Doplňovačka 1. úroveň

Velká písmena: budovy, stavby

Rozřazovačka 1. úroveň
Doplňovačka 1. úroveň

Velká písmena: mix místa

Doplňovačka 1. úroveň

Čárky

Čárky v souvětí souřadném

Čárky 2. úroveň

Čárky v souvětí podřadném

Čárky 1. úroveň
Čárky 2. úroveň

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy: podmět, přísudek

Rozbory 1. úroveň
Rozbory 2. úroveň

Větné členy obecně

Rozbory - Harry Potter 1. úroveň
Rozbory - Narnie 1. úroveň
Rozbory - Rychlé šípy 2. úroveň

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory 1. úroveň
Rozbory 2. úroveň

Tvarosloví

Slovní druhy

Tetris Max level
0

Určování podstatných jmen

Rozbory 1. úroveň

Určování přídavných jmen

Rozbory 1. úroveň

Určování zájmen

Rozbory 1. úroveň

Určování sloves

Rozbory 1. úroveň

Určování příslovcí

Rozbory 2. úroveň

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka 2. úroveň
Tetris Max level
0

Podstatná jména: pády

Rozřazovačka 2. úroveň
Pexeso 2. úroveň
Rozbory 1. úroveň
Tetris Max level
0

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

Rozřazovačka 2. úroveň
Tetris Max level
0

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

Rozřazovačka 2. úroveň
Tetris Max level
0

Podstatná jmena: vzory středního rodu

Rozřazovačka 2. úroveň
Tetris Max level
0

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

Rozřazovačka 2. úroveň

Podstatná jména: vzory mix

Pexeso 2. úroveň

Slovesná osoba

Rozřazovačka 2. úroveň

Slovesný čas

Rozřazovačka 2. úroveň

Slovesa: osobní, neosobní

Rozřazovačka 2. úroveň

Slova a jejich význam

Slova souzvučná (homonyma)

Otázky 1. úroveň

Význam cizích slov: podstatná jména

Pexeso 2. úroveň

Význam cizích slov: přídavná jména

Pexeso 2. úroveň

Význam cizích slov: slovesa

Pexeso 2. úroveň

Slovní hrátky

Pexeso - Indicie ovoce, zelenina 1. úroveň
Pexeso - Přesmyčky 1. úroveň

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Cítím se ...

Frustrovaně Zklamaně Nápaditě Spokojeně Nadšeně

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM