Český jazyk: 6. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Sbalit nabidku ↓

Psaní i/y

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka 2. úroveň

Vyjmenovaná slova po B

Rozřazovačka - Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ... 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň
Diktáty online 2. úroveň

Vyjmenovaná slova po L

Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň

Vyjmenovaná slova po M

Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň

Vyjmenovaná slova po P

Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň

Vyjmenovaná slova po S

Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň

Vyjmenovaná slova po V

Rozřazovačka - Předpona vy- 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň
Diktáty online 2. úroveň

Vyjmenovaná slova po Z

Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň

Vyjmenovaná slova: mix

Doplňovačka 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň
Střílečka Max level
0

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň
Střílečka Max level
0

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Koncovky ovi/ovy

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Koncovky mi/my/ma

Doplňovačka 2. úroveň

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Podobně znějící

Psaní mě/mně ve slově

Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň
Střílečka Max level
0

Mě/mně (zájmeno já)

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň

Psaní bě/bje

Diktáty online 1. úroveň

Psaní ě: mix

Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online - Psaní mě/mně 2. úroveň
Roboti Max level
0
Střílečka Max level
0

Psaní n/nn

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

Doplňovačka 2. úroveň

Psaní s/z na začátku slova

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Doplňovačka 3. úroveň

Psaní š/č, š/ž

Doplňovačka 2. úroveň

Párové hlásky: mix

Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 1. úroveň
Roboti Max level
0

Délka samohlásek: mix

Diktáty online 2. úroveň

Spřežky

Diktáty online 2. úroveň

Skloňování a časování

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

Doplňovačka 2. úroveň

Skloňování a časování: mix

Diktáty online 2. úroveň
Roboti Max level
0

Velká písmena

Velká písmena: lidé, jména

Doplňovačka 2. úroveň

Velká písmena: národy, skupiny osob

Rozřazovačka 2. úroveň

Velká písmena: mix lidé, čas

Diktáty online 2. úroveň
Roboti Max level
0

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Diktáty online 2. úroveň

Velká písmena: města, části měst, ulice

Diktáty online 2. úroveň
Doplňovačka 1. úroveň

Velká písmena: budovy, stavby

Doplňovačka 1. úroveň

Velká písmena: mix místa

Doplňovačka 1. úroveň

Čárky

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky 2. úroveň

Čárky v souvětí souřadném

Čárky 2. úroveň

Čárky v souvětí podřadném

Čárky 2. úroveň

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy: podmět, přísudek

Rozbory 1. úroveň
Rozbory 2. úroveň
Rozbory 3. úroveň

Větné členy: předmět

Rozbory 2. úroveň

Větné členy obecně

Rozbory - Harry Potter 1. úroveň
Rozbory - Harry Potter 2. úroveň
Rozbory - Narnie 1. úroveň
Rozbory - Narnie 2. úroveň
Rozbory - Vinnetou 2. úroveň
Rozbory - Rychlé šípy 2. úroveň
Rozbory - Simpsonovi 2. úroveň

Určování kořene

Rozbory 2. úroveň

Určování předpony

Rozbory 2. úroveň

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory 2. úroveň

Typy vedlejších vět

Rozbory 2. úroveň

Tvarosloví

Určování podstatných jmen

Rozbory 2. úroveň

Určování přídavných jmen

Rozbory 1. úroveň

Určování zájmen

Rozbory 1. úroveň
Rozbory 2. úroveň

Určování sloves

Rozbory 2. úroveň

Určování příslovcí

Rozbory 2. úroveň

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka 2. úroveň
Rozřazovačka 1. úroveň
Tetris Max level
0

Podstatná jména: pády

Pexeso 2. úroveň
Rozbory - Určování pádů ve větách 2. úroveň
Tetris Max level
0

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

Rozřazovačka 2. úroveň
Rozřazovačka 1. úroveň
Tetris Max level
0

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

Rozřazovačka 2. úroveň
Rozřazovačka 1. úroveň
Tetris Max level
0

Podstatná jmena: vzory středního rodu

Rozřazovačka 2. úroveň
Rozřazovačka 1. úroveň
Tetris Max level
0

Podstatná jména: jmenné číslo

Rozřazovačka 1. úroveň

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

Rozřazovačka 2. úroveň

Podstatná jména: vzory mix

Pexeso 2. úroveň

Slovesný čas

Rozřazovačka 2. úroveň
Tetris Max level
0

Slovesný vzor

Rozřazovačka 2. úroveň

Slovesa: osobní, neosobní

Rozřazovačka 2. úroveň

Číslovky: druhy

Rozřazovačka 2. úroveň

Zájmena: druhy

Rozřazovačka 2. úroveň
Rozřazovačka 1. úroveň

Slova a jejich význam

Slova souzvučná (homonyma)

Otázky 1. úroveň

Vztahy slov: mix

Křížovky - Vztahy slov Vyřešeno
0

Význam cizích slov: podstatná jména

Pexeso 2. úroveň

Význam cizích slov: přídavná jména

Pexeso 2. úroveň

Význam cizích slov: slovesa

Pexeso 2. úroveň

Základy slovenštiny

Otázky 2. úroveň

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM