Český jazyk: 7. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Sbalit nabidku ↓

Psaní i/y

Vyjmenovaná slova po B

Rozřazovačka - Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ... 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň

Vyjmenovaná slova po V

Doplňovačka 3. úroveň

Vyjmenovaná slova: mix

Střílečka Max level
0

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň
Střílečka Max level
0

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň
Střílečka Max level
0

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Doplňovačka 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Střílečka Max level
0

Koncovky ovi/ovy

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Koncovky mi/my/ma

Doplňovačka 2. úroveň

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka 3. úroveň
Diktáty online 3. úroveň

Psaní i/y: mix

Diktáty online - Různé výskyty I/Y 2. úroveň

Podobně znějící

Psaní mě/mně ve slově

Doplňovačka 3. úroveň
Střílečka Max level
0

Mě/mně (zájmeno já)

Doplňovačka 2. úroveň

Psaní ě: mix

Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online - Psaní mě/mně 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Psaní n/nn

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

Doplňovačka 2. úroveň

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

Doplňovačka 2. úroveň

Zdvojené hlásky: mix

Doplňovačka 2. úroveň
Roboti Max level
0

Psaní s/z na začátku slova

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Diktáty online 3. úroveň
Střílečka Max level
0

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Doplňovačka 3. úroveň

Párové hlásky: mix

Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 1. úroveň

Spřežky

Diktáty online 2. úroveň

Přejatá slova: mix

Diktáty online 2. úroveň

Skloňování a časování

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Doplňovačka 3. úroveň

Skloňování přídavných jmen

Doplňovačka 2. úroveň

Skloňování podstatných jmen

Doplňovačka 2. úroveň

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

Doplňovačka 2. úroveň

Skloňování a časování: mix

Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Roboti Max level
0

Velká písmena

Velká písmena: lidé, jména

Rozřazovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň

Velká písmena: národy, skupiny osob

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň

Velká písmena: dny, období, události

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň

Velká písmena: mix lidé, čas

Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Roboti Max level
0

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň

Velká písmena: státy, oblasti

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň

Velká písmena: města, části měst, ulice

Diktáty online 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň

Velká písmena: budovy, stavby

Doplňovačka 2. úroveň

Interpunkce

Interpunkční znaménka

Diktáty online - Přímá řeč 2. úroveň

Čárky

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky 2. úroveň

Čárky v souvětí souřadném

Čárky 3. úroveň

Čárky v souvětí podřadném

Čárky 2. úroveň

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Čárky 2. úroveň

Čárky v souvětí s více větami

Čárky 2. úroveň

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy: podmět, přísudek

Rozbory 2. úroveň
Rozbory 3. úroveň

Větné členy obecně

Rozbory - Harry Potter 2. úroveň
Rozbory - Narnie 2. úroveň
Rozbory - Vinnetou 2. úroveň
Rozbory - Rychlé šípy 2. úroveň
Rozbory - Simpsonovi 2. úroveň

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory 2. úroveň

Typy vedlejších vět

Rozbory 2. úroveň

Tvarosloví

Určování příslovcí

Rozbory 2. úroveň

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

Rozřazovačka 2. úroveň
Tetris Max level
0

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

Rozřazovačka 2. úroveň
Tetris Max level
0

Podstatná jmena: vzory středního rodu

Rozřazovačka 2. úroveň
Tetris Max level
0

Podstatná jména: jmenné číslo

Rozřazovačka 1. úroveň

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

Rozřazovačka 2. úroveň

Podstatná jména: vzory mix

Pexeso 2. úroveň

Slovesný čas

Rozřazovačka 2. úroveň

Slovesný vzor

Rozřazovačka 2. úroveň

Číslovky: druhy

Rozřazovačka 2. úroveň
Tetris Max level
0

Zájmena: druhy

Rozřazovačka 2. úroveň
Tetris Max level
0

Příslovce: druhy

Rozřazovačka 2. úroveň
Tetris Max level
0

Slova a jejich význam

Význam cizích slov: podstatná jména

Pexeso 2. úroveň
Otázky 2. úroveň

Význam cizích slov: přídavná jména

Pexeso 2. úroveň
Otázky 2. úroveň

Význam cizích slov: slovesa

Pexeso 2. úroveň
Otázky 2. úroveň

Základy slovenštiny

Otázky 2. úroveň

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Cítím se ...

Frustrovaně Zklamaně Nápaditě Spokojeně Nadšeně

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM