Český jazyk: 7. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Sbalit nabidku ↓

Psaní i/y

Vyjmenovaná slova po B

Rozřazovačka - Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ... 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň

Vyjmenovaná slova po V

Doplňovačka 3. úroveň

Vyjmenovaná slova: mix

Střílečka Max level
0

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň
Střílečka Max level
0

Koncovky podstatných jmen: ženský rod

Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň
Střílečka Max level
0

Koncovky podstatných jmen: střední rod

Doplňovačka 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Střílečka Max level
0

Koncovky ovi/ovy

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Koncovky mi/my/ma

Doplňovačka 2. úroveň

Shoda přísudku s podmětem

Doplňovačka 3. úroveň
Diktáty online 3. úroveň

Psaní i/y: mix

Diktáty online - Různé výskyty I/Y 2. úroveň

Podobně znějící

Psaní mě/mně ve slově

Doplňovačka 3. úroveň
Střílečka Max level
0

Mě/mně (zájmeno já)

Doplňovačka 2. úroveň

Psaní ě: mix

Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online - Psaní mě/mně 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Psaní n/nn

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 1. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Doplňovačka 3. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Střílečka Max level
0

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

Doplňovačka 2. úroveň

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

Doplňovačka 2. úroveň

Zdvojené hlásky: mix

Doplňovačka 2. úroveň
Roboti Max level
0

Psaní s/z na začátku slova

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Diktáty online 3. úroveň
Střílečka Max level
0

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Doplňovačka 3. úroveň

Párové hlásky: mix

Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 1. úroveň

Spřežky

Diktáty online 2. úroveň

Přejatá slova: mix

Diktáty online 2. úroveň

Skloňování a časování

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Doplňovačka 3. úroveň

Skloňování přídavných jmen

Doplňovačka 2. úroveň

Skloňování podstatných jmen

Doplňovačka 2. úroveň

Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)

Doplňovačka 2. úroveň

Skloňování a časování: mix

Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Roboti Max level
0

Velká písmena

Velká písmena: lidé, jména

Doplňovačka 2. úroveň

Velká písmena: národy, skupiny osob

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň

Velká písmena: dny, období, události

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň

Velká písmena: mix lidé, čas

Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Roboti Max level
0

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň

Velká písmena: státy, oblasti

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň

Velká písmena: města, části měst, ulice

Diktáty online 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň

Velká písmena: budovy, stavby

Doplňovačka 2. úroveň

Interpunkce

Interpunkční znaménka

Diktáty online - Přímá řeč 2. úroveň

Čárky

Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy

Čárky 2. úroveň

Čárky v souvětí souřadném

Čárky 3. úroveň

Čárky v souvětí podřadném

Čárky 2. úroveň

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Čárky 2. úroveň

Čárky v souvětí s více větami

Čárky 2. úroveň

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy: podmět, přísudek

Rozbory 2. úroveň
Rozbory 3. úroveň

Větné členy: předmět

Rozbory 2. úroveň

Větné členy obecně

Rozbory - Harry Potter 2. úroveň
Rozbory - Narnie 2. úroveň
Rozbory - Vinnetou 2. úroveň
Rozbory - Rychlé šípy 2. úroveň
Rozbory - Simpsonovi 2. úroveň

Určování kořene

Rozbory 2. úroveň

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory 2. úroveň

Typy vedlejších vět

Rozbory 2. úroveň

Tvarosloví

Určování zájmen

Rozbory 2. úroveň

Určování příslovcí

Rozbory 2. úroveň
Rozbory 3. úroveň

Podstatná jmena: vzory mužského rodu

Rozřazovačka 2. úroveň
Tetris Max level
0

Podstatná jmena: vzory ženského rodu

Rozřazovačka 2. úroveň
Tetris Max level
0

Podstatná jmena: vzory středního rodu

Rozřazovačka 2. úroveň
Tetris Max level
0

Podstatná jména: jmenné číslo

Rozřazovačka 1. úroveň

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

Rozřazovačka 2. úroveň

Podstatná jména: vzory mix

Pexeso 2. úroveň

Slovesný čas

Rozřazovačka 2. úroveň
Tetris Max level
0

Slovesný vzor

Rozřazovačka 2. úroveň
Rozřazovačka 3. úroveň

Číslovky: druhy

Rozřazovačka 2. úroveň
Tetris Max level
0

Zájmena: druhy

Rozřazovačka 2. úroveň
Rozřazovačka 1. úroveň
Tetris Max level
0

Příslovce: druhy

Rozřazovačka 2. úroveň
Rozřazovačka 3. úroveň
Tetris Max level
0

Slova a jejich význam

Význam cizích slov: podstatná jména

Pexeso 2. úroveň
Otázky 2. úroveň

Význam cizích slov: přídavná jména

Pexeso 2. úroveň
Otázky 2. úroveň

Význam cizích slov: slovesa

Pexeso 2. úroveň
Otázky 2. úroveň

Základy slovenštiny

Otázky 2. úroveň

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM