Český jazyk: 9. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Sbalit nabidku ↓

Psaní i/y

Vyjmenovaná slova: mix

Doplňovačka 3. úroveň

Shoda přísudku s podmětem

Diktáty online 3. úroveň

Psaní i/y: mix

Diktáty online - Různé výskyty I/Y 2. úroveň

Podobně znějící

Psaní n/nn

Doplňovačka 3. úroveň
Střílečka Max level
0

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

Doplňovačka 2. úroveň

Zdvojené hlásky: mix

Doplňovačka 2. úroveň
Roboti Max level
0

Psaní s/z na začátku slova

Diktáty online 3. úroveň
Střílečka Max level
0

Délka samohlásek: i/í

Doplňovačka 3. úroveň

Spřežky

Doplňovačka 2. úroveň

Přejatá slova: souhlásky

Doplňovačka 2. úroveň

Přejatá slova: samohlásky

Doplňovačka 2. úroveň

Přejatá slova: mix

Diktáty online 2. úroveň

Skloňování a časování

Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...

Doplňovačka 3. úroveň

Skloňování přídavných jmen

Doplňovačka 2. úroveň

Skloňování podstatných jmen

Doplňovačka 2. úroveň

Skloňování a časování: mix

Doplňovačka 2. úroveň

Velká písmena

Velká písmena: lidé, jména

Rozřazovačka 2. úroveň

Velká písmena: národy, skupiny osob

Doplňovačka 2. úroveň

Velká písmena: instituce, organizace

Rozřazovačka 2. úroveň

Velká písmena: dny, období, události

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň

Velká písmena: mix lidé, čas

Doplňovačka 2. úroveň

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň

Velká písmena: státy, oblasti

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň

Velká písmena: města, části měst, ulice

Rozřazovačka 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň

Velká písmena: budovy, stavby

Rozřazovačka 2. úroveň
Diktáty online 2. úroveň
Doplňovačka 2. úroveň

Velká písmena: mix místa

Doplňovačka 2. úroveň
Roboti Max level
0

Interpunkce

Zkratky

Doplňovačka 2. úroveň

Interpunkční znaménka

Diktáty online - Přímá řeč 2. úroveň

Čárky

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Čárky 3. úroveň

Čárky ve větě jednoduché: a, nebo

Čárky 3. úroveň

Čárky v souvětí souřadném

Čárky 3. úroveň

Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší

Čárky 2. úroveň

Čárky v souvětí s více větami

Čárky 2. úroveň

Čárky v souvětí: speciální případy

Čárky 2. úroveň

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy obecně

Rozbory - Simpsonovi 3. úroveň
Rozbory - Teorie velkého třesku 2. úroveň

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory 3. úroveň

Tvarosloví

Určování slovních druhů

Rozbory - Harry Potter: slovní druhy 3. úroveň

Slovesný způsob

Rozřazovačka 2. úroveň

Slovesný vzor

Tetris Max level
0

Slovesný vid

Rozřazovačka 1. úroveň

Slovesný rod

Rozřazovačka 2. úroveň

Slovesné tvary neurčité

Rozřazovačka 2. úroveň

Číslovky: druhy

Tetris Max level
0

Zájmena: druhy

Tetris Max level
0

Příslovce: druhy

Rozřazovačka 2. úroveň
Tetris Max level
0

Slova a jejich význam

Význam cizích slov: podstatná jména

Otázky 2. úroveň

Význam cizích slov: přídavná jména

Otázky 2. úroveň

Význam cizích slov: slovesa

Otázky 2. úroveň

Slova zastaralá (archaismy)

Otázky 2. úroveň
Pexeso 2. úroveň

Tematická zadání

Tematická zadání: čárky

Čárky - Čapek: Dášeňka 3. úroveň
Čárky - Přísloví 2. úroveň

Tematická zadání: vtipy

Pravopisné vtipy - Vtipy pokročilé Vyřešeno
0

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Cítím se ...

Frustrovaně Zklamaně Nápaditě Spokojeně Nadšeně

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM