Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...


Nadřazené téma: Zdvojené hlásky

Předcházející téma: Předpona, kořen, přípona, koncovka

Jak si chcete téma procvičit?

DoplňovačkaTýmovkaZávody

Zdvojit musíme pokud předpona končí na stejné písmeno jako kořen slova. Pokud nezdvojíme, může se změnit význam.


Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM