Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...


Nadřazené téma: Zdvojené hlásky

Jak si chcete téma procvičit?

DoplňovačkaTýmovkaZávody

Nejdříve je třeba najít kořen slova nebo slovotvorný základ a podle potřeby určit předponu/příponu.

 • Příklad: Rozsypat: kořen -syp-, předpona roz- → předpona ro- neexistuje, proto píšeme rozsypat (zs).

Pravopis související s předponou

 • Předpony nad-, pod-, před-, ob-, od-, roz-, bez- se v psané podobě nemění, mění se pouze ve výslovnosti (př. píšeme podkova, ale vyslovujeme [potkova]).
 • Pokud předpona končí stejnou souhláskou, jakou začíná kořen, píšeme 2 stejné souhlásky vedle sebe (př. rozzuřit, oddělit, bezzubý).

Pravopis souvesející s příponou

Zde je psaná podoba složitější, protože někdy se vzniklá sklupina souhlásek zachovává, občas dochází v rámci slova k její změně a jindy k jejímu zjednodušení. Jak to funguje v praxi si ukážeme na příponách -ský/-ští.

 1. Skupina souhlásek se zachovává, končí-li základové slovo na:
  • ž + -ský/-ští → pařížský, pařížš,
  • š + -ský/-ští → krkonošský, krkonošš,
  • č + -ský/-ští → haličský, haličš,
  • z + -ský/-ští → francouzský, francou.
 2. Poslední souhláska základového slova se kvůli výslovnosti mění, končí-li slovní základ na:
  • h se mění na ž + -ský/-ští → Praha, pražský, pražš, -ch se mění na š + -ský/-ští → černoch, černošský, černošští.
 3. Skupina souhlásek se zjednodušuje, končí-li základové slovo na:
  • s + -ský/-ští = -ský/-ští → Rus, ruský, ruš,
  • c + -ský/-ští = -cký/-čtí → Olomouc, olomoucký, olomouč,
  • k + -ský/-ští = -cký/-čtí → otrok, otrocký, otroč.
 4. Pokud je slovo vznikne ze slova končícího na -berg/-berk, -burg/-burk nebo -inky, pak koncové -g/-k odpadá:
  • Norimberk→ norimberský, Hamburg→ hamburský, Helsinky→ helsinský.

Uvedené změny fungují i u ostatních předpon:

 • Př. ptactvo (pták + -stvo → k se změní kvůli výslovnosti na c a dojde ke zjednodušení skupiny na -ctvo).

Končí-li slovní základ na kteroukoli jinou souhlásku, přidáme k němu pouze předponu a ke změnám nedochází:

 • Př. lidstvo (lid + -stvo), rostlinstvo (rostlina + -stvo).

Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...   


Ukázka

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...   

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM