Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...


Nadřazené téma: Zdvojené hlásky

Jak si chcete téma procvičit?

DoplňovačkaTýmovkaZávody

Zde musíme najít kořen slova a podle potřeby určit předponu/příponu. Podle toho zjistíme, jak psát (např. rozsypat: předpona roz- + sypat, bohatství: bohat(ý) + přípona -ství.


Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM