Úvod

Jména pomnožná mohou svými tvary označovat jak množství, tak jednotlivinu: jedny nebo dvoje housle. Tvary množného čísla jsou zde bezpříznakové, o množství nic nevypovídají.

Jména látková označují hmotu nebo látku jevící se jako nerozčleněný celek. Příklady: písek, mouka, pivo, zlato.

Jména hromadná jsou názvy lidských a zvířecích kolektivů, rostlinných porostů, souborů věcí a přírodních jevů.  Podstatná jména hromadná lze počítat jen jako celky nebo pomocí neurčitých kvantitativních výrazů (dvojí cukroví, málo listí).

Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková   


Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková
1
2
3
4
Spustit

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM