Podst. jména pomnožná, hromadná, látková


Nadřazené téma: Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména

Předcházející téma: Určování podstatných jmen

Ke cvičením ↓

Jména pomnožná mohou svými tvary označovat jak množství, tak jednotlivinu: jedny nebo dvoje housle. Tvary množného čísla jsou zde bezpříznakové, o množství nic nevypovídají.

Jména látková označují hmotu nebo látku jevící se jako nerozčleněný celek. Příklady: písek, mouka, pivo, zlato.

Jména hromadná jsou názvy lidských a zvířecích kolektivů, rostlinných porostů, souborů věcí a přírodních jevů.  Podstatná jména hromadná lze počítat jen jako celky nebo pomocí neurčitých kvantitativních výrazů (dvojí cukroví, málo listí).


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM