Psaní š/č, š/ž


Nadřazené téma: Párové hlásky

Jak si chcete téma procvičit?

DoplňovačkaTýmovkaZávody

Přídavná jména tvoří druhý stupeň pomocí předpony -(ej)ší (př. hladký – hladší), existuje ale malá skupinka dvouslabičných přídavných jmen končících na -ký, která tvoří 2. stupeň pouze pomocí -í. Písmeno -k- na konci slova se pak měkčí na -č- (př. hezký – hezčí).


Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Psaní š/č, š/ž


Ukázka

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Psaní š/č, š/ž

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Psaní š/č, š/ž

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM