Skloňování, časování, slovotvorba


Skloňování, časování, slovotvorba

Podtémata
Skloňování podstatných jmen Více 
Skloňování přídavných jmen
Skloňování zájmen
Stupňování přídavných jmen Více 
Stupňování příslovcí Více 
Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných
Časování sloves
Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)
Přechodníky
Skloňování a časování: mix

Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Skloňování, časování, slovotvorba
Skloňování podstatných jmen   
Skloňování přídavných jmen
Skloňování zájmen
Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...
Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)
Skloňování a časování: mix


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Skloňování, časování, slovotvorba
Skloňování podstatných jmen   
Skloňování přídavných jmen
Skloňování zájmen
Skloňování zájmen týž, tentýž
Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...
Skloňování zájmena jenž
Skloňování číslovek
Skloňování číslovky dva
Stupňování přídavných jmen   
Stupňování příslovcí   
Časování sloves
Přechodníky


Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.

Skloňování, časování, slovotvorba
      Skloňování a časování: mix
1
2
3
4
5
Spustit

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM