Slovní druhy


« Na přehled témat
Podtémata
Podstatná jména Více 
Přídavná jména Více 
Zájmena Více 
Číslovky Více 
Slovesa Více 
Příslovce Více 
Předložky Více 
Určování slovních druhů Více 
Slovní druhy: mix

V češtině rozlišujeme 10 slovních druhů. Ty pak dělíme na ohebné a neohebné.

Ohebné slovní druhy

Mění svůj tvar, můžeme je skloňovat (dávat do různých pádů) nebo časovat (dávat do různých časů). Mezi ohebné slovní druhy řadíme: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa.

1. Podstatná jména označují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, vztahů a pocitů. Můžeme si u nich říct TEN, TA, TO (ten pes, ta láska, to psaní).

2. Přídavná jména označují vlastnosti podstatných jmen (velký, písčitý, bílé) a vztahy (otcův, kocourova). Ptáme se na ně JAKÝ?, KTERÝ?, ČÍ?

3. Zájmena zastupují podstatná nebo přídavná jména, případně je blíže určují (přivlastňují, ukazují). Poznáme je tak, že si zkusíme za zájmeno dosadit slovo, které zastupuje (její sešit → Lenčin sešit, my → já a Pavel).

4. Číslovky označují počet, pořadí, počet druhů a násobky. Ptáme se na ně KOLIK? (pět), KOLIKRÁT? (dvakrát), KOLIKÁTÝ? (třetí), KOLIKERY? (sedmery), KOLIKANÁSOBNÝ? (dvojnásobný).

5. Slovesa vyjadřují činnosti (pracuje), stavy (byl) a děje (mrzne). Ptáme se na ně CO KDO DĚLÁ?

Neohebné slovní druhy

Mají jenom jeden tvar, nedají se ani skloňovat, ani časovat. Řadíme mezi ně: příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce.

6. Příslovce popisují okolnosti dějů nebo míru vlastností. Ptáme se na ně KDY? (včera), KDE? (tady), KAM? (domů), JAK? (zeleně).

7. Předložky určují časové nebo místní umístění předmětů, osob, dějů, okolností. Nikdy nestojí ve větě osamoceně, vždy je za nimi podstatné jméno, přídavné jméno, zájmeno nebo číslovka. (Sedí na schodech. Vidí na ně.)

8. Spojky spojují slova nebo věty (nebo, ani, protože, jako…). Nachází se vždy mezi dvěma slovy, mezi dvěma větami nebo na začátku věty. (Šel a šel, když uviděl dům. Než k němu došel, dům zmizel.)

9. Částice vyjadřují naše postoje, pocity, přání (snad, ať, asi, jen, pouze, také, ano, ne, vlastně). Často se pletou se spojkami a příslovci, ale částice nespojují slova ani věty a nejde se na ně, s ohledem na celou větu, správně zeptat jako na příslovce. (To si snad děláte legraci?! Že ho pusa nebolí. mi není zima.).

10. Citoslovce* označují zvuky, nálady, povzdechy (au, žbluňk, mňau, ach jo, vrkú, prásk, oh, brr). Mohou samostatně fungovat i mimo větu (Bum!).Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Slovní druhy
Podstatná jména
Skloňování podstatných jmen   
Přídavná jména
Stupňování přídavných jmen  Nový obsah   
Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)   
Zájmena
Skloňování zájmen
Skloňování zájmen: mix  Nový obsah
Číslovky
Číslovky a mezery  Nový obsah   
Slovní druhy: mix
Skloňování a časování: mix


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Slovní druhy
Podstatná jména
Podstatná jména: pády   
Vzory podstatných jmen
Vzory podstatných jmen: mix
Zájmena
Druhy zájmen   
Slovesa
Slovesa: mix
Určování slovních druhů   


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Slovní druhy
Podstatná jména
Skloňování podstatných jmen   
Přídavná jména
Skloňování přídavných jmen
Stupňování přídavných jmen   
Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)   
Číslovky
Skloňování číslovek   
Skloňování číslovky dva
Příslovce
Stupňování příslovcí   


Rozbory

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.


Slovní druhy
Podstatná jména
Podstatná jména: pády   
Určování pádů ve větách
Slovesa
Určování sloves   
Příslovce
Určování příslovcí
Určování slovních druhů   
Harry Potter: slovní druhy
V pavoučí síti: slovní druhy
Pán prstenů: slovní druhy
Slovní druhy: mix
Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Slovní druhy
Podstatná jména
Podstatná jména: jmenné číslo   
Jednotné a množné číslo
Přídavná jména
Druhy přídavných jmen   
Zájmena
Druhy zájmen   
Číslovky
Druhy číslovek   
Slovesa
Slovesný rod   
Slovesný vzor   
Slovesný vid   
Slovesný způsob   
Slovesné tvary neurčité   
Příslovce
Druhy příslovcí   


Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.


Slovní druhy
      Zájmena
           Druhy zájmen
1
2
3
4
5
6
Spustit
      Číslovky
           Druhy číslovek
1
2
3
4
Spustit
      Slovesa
           Slovesný vzor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Spustit
           Slovesný způsob
1
2
3
4
5
6
Spustit
           Slovesné tvary neurčité
1
2
3
4
Spustit
      Příslovce
           Druhy příslovcí
1
2
3
4
5
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence