Tematická zadání: diktáty


Nadřazené téma: Tematická zadání

Ke cvičením ↓


Diktáty online

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Tematická zadání: diktáty
Příběh: Příliš mnoho dobrodružství
Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky
Příběh: Výprava k prameni potoka
Příběh: V jeskyni

Ukázky

Příběh: Výprava k prameni potoka

Výprava k prameni potoka 3

Naz   tří se v   dali po cestě lemované hustým   křov   nami, vraními oky a olšem   . Cesta, ze začátku široká, se čím dál v   c zužovala, až z ní byla jen malá pěšinka. Posléze se jim z očí ztratila i ta. Museli se prodírat větvem   a kopřivam   . Nohy jim podkluzovaly a boty se m   sty bořily do hlubokého bahna. Něco tu zapáchalo. Mršina uhynulé srny. Mrtvolné v   pary jim dráždily sl   znice. Pokračovali rychle dál. Vypadalo to, že sem l   dská noha už pěkně dlouho nevkročila. Žaludek se jim sv   ral a nohy mravenčily od škrábanců mal   ní a kopřiv a bodláčí. Z potůčku už zb   val jen docela mal   pram   nek. Bl   žili se k cíl   . Strom   se trochu rozestoupily. Pak uv   děli mal   příkrov, který obstupoval pram   nek. Dokázali to!

Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky

Morbidní story s příchutí šlehačky 4

Bloumala mezi hroby a rozptylovými loučkami, v   ptávala se l   dí, ale každý její otázku odb   l jen vzteklým zafuněním. Zuzka se pomalu začala sm   řovat s m   šlenkou, že rakv   čka nebude. Pak ale došla k parkov   šti. Uv   děla obchůdek se sv   čkami a věnci. Vešla dovniř a, l   dičky, oni tam prodávali i rakv   čky se šlehačkou a věnečky. A tak, b   ť by to nikdo nečekal, Zuzka našla to, co hledala, skutečně na hřbitově.

Příběh: V jeskyni

V jeskyni 2

V kotl   ku se to zamlelo, v   chýlil se napravo, nalevo. Pokl   čka nadskočila, koření v   padlo do ohniště a zajíc s p   skotem v   skočil ven a dezertoval z jeskyně ven. Než se kdo nadál, prakluci popadl   v   dličky a pronásledoval   zaječího dezertéra houštinami přesl   ček, které se rozkládal   kolem jeskyně. Větve jim šlehal   do obl   čejů, nohy jim km   taly neuvěřitelnou rychlostí, ale zajíc b   l stejně rychlejší. Nakonec vběhl do prazaječí nory a zm   zel. Prakluci jen vztekle mrskl   vidličkam   a usadil   se před vchod do nory. Přeci si nenechají l   bit, že jim oběd uprchl přímo před nosem…

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM