Tvarosloví


« Na přehled témat

Podtémata
Slovní druhy Více 
Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména
Mluvnické kategorie a vzory sloves
Mluvnické kategorie dalších slovních druhů
Mluvnické kategorie: mix

Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Tvarosloví
Slovní druhy
Určování slovních druhů
Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména
Podstatná jména: pády   
Podstatná jména: vzory mix
Mluvnické kategorie a vzory sloves
Slovesný vzor   
Mluvnické kategorie sloves: mix
Mluvnické kategorie dalších slovních druhů
Číslovky: druhy   
Zájmena: druhy   


Rozbory

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.

Tvarosloví
Slovní druhy
Určování podstatných jmen   
Určování přídavných jmen   
Určování zájmen
Určování sloves   
Určování příslovcí
Určování slovních druhů
Harry Potter: slovní druhy
V pavoučí síti: slovní druhy
Pán prstenů: slovní druhy
Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména
Podstatná jména: pády   
Určování pádů ve větách
Mluvnické kategorie: mix
Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.

Tvarosloví
Slovní druhy
Určování slovních druhů
Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména
Podstatná jména: rody   
Podstatná jména: pády   
Podstatná jména: vzory mužského rodu   
Podstatná jména: vzory ženského rodu   
Podstatná jména: vzory středního rodu   
Podstatná jména: jmenné číslo
Podst. jména pomnožná, hromadná, látková   
Mluvnické kategorie a vzory sloves
Slovesná osoba   
Slovesný čas   
Slovesný způsob   
Slovesný vzor   
Slovesný vid   
Slovesný rod   
Slovesa: osobní, neosobní
Slovesné tvary neurčité
Mluvnické kategorie dalších slovních druhů
Číslovky: druhy   
Zájmena: druhy   
Příslovce: druhy   
Přídavná jména: druhy


Střílečka

Hra na rychlost: vybíráte správné možnosti dřív, než vám uletí.

Tvarosloví
      Slovní druhy
           Určování podstatných jmen
1
2
3
4
5
Spustit
           Určování přídavných jmen
1
2
3
4
5
Spustit
           Určování zájmen
1
2
3
4
5
Spustit
           Určování číslovek
1
2
3
4
5
Spustit
           Určování sloves
1
2
3
4
5
Spustit
           Určování příslovcí
1
2
3
4
5
Spustit

Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.

Tvarosloví
      Slovní druhy
1
2
3
4
5
6
Spustit
      Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména
           Podstatná jména: rody
1
2
3
4
Spustit
           Podstatná jména: pády
1
2
3
4
5
Spustit
           Podstatná jména: vzory mužského rodu
1
2
3
4
5
6
7
Spustit
           Podstatná jména: vzory ženského rodu
1
2
3
4
Spustit
           Podstatná jména: vzory středního rodu
1
2
3
4
Spustit
           Podst. jména pomnožná, hromadná, látková
1
2
3
4
Spustit
      Mluvnické kategorie a vzory sloves
           Slovesná osoba
1
2
3
4
Spustit
           Slovesný čas
1
2
3
4
Spustit
           Slovesný způsob
1
2
3
4
5
6
Spustit
           Slovesný vzor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Spustit
           Slovesné tvary neurčité
1
2
3
4
Spustit
      Mluvnické kategorie dalších slovních druhů
           Číslovky: druhy
1
2
3
4
Spustit
           Zájmena: druhy
1
2
3
4
5
6
Spustit
           Příslovce: druhy
1
2
3
4
5
Spustit
           Přídavná jména: druhy
1
2
3
4
5
6
Spustit

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM