Diktáty online – Střední škola

Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy.

Pokud máte zájem o klasické diktování s kompletním zápisem, přejděte na mluvené diktáty (nenechte si je ujít, jsou nyní výrazně vylepšeny).

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Podobně znějící

Spřežky

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Ukázky

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Ukradený pas

Loni jsem před   elikonoci odjel na dvoutýdenní   azykový kurz do Londýna. Všechno bylo super až do chvíle, kdy jsem se ve volném čase poflakoval po West Endu. Někdo mi totiž ukradl   as. Prostě průšvih! Další den mi můj   ektor   ir   homas   mith pomohl domluvit schůzku na   eském   elvyslanectví, kam jsem vyrazil ještě ten den. Nemohl jsem ho najít, když jsem si najednou všiml   iktoriánského domu, na jehož dveřích se skvěla cedule s nápisem   elvyslanectví   eské   epubliky. Vešel jsem a hned se mě ujala   sistentka   elvyslance. Musel jsem zodpovědět milion otázek. Paní   agistru   enku   lackovou, jak jsem si přečetl na její jmenovce, zajímalo všechno: že jsem   ech,   lzeňák… Divím se, že se mě nezeptala i na číslo bot, jestli nejsem náhodou   kaut, a zda jsem   uslim,   id nebo   teista. Pak mi sdělila, že se mám pro hotové doklady stavit 19.   ubna. Doma jsem zjistil, že je to na   elký   átek. To je   tátní svátek a na   elikonoční   ondělí se už vracím domů. Není nad to, si všechno ověřit a zapsat hned.

Spřežky

Soužení

  , která mezi námi vězela, jsem nebyl nadšený. Bezpochyby to mrzelo i tebe, ale   jsi na sobě nedala v dopisech nic znát.   – myslím tím   našeho vztahu – jsem byl tebou oslněn.   mi nezáleželo.   , co jsi odjela, jsem   pocítil stesk.   , co se odehrálo toho léta, bych byl schopen zemřít. A tak začalo soužení. Večer jsem si vždycky zalezl do postele a pěkně zblízka si prohlédl nový dopis, který ke mně doputoval.   jsem ho rozložil na peřinu a   jsem si hluboce povzdychl –   v pokoji i v mém srdci se zvykalo těžce. Pak jsem vzal podomácku vyrobený kahan a svítil si svíčkou na papír.   noci jsem se pak pokaždé probudil a   mi ulpívalo dlouze každé tvé slovo.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence