Diktáty online – Střední škola

Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy.

Pokud máte zájem o klasické diktování s kompletním zápisem, přejděte na mluvené diktáty (nenechte si je ujít, jsou nyní výrazně vylepšeny).

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Podobně znějící

Spřežky

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Ukázky

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

U rozcestníku

V daleké   emi, snad   urecké nebo   ongolské, se potkali u rozcestníku na křižovatce   áčelník   erný   up,   istr Jan Hus a   vatý   tec. I dali se do řeči, přestože se neznali. Náčelník pevně třímal svůj   omahawk a rozhlížel se po svém psu. „A co to hledáš za psa,   elký   upe?“ ptal se   apež, který prostě neměl paměť na jména, pokud mu je nenapovídal sám   uch   vatý. „Nejsem   elký   up!“ zuřil náčelník, „a ten pes je obyčejný   oříšek.“ „A jak mu říkáš?“ zajímalo Husa. „Jmenuje se   oříšek,“ odpověděl ten   ndián. Na to důvtipné a padnoucí jméno neměli oba   ánové co říct, a tak dal zase každý svou cestou.

Spřežky

Odměna za námahu

V květnu jsme vyrazili na výlet   jménem Sněžka. Z Pece pod Sněžkou se nám   šlo   , ale   už se začaly ozývat první turistické neduhy. „Jak daleko je to ještě nahoru?“ ptal se malý Vašíček a kamarád Martin mu odpovídal: „   tam budeme.“ Měl     výraz a smělý tón jeho hlasu vzbuzoval důvěru.   minutách se Vašíček ptal znovu. „   tě to bude bavit?“ obořila se na něj Blanka. „   doby, dokud tam nebudeme,“ odtušil srdnatě Vašíček. Cesta se klikatila mezi stromy,   zpívaly sýkorky,   cvrlikali cvrčci a   to znělo jako symfonie, která byla bohužel neustále narušována dotazy malého Vašíčka. Když jsme se ale konečně vydrápali   na Sněžku, vzaly chlapcovy dotazy zasvé. Krajinu měl   jako   .

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence