« Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ... Vysvětlení

Zdvojit musíme pokud předpona končí na stejné písmeno jako kořen slova. Pokud nezdvojíme, může se změnit význam.

Zobrazit chyby
Vysvětlení zobrazit vždy (je-li dostupné).Zbývá

V řaděNechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Cítím se ...

Frustrovaně Zklamaně Nápaditě Spokojeně Nadšeně

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM