Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

fotbal vyhráli Francouz_
zástup_ poutníků

Shoda přísudku s podmětem

Dveře se automaticky zavíral_.

yi

Koncovky ovi/ovy

Pošťák a drak

Králi Karlov   štěstí nepřálo. Musel totiž každý rok posílat po svém komorníkov   jednu z princezen drakov   . Králov   dcery byly krásné a všem v království jich bylo líto. Nejvíce snad mladému pošťákov   . Ten dokonce vzal potají svému tatínkov   koně, zavítal do kovářov   kovárny, nechal si za své úspory ukovat meč a pro koně podkov   a vydal se do drakov   sluje. Není úplně jisté, co přesně v jeskyni pošťák netvorov   slíbil. Němečkov   z nedaleké vesnice tvrdí, že ho podrbal mečem, rybářov   vnučky zase prý viděly pošťákov   stopy na cestě k dračici do vedlejšího království. Každopádně králov   dcery se šťastně vrátily na zámek a pokrokov   pošťák se od těch dob prohání na svém kamarádov   drakov   a jeho první nov   letecký doručovací systém je nejrychlejší široko daleko.

černí kos_
sklízely se ozim_
hřebec a dvě kobyl_
rozplizl_ obraz
hrál všemi barvam_
s určitou nesnáz_
s kuřecím_ vnitřnostmi

Koncovky podstatných jmen

Při cestě na východ

Cestou do Ostrav   jsme se stavili v Chrudim   za příbuzným   . Strýci Pepov   jsme při té příležitosti předali dědictví po dědov   , které se skládalo z: pošťácké kabel   , tabatěrk   , knihy o Napoleonov   a z dopisu jeho úhlavnímu nepřítel   - Kalouskov   . Pepov   vstoupily slz   do očí a poděkoval svému bratrov   Jindrov   . Naši východočeskou mis   jsme zakončili v kavárně na náměstí – brácha Adam si dal k horké čokoládě kremrol   , já ochutnala rakvičku a táta přemohl dva indiánk   .

Shoda přísudku s podmětem

Špagety s myší příchutí

Jednou takhle k poledni se pejsek s kočičkou rozhodl   , že si k obědu uvaří špagety a pozvou na hostinu i manžele Kočkopsovy, kteří bydlel   hned vedle. Běžel   tedy honem nakoupit všecko, co k tomu potřeboval   . Při vaření na ně z koutů kuchyně pomrkával   drzé myši a schválně jim práci kazil   . Než se pejsek s kočičkou stihl   otočit, jednotlivé špagety trčel   ze zásuvek i z květináčů. A právě tu chvíli si manželé Kočkopsovi vybral   ke svému příchodu. Když to viděl   , jen na sebe oba pejskové mrkl   a obě kočičky výhružně na myši zaprskal   . Všichni čtyři se vrhl   na myši. Nakonec posbíral   špagety a uvařil   si k nim dobrou myší omáčku. Pak už se v jejich kuchyni myši nikdy dobrovolně neobjevil   .

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

Nad hlavou přeletěli tmav_ ptáci.

ýí
prázdninov_ deník
břez_ samice
osl_ uši
v tmav_ch hvozdech
plesniv_ sýr
mal_ jedlíci
marniv_ manekýni

Koncovky mi/my/ma

pod palmam_

iy
trpaslíci s kladiv_
na Lab_
mezi Napajedl_ a Zlínem
ponděl_
Vyšíván_m trénovala trpělivost.
bláznov_ ukolébavky
Chtěl Nerov_ otroky.
jezdit na velbloudov_
Byl v divadle na Cimrmanov_.
kapky ros_
šel do vazb_

Koncovky ovi/ovy

Koncovka oviKoncovka ovy
klokanov_ klokánciPavlov_ spolužáciotcov_ spolupracovnícividím farmářov_ osly

Koncovky podstatných jmen: mix

křečové žíl_

iy

Koncovky všechny: mix

fotbal vyhráli Francouz_

iy

Koncovky ovi/ovy

otcov_ přátelé

iy
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat