PřehledMateriály
UčitelNávštěvník

Mapování obsahu na ročníky

Umíme česky obsahuje velké množství témat a způsobů procvičování. Pro základní orientaci nabízíme několik doporučení, co zkusit. Tento seznam slouží pouze pro ilustraci a je jen orientační - zařazení učiva se na jednotlivých školách liší.


3. třída

TémaŘešit
Doplňovačka: Vyjmenovaná slova, 1. úroveň Řešit

4. třída

TémaŘešit
Doplňovačka: Vyjmenovaná slova 2. úroveň Řešit
Střílečka: Vyjmenovaná slova Řešit
Roboti: Vyjmenovaná slova Řešit
Diktáty: Vyjmenovaná slova Řešit
Otázky: Spisovné, nespisovné Řešit
Vtipy lehké Řešit

5. třída

TémaŘešit
Doplňovačka: Koncovky podstatných a přídavných jmen Řešit
Tetris: Pády a rody podstatných jmen, slovní druhy Řešit
Doplňovačka: Předložky s/z Řešit
Větné členy: 1. úroveň Řešit
Diktát: Shoda podnětu s přísudkem Řešit

6. třída

TémaŘešit
Tetris: Vzory podstatných jmen, Druhy číslovek, zájmen, příslovcí Řešit
Diktát: Shoda podnětu s přísudkem, 2. úroveň Řešit
Vtipy základní Řešit

7. třída

TémaŘešit
Doplňovačka: Skloňování Řešit
Doplňovačka: Velká písmena, 2. úroveň Řešit
Větné členy: 2. úroveň Řešit
Doplňovačka, Diktáty: Zdvojené, párové Řešit
Čárky: Souvětí podřadné Řešit
Rozřazovačka - Velká písmena Řešit


8. třída

TémaŘešit
Čárky: Souvětí, několikanásobné větné členy Řešit
Čárky: Citáty, přísloví (1. a 2. úroveň) Řešit
Vtipy pokročilé Řešit
Roboti, Závody: Mix Y/I Řešit

9. třída

TémaŘešit
Doplňovačka: Přejatá slova Řešit
Velká písmena: Doplňovačka, 3. úroveň Řešit
Čárky: Věta jednoduchá, více vět Řešit
Roboti a Závody obecně (pro opakování) Řešit

Střední škola

TémaŘešit
Čárky: Zadání 3. úroveň, tematická zadání Řešit
Doplňovačka: Zkratky a typografie Řešit
Doplňovačka: obecně 3. úroveň Řešit
Vtipy těžké Řešit

Napište nám

Narazili jste na chybu v aplikaci?
Máte nápad na vylepšení?
Uvítali byste rozšíření obsahu?
Zajímá nás všechno, co nám chcete sdělit.

E-mailová adresa (prosím vyplňte, ať Vám můžeme dát vědět odpověď)

Odeslat
NAPIŠTE NÁM