PřehledMateriály
UčitelNávštěvník

Užitečné rady

Na co si dát pozor a kde ostatní často chybují?
Seznam zobrazuje základní vysvětlení pro dané téma a nejčastější chyby spolu s jejich vysvětlením.

Vyberte si téma

 • Y/I Vyjmenovaná slova
 • Y/I Koncovky
 • Psaní ě
 • Zdvojené hlásky
 • Párové hlásky
 • Přejatá slova, délka samohlásek
 • Skloňování
 • Zkratky a typografie
 • Velká písmena – lidé, skupiny, organizace, čas
 • Velká písmena – místa

  Y/I Vyjmenovaná slova

  Vyjmenovaná slova B

  Základní vyjmenovaná slova po B jsou: být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka. "Y" píšeme i ve slovech příbuzných a v některých dalších jménech osob nebo zeměpisných názvech.


  Jev VysvětleníOdpovídajíChybují
  ve vlaku bylo nabito (bylo tam plno)Nabitý s I znamená „přeplněný, napěchovaný“, kdežto nabytý s Y má význam „získaný“.RozvážněChybují 3 z 5
  byrokracieSlovo je původem cizí, proto není ve vyjmenovaných slovech, ačkoli se zde píše tvrdé Y.RychleChybují 3 z 5
  způsobiNení odvozeno od „být“.RychleChybují 2 z 5
  LibyeSlovo je původem cizí, proto není ve vyjmenovaných slovech, ačkoli se zde píše tvrdé Y.BleskověChybují 2 z 5
  bysta (druh sochy)Slovo je původem cizí, proto není ve vyjmenovaných slovech, ačkoli se zde píše tvrdé Y.RychleChybují 2 z 5
  ledabySlovní základ je odvozený od slova „být (nějaký)“, proto píšeme tvrdé Y.RychleChybují 2 z 5
  zásobitKoncovka -it u infinitivu slovesa je vždy měkká.RychleChybují 2 z 5
  Vyjmenovaná slova L

  Základní vyjmenovaná slova po L jsou: slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýko, lýtko, lyže, pelyněk, plyš. "Y" píšeme i ve slovech příbuzných a v některých dalších jménech osob nebo zeměpisných názvech.


  Jev VysvětleníOdpovídajíChybují
  plytké jezeroPlytký znamená mělký. Je to knižní slovo. Pravopis si musíme pamatovat.RychleChybují 3 z 5
  ližinaNemá nic společného s lyžemi. Příbuzné od „líha“ – trámec na posouvání těžkých břemen.RychleChybují 3 z 5
  lyceum (druh střední školy)Pochází z řečtiny stejně jako gymnázium. Můžeme si to zapamatovat podle toho.RychleChybují 3 z 5
  polystyrenPůvodně řecká přípona poly- se vždy píše s tvrdým Y ve významu „mnohý, různý“ (typicky se objevuje v názvech chemických látek).RychleChybují 2 z 5
  plivatNení vyjmenované ani příbuzné slovo.RychleChybují 2 z 5
  lyrická báseňSlovo je původem řecké, proto není ve vyjmenovaných slovech, ačkoli se zde píše tvrdé Y.RychleChybují 2 z 5
  plíšekNemá nic společného s „plyšem“. Není vyjmenované ani příbuzné slovo.RychleChybují 2 z 5
  Vyjmenovaná slova M

  Základní vyjmenovaná slova po M jsou: my, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, mýto, mykat. "Y" píšeme i ve slovech příbuzných a v některých dalších jménech osob nebo zeměpisných názvech.


  Jev VysvětleníOdpovídajíChybují
  sumýš (mořská okurka)Je mořský živočich. Pomůcka: SuMÝŠI nejsou myši.RychleChybují 3 z 5
  mýlkaOdvozeno od „mýlit se“.RychleChybují 2 z 5
  omílat nesmyslyNení vyjmenované ani příbuzné slovo. Nemá nic společného se slovy „omyl, mýlit se“.RozvážněChybují 2 z 5
  loď se blížila k mysuVýběžek pevniny do moře (nemá nic společného se soutěží Česká Miss).RychleChybují 2 z 5
  mykologie (věda o houbách)Slovo je původem cizí, proto není ve vyjmenovaných slovech, ačkoli se zde píše tvrdé Y.RychleChybují 2 z 5
  vymítat ďáblaNemá nic společného se slovem „mýtit“. Pomůcka: vymítat jako vymetat – „í“ se střídá s „e“.RychleChybují 2 z 5
  mystický příběhSlovo je původem cizí, proto není ve vyjmenovaných slovech, ačkoli se zde píše tvrdé Y.RychleChybují 2 z 5
  Vyjmenovaná slova P

  Základní vyjmenovaná slova po P jsou: pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýří, pýřit se, pyj, čepýřit se. "Y" píšeme i ve slovech příbuzných a v některých dalších jménech osob nebo zeměpisných názvech.


  Jev VysvětleníOdpovídajíChybují
  kapybaraJe to vodní hlodavec žijící v Jižní Americe. Pravopis si musíme pamatovat.RychleChybují 3 z 5
  pikat ve schovávanéNemá nic společného s vyjmenovaným „pykat“ jako trest.RychleChybují 3 z 5
  pýchavkaPýchavka je bílá houba, která pyšně roste na loukách. Nemá ostny, a proto nepíchá. Je příbuzným slovem od slova pýcha, proto se píše vždy s Y.RychleChybují 3 z 5
  pižmoPižmo je vůně/zápach, kterou vydávají někteří živočichové. Nepleteme si se slovem pyžamo. Pižmo píšeme vždy s I.BleskověChybují 2 z 5
  zpychnoutPříbuzné od „pýcha“.RychleChybují 2 z 5
  pyrotechnikaPrvní část slova pyrotechnika je řeckého původu a znamená oheň. Určitě víte, co se stane, když zapálíte petardu. Píšeme vždy Y.BleskověChybují 2 z 5
  opylovačPříbuzné od „pyl“.RychleChybují 2 z 5
  Vyjmenovaná slova S

  Základní vyjmenovaná slova po S jsou: syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat. "Y" píšeme i ve slovech příbuzných a v některých dalších jménech osob nebo zeměpisných názvech.


  Jev VysvětleníOdpovídajíChybují
  syřidloPříbuzné od „sýr“.RychleChybují 4 z 5
  měl astma a sípalNení vyjmenované ani příbuzné slovo, nemá nic společného se „sypat“.RychleChybují 3 z 5
  sírové koupele v lázníchJde o koupele ve vodě, ve které je síra, proto píšeme I. Nemá to nic společného se sýrem ani se slovem syrový (neuvařený).RychleChybují 2 z 5
  symetrický obrazecSymetrický je slovo pocházející z řečtiny, píšeme v něm vždy Y.RychleChybují 2 z 5
  sýpkaPomůcka: na sýpku se sype obilí.RychleChybují 2 z 5
  syntéza poznatkůSyntéza je slovo řeckého původu a znamená skládání něčeho dohromady. Píšeme v něm vždy Y.RychleChybují 2 z 5
  symfonieSymfonie je hudební skladba. Slovo pochází z řečtiny. Píše vždy s Y.BleskověChybují 2 z 5
  Vyjmenovaná slova V

  Základní vyjmenovaná slova po V jsou: vy, vykat, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň a slova s předponou vy- a vý-."Y" píšeme i ve slovech příbuzných a v některých dalších jménech osob nebo zeměpisných názvech.


  Jev VysvětleníOdpovídajíChybují
  zavýtVe slově „zavýt“ píšeme Y, protože je to slovo příbuzné od vyjmenovaného slova „VÝT“.RychleChybují 2 z 5
  v hotelu mají vířivkuVířivka je bazén, kde voda víří (jsou v ní vodní víry). Nemá nic společného s vyhříváním ani s ptákem výrem, proto píšeme s I.RychleChybují 2 z 5
  visačkaVisačka je cedulka, která někde visí. Musíme tedy psát I, protože ho píšeme i ve slově „viset“.RychleChybují 2 z 5
  velvyslanecPředpona vy-.RychleChybují 2 z 5
  visuté zahradyVisuté vychází ze slova „viset“, ne „vysunout“.RychleChybují 2 z 5
  visutá lanovkaJe odvozené od slova viset, ne od vysunout.RychleChybují 2 z 5
  vikýř u střechyNení vyjmenované ani příbuzné slovo. RychleChybují 2 z 5
  Vyjmenovaná slova Z

  Základní vyjmenovaná slova po Z jsou: brzy, jazyk, nazývat, Ruzyně. "Y" píšeme i ve slovech příbuzných a v některých dalších jménech osob nebo zeměpisných názvech.


  Jev VysvětleníOdpovídajíChybují
  enzymCizí slovo (nemá nic společného se slovem „zima“).BleskověChybují 3 z 5
  azylový důmSlovo „azyl“ pochází z řečtiny a znamená útočiště. Píšeme ho vždy s Y.BleskověChybují 3 z 5
  vzýváš Boha?Vzývat (uctívat) nemá nic společného se zíváním. Je to příbuzné slovo vyjmenovaného „nazývat se“, proto píšeme Y.RychleChybují 2 z 5
  vzývat duchyVzývat (vyvolávat) je příbuzné od vyjmenovaného „nazývat se“, proto píšeme s Y.RychleChybují 2 z 5
  vyzývavé chováníVyzývavé chování nemá nic společného s ospalým zíváním. Je to příbuzné od vyjmenovaného „nazývat se“, proto píšeme s Y.RychleChybuje 1 z 5
  zívatÚnavou – nemá nic společného s „nazývat se“.BleskověChybuje 1 z 5
  brzičkoBrzy se píše s Y, ale brzičko vždy s I, protože přípona -ičko je vždy s I. Je to chyták, tak pozor na něj.BleskověChybuje 1 z 5
 • Napište nám

  Narazili jste na chybu v aplikaci?
  Máte nápad na vylepšení?
  Uvítali byste rozšíření obsahu?
  Zajímá nás všechno, co nám chcete sdělit.

  E-mailová adresa (prosím vyplňte, ať Vám můžeme dát vědět odpověď)

  Odeslat
  NAPIŠTE NÁM