Rozbory – Střední škola

Cvičení určené na procvičení stavby slov a vět a na určování slovních druhů. Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách. Můžete řešit více než 500 zadání.

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.

Předpona, kořen, přípona, koncovka | střední

Slovní druhy

Zájmena
Určování zájmen
Slovní druhy: mix
Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy
Předmět (větný člen)   
Příslovečné určení   
Větné členy obecně
Teorie velkého třesku
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence