Rozbory – Střední škola

Cvičení určené na procvičení stavby slov a vět a na určování slovních druhů. Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách. Můžete řešit více než 500 zadání.

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Slovní druhy

Zájmena
Určování zájmen
Slovní druhy: mix
Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy
Předmět (větný člen)   
Příslovečné určení   
Větné členy obecně
Teorie velkého třesku
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat