Procvičování češtiny online

Každý může mít perfektní češtinu.

Procvičování češtiny online


Dnes zvládnuto

4:33:14

Stráveno času

Posledních 7 dní

Víte, jak je to správně?

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

_a Vinciho obraz

dD

Shoda přísudku s podmětem

Výsadek

S kamarádem jsme se zúčastnil   výsadku. Organizátoři nás nacpal   do auta, jejich pomocnice nám zavázal   oči a zabavil   peníze a telefony. Měl   jsme s sebou pouze doklady, spacák a láhev vody. Kdyby naše oči nebyl   zaslepené, ukazatelé na dálnici by nám ozřejmil   , kam jedeme, takhle jsme to mohl   jenom hádat. Asi po šesti hodinách jízdy nás řidiči začal   po jednom vysazovat. Neklidně jsem čekala, až vůz zastav   . Martin s Honzou mi rozvázal   oči. Na obloze byl   červánky a kolem mě se táhl   husté lesy. Nedaleko se zvedal   kopce. Z nich jsem za chvíli spatřila svítící městečko. Tam mi nápisy objasnil   , že budu asi v Rakousku. Místní hospodští štamgasti mi pomohl   se zorientovat. Chyběl   mi peníze, takže nezbývalo než se vrátit pěšky a stopem. Další den ráno mě do auta vzal   starší manželé. Na odpočívadlo dálnice, kde mě vysadil   , neustále přijížděl   nějaká auta, tak nebyl   žádné problémy s dalším stopem. Jídlo mi poskytl   buď dobrodinci, případně ho také nabízel   útroby kontejnerů za obchody. O dva dny později jsem se vrátila na základnu s hlavou plnou zážitků a milých setkání na cestě.

Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)

koal_ mládě

íý

Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek

Ticho, narušené sem tam zakvílením meluzíny, všechny děsilo.

Koncovky podstatných jmen: mužský rod

to jsou jen klep_

yi

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

HromadnáLátkováPomnožná
rostlinstvojogurtpodmáslíAtényhalušky
Více  »

Živé video z výuky

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat