Přehled
Učitel Návštěvník

Podobně znějící


Doplňovačka

TémaMíra zvládnutíÚroveň obtížnosti
Psaní ě
Psaní mě/mně ve slově      1. úroveň 2. úroveň 3. úroveň
Mě/mně samostatně (zájmeno já)       2. úroveň 
Psaní bě/bje      1. úroveň  
Psaní vě/vje      1. úroveň  
Zdvojené hlásky
Psaní n/nn      1. úroveň 2. úroveň 3. úroveň
Další zdvojené souhlásky (dd,zz,kk,cc, jj...)       2. úroveň 
Jedno versus dvě písmena (c/ts, s/zs, ...)       2. úroveň 
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova      1. úroveň 2. úroveň 3. úroveň
Předložky s/z      1. úroveň  
Souhlásky párové (p/b, t/d, ...)      1. úroveň 2. úroveň 3. úroveň
Psaní š/č (hlavně v koncovkách), š/ž       2. úroveň 
Přejatá slova, délka samohlásek
Délka samohlásek: u/ú/ů      1. úroveň 2. úroveň 
Délka samohlásek: i/í        3. úroveň
Přejatá slova – souhlásky       2. úroveň 3. úroveň
Přejatá slova – samohlásky       2. úroveň 3. úroveň

Otázky

TémaMíra zvládnutíÚroveň obtížnosti
Psaní ě
Psaní mě/mně ve slově      1. úroveň 2. úroveň 3. úroveň
Mě/mně samostatně (zájmeno já)       2. úroveň 
Psaní bě/bje      1. úroveň  
Psaní vě/vje      1. úroveň  
Zdvojené hlásky
Psaní n/nn      1. úroveň 2. úroveň 3. úroveň
Další zdvojené souhlásky (dd,zz,kk,cc, jj...)       2. úroveň 
Jedno versus dvě písmena (c/ts, s/zs, ...)       2. úroveň 
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova      1. úroveň 2. úroveň 3. úroveň
Předložky s/z      1. úroveň  
Souhlásky párové (p/b, t/d, ...)      1. úroveň 2. úroveň 
Psaní š/č (hlavně v koncovkách), š/ž       2. úroveň 
Přejatá slova, délka samohlásek
Délka samohlásek: u/ú/ů      1. úroveň 2. úroveň 
Délka samohlásek: i/í        3. úroveň
Přejatá slova – souhlásky       2. úroveň 3. úroveň
Přejatá slova – samohlásky       2. úroveň 3. úroveň

Diktáty

TémaMíra zvládnutíÚroveň obtížnosti
Psaní ě
Psaní mě a mně       2. úroveň 
Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně      1. úroveň  
Zdvojené hlásky
Psaní nn a n       2. úroveň 
Párové hlásky
Psaní s-, z- a vz-       2. úroveň 3. úroveň
Souhlásky párové      1. úroveň  
Přejatá slova, délka samohlásek
Cizí a přejatá slova       2. úroveň 
Různá délka samohlásek       2. úroveň 

Roboti

TémaDosažený levelZávodit
Psaní ě
Předpony a předložky, bě/pě/vě/mě  1 2 3 4 5 6Závodit
Přejatá slova, délka samohlásek
Samohlásky, souhlásky, skloňování, tvarosloví  1 2 3 4 5 6 7Závodit

  • Každé téma má jednu, dvě nebo tři úrovně obtížnosti.
  • Pokuste se získat co nejlepší výsledek pro každou z nich.
  • Medaile, které můžete získat, jsou uvedeny níže.

rozkoukávání první úspěchy dobrý základ skvěle, mám zvládnuto nadpozemský výkon

Napište nám

Narazili jste na chybu v aplikaci?
Máte nápad na vylepšení?
Uvítali byste rozšíření obsahu?
Zajímá nás všechno, co nám chcete sdělit.

E-mailová adresa (prosím vyplňte, ať Vám můžeme dát vědět odpověď)

Odeslat
NAPIŠTE NÁM