PřehledMateriály
UčitelNávštěvník

Mluvnické kategorie


Rozřazovačka

TémaMíra zvládnutíÚroveň obtížnosti
Mluvnické kategorie
Slovní druhy      
1. úroveň 48 jevů
 
2. úroveň 84 jevů
 
3. úroveň 66 jevů
Podstatná jména: rody       
2. úroveň 71 jevů
 
Podstatná jména: pády       
2. úroveň 51 jevů
 
Podstatná jména: vzory mužského rodu       
2. úroveň 25 jevů
 
Podstatná jména: vzory ženského rodu       
2. úroveň 18 jevů
 
Podstatná jména: vzory středního rodu       
2. úroveň 19 jevů
 
Podstatná jména: číslo      
1. úroveň 15 jevů
  
Pods. jména: pomnožná, hromadná, látková       
2. úroveň 15 jevů
 
Zájmena: druhy       
2. úroveň 89 jevů
 
Číslovky: druhy       
2. úroveň 18 jevů
 
Slovesa: osoba       
2. úroveň 10 jevů
 
Slovesa: osobní a neosobní       
2. úroveň 10 jevů
 
Slovesa: čas       
2. úroveň 10 jevů
 
Slovesa: způsob       
2. úroveň 10 jevů
 
Slovesa: rod       
2. úroveň 10 jevů
 
Slovesa: vzory       
2. úroveň 34 jevů
 
Slovesa: vid       
2. úroveň 15 jevů
 
Slovesa: tvary neurčité       
2. úroveň 10 jevů
 
Příslovce: druhy       
2. úroveň 30 jevů
 

Rozbory

TémaMíra zvládnutíÚroveň obtížnosti
Mluvnické kategorie
Určování slovních druhů ve větách      
1. úroveň 24 jevů
 
2. úroveň 26 jevů
 
3. úroveň 25 jevů
Určování samohlásek a souhlásek      
1. úroveň 32 jevů
  

Tetris

TémaDosažený levelSpustit
Mluvnické kategorie
Slovní druhy   1 2 3 4 5 6Spustit
Vzory mužského rodu   1 2 3 4 5 6 7Spustit
Vzory ženského rodu   1 2 3 4Spustit
Vzory středního rodu   1 2 3 4Spustit
Druhy číslovek   1 2 3 4 5 6 7 8Spustit
Druhy zájmen   1 2 3 4 5 6Spustit
Příslovce druhy   1 2 3 4 5Spustit
Slovesa vzory   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Spustit
Pády podstatných jmen   1 2 3 4 5Spustit
Rody podstatných jmen   1 2 3 4Spustit

  • Každé téma má jednu, dvě nebo tři úrovně obtížnosti.
  • Pokuste se získat co nejlepší výsledek pro každou z nich.
  • Medaile, které můžete získat, jsou uvedeny níže.

rozkoukávání první úspěchy dobrý základ skvěle, mám zvládnuto nadpozemský výkon

Napište nám

Narazili jste na chybu v aplikaci?
Máte nápad na vylepšení?
Uvítali byste rozšíření obsahu?
Zajímá nás všechno, co nám chcete sdělit.

E-mailová adresa (prosím vyplňte, ať Vám můžeme dát vědět odpověď)

Odeslat
NAPIŠTE NÁM
Umíme anglicky Umíme matiku