Spojky jsou neohebný, neplnovýznamový slovní druh, který spojuje větné členy nebo věty.

Spojka souřadicí spojují dva větné členy nebo dvě věty v poměru souřadném. Příklady souřadicích poměrů a spojek:

 • slučovací poměr: a, i, nebo, či
 • stupňovací poměr: ba, dokonce, nadto
 • odporovací poměr: ale, však, avšak
 • vylučovací poměr: nebo, anebo
 • vysvětlovací poměr: totiž, vždyť
 • důsledkový poměr: proto, tedy

Spojky podřadicí připojují vedlejší věty v souvětí k větě hlavní v poměru podřadném. Příklady podřadicích poměrů a spojek:

 • příčinný poměr: protože, jelikož
 • podmínkový poměr: kdyby, když, jestliže
 • účelový poměr: aby
 • účinkový poměr: až, tak, takže
 • přípustkový poměr: třebaže, ačkoliv


Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Rozbory

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.


Spojky
Určování spojek


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence