Procvičování češtiny online

Každý může mít perfektní češtinu.

Procvičování češtiny online

Dnes zvládnuto

6:50:55

Stráveno času

Víte, jak je to správně?

Lidé

účastník, návštěvník (kurzu)deviantadolescent
frekventanttrpí úchylkousimulant
kolaborantnepije alkoholpředstírá
přisluhovač, zrádcedospívajícíabstinent

Podst. jména pomnožná, hromadná, látková

LátkováHromadnáPomnožná
měďkorespondencečajzineknůžky

Koncovky podstatných jmen: mix

smažil na pánv_

yi

Vedlejší věty podmětné a předmětné

Nestál o to, aby to věděli.

Věta hlavníVV předmětnáVV podmětná

Různé výskyty I/Y

Hory

Vrchol   hor můžeme děl   t podle nadmořské v   šky, geolog   cké struktury či náročnosti v   stupu. Netrad   ční, avšak v   znamnou charakter   st   kou je mezi v   ceméně všem   badatel   takzvaná topograf   cká prominence, tedy v   značnost hory. Tento pojem označuje přev   šení (tedy počet v   škových metrů), které musíme m   n   málně sestoup   t, ab   chom mohl   začít stoupat na v   šší horu. Můžeme si také představ   t stoupající hladinu oceánu. Postupně b   vznikal   nové a nové ostrov   . Jakm   le by se hora stala nejv   šší horou svého ostrova, byla b   její v   ška nad hladinou rovna prom   nenci. Podle této def   nice je v České republ   ce horou s nejvyšší prom   nencí Sněžka. Od vrcholové mohyl   bychom musel   sestoup   t 1197 metrů, aby b   lo možné začít stoupat na vyšší horu, v tomto případě až za alpským   orl   na Mont Blanc. Za Sněžkou se seřadil   další české vrchol   : Praděd, L   sá Hora, Kl   novec, Král   cký Sněžník a M   lešovka.

Velká písmena: dny, období, události

Malé písmenoVelké písmeno
_dvent_tvrtek_ánoce_odzim_vátek práce_elikonoční pondělí

Živé video z výuky

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM