Procvičování češtiny online

Každý může mít perfektní češtinu.

Procvičování češtiny online


Dnes zvládnuto

6:43:18

Stráveno času

Víte, jak je to správně?

Skloňování a časování: mix

Čekala jsem na nádraží _ manželem.

se svýms mým

Oznamovací, tázací, přací

Nechť se stane, co se má stát.

OznamovacíTázacíPřací

Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové

Vezmi si ty úžasné věci, co dokázal.

Věta hlavníVV příslovečná způsobováVV přívlastková

Slovesný vzor

PečeZačneSází
téctzůstatzajmoutrozumět

Psaní n/nn

Trollové

Kouzel   í zim   í severští skřítci, takzva   í trollové, žijí ve sti   ých kame   itých údolích nehosti   ých hor a jsou přís   ě chráně   i. Letos přišlo jar   í počasí nečeka   ě brzy a zasněže   é strá   ě se rychle změnily v rozmoče   é bahe   í skluzavky. De   odenně překonávali hrdi   í trollí poštov   í doručovatelé klouzá   í a smýká   í, aby se vůbec dostali ke schránkám. Trollové sice ovládají kouzle   í, ale proti rozmarům počasí jsou podob   ě jako lidé bezbra   í. Po dvoutýde   ím trápe   í se proto sešlo desetičle   é vede   í všech trollů. Král nečeka   ě povolal k vyřeše   í situace svého jedi   ého sy   a, koru   ího prince. Ten byl velmi všestra   ý a zcestovalý. A věděl, že nedaleké sezó   í lyžařské středisko je kvůli oteple   í už pár dní prázdné a neči   é. Přenesl proto kouzle   ím všechny la   ovky do trollího údolí, aby se skřítci pohodl   ě dostali přes baži   atá místa, než přijde opět mráz a sněže   í.

Určování slovních druhů

Podstatné jm.ZájmenoSpojkyCitoslovce
inženýrtitonebolihaf

Co je to Umíme?

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM