Slovní druhy


Tvarosloví

Podtémata
Určování podstatných jmen Více 
Určování přídavných jmen Více 
Určování zájmen
Určování sloves Více 
Určování příslovcí
Určování slovních druhů

Úvod

V češtině rozlišujeme 10 slovních druhů. Ty pak dělíme na ohebné a neohebné.

Ohebné slovní druhy

Mění svůj tvar, můžeme je skloňovat (dávat do různých pádů) nebo časovat (dávat do různých osob). Mezi ohebné slovní druhy řadíme: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa.

1. Podstatná jména

 • Označují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, vztahů a pocitů...
 • Jak je poznat: můžeme si u nich říct TEN, TA, TO (ten pes, ta láska, to psaní).

2. Přídavná jména

 • Označují vlastnosti podstatných jmen (velký, písčitý, bílé) a vztahy (otcův, kocourova).
 • Jak je poznat: ptáme se na ně JAKÝ?, KTERÝ?, ČÍ?

3. Zájmena

 • Zastupují podstatná nebo přídavná jména, případně je blíže určují (přivlastňují, ukazují…)
 • Jak je poznat: Zkusíme si za zájmeno dosadit slovo, které zastupuje (její sešit → Lenčin sešit, my → já a Pavel).

4. Číslovky

 • Označují počet, pořadí, počet druhů a násobky.
 • Jak je poznat: ptáme se na ně KOLIK? (pět), KOLIKRÁT? (dvakrát), KOLIKÁTÝ? (třetí), KOLIKERY? (sedmery), KOLIKANÁSOBNÝ? (dvojnásobný).

5. Slovesa

 • Vyjadřují činnosti (pracuje), stavy (byl) a děje (mrzne).
 • Jak je poznat: ptáme se na ně CO KDO DĚLÁ?

Neohebné slovní druhy

Mají jenom jeden tvar, nedají se ani skloňovat, ani časovat. Řadíme mezi ně: příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce.

6. Příslovce

 • Popisují okolnosti dějů nebo míru vlastností.
 • Jak je poznat: ptáme se na ně KDY? (včera), KDE? (tady), KAM? (domů), JAK? (zeleně).

7. Předložky

 • Určují časové nebo místní umístění předmětů, osob, dějů, okolností.
 • Jak je poznat: nikdy nestojí ve větě osamoceně, vždy je za nimi podstatné jméno, přídavné jméno, zájmeno nebo číslovka. (Sedí na schodech. Vidí na ně.)

8. Spojky

 • Spojují slova nebo věty (nebo, ani, protože, jako…).
 • Jak je poznat: nachází se vždy mezi dvěma slovy, mezi dvěma větami nebo na začátku věty. (Šel a šel, když uviděl dům. Než k němu došel, dům zmizel.)

9. Částice

 • Vyjadřují naše postoje, pocity, přání (snad, ať, asi, jen, pouze, také, ano, ne, vlastně).
 • Jak je poznat: často se pletou se spojkami a příslovci, ale částice nespojují slova ani věty a nejde se na ně, s ohledem na celou větu, správně zeptat jako na příslovce. (To si snad děláte legraci?! Že ho pusa nebolí. mi není zima.).

10. Citoslovce

 • Označují zvuky, nálady, povzdechy (au, žbluňk, mňau, ach jo).
 • Jak je poznat: mohou samostatně fungovat i mimo větu (Bum!).

Pozor na kontext

Pozor, některá slova mohou zastávat roli různých slovních druhů. Jejich roli určuje kontext (zapojení do věty).

 • kolem: Přijel s píchnutým kolem (podstatné jméno). Neběhej kolem (předložka) mě. Šel jen tak kolem (příslovce).
 • má: Pavla (sloveso) hlad. Ta bota je (zájmeno).

Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Slovní druhy
Určování slovních druhů


Rozbory

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.

Slovní druhy
Určování podstatných jmen   
Určování přídavných jmen   
Určování zájmen
Určování sloves   
Určování příslovcí
Určování slovních druhů
Harry Potter: slovní druhy
V pavoučí síti: slovní druhy
Pán prstenů: slovní druhy


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.

Slovní druhy
Určování slovních druhů


Střílečka

Hra na rychlost: vybíráte správné možnosti dřív, než vám uletí.

Slovní druhy
      Určování podstatných jmen
1
2
3
4
5
Spustit
      Určování přídavných jmen
1
2
3
4
5
Spustit
      Určování zájmen
1
2
3
4
5
Spustit
      Určování číslovek
1
2
3
4
5
Spustit
      Určování sloves
1
2
3
4
5
Spustit
      Určování příslovcí
1
2
3
4
5
Spustit

Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.

Slovní druhy
1
2
3
4
5
6
Spustit

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM