Slovní druhy

BV2
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/BV2)
Ukázat QR kód

umime.to/BV2


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí

V češtině rozlišujeme 10 slovních druhů. Ty pak dělíme na ohebné a neohebné. Rady k určování slovních druhů najdete v samostatné sekci.

Ohebné slovní druhy

Ohebné slovní druhy mění svůj tvar: můžeme je skloňovat (dávat do různých pádů) nebo časovat (dávat do různých časů).

1. Podstatná jména označují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, vztahů a pocitů (Lenka, pes, stůl, láska, vypařování, nezávislost).

2. Přídavná jména označují vlastnosti podstatných jmen a vztahy (velký, písčitý, bílé, otcův, kocourova).

3. Zájmena zastupují podstatná nebo přídavná jména, případně je blíže určují (ona, jeho, tento, mně).

4. Číslovky označují počet, pořadí, počet druhů a násobky (dvakrát, třetí, sedmery, dvojnásobný).

5. Slovesa vyjadřují činnosti, stavy a děje (pracuje, byl, mrzne).

Neohebné slovní druhy

Neohebné slovní druhy mají jenom jeden tvar, nedají se ani skloňovat, ani časovat.

6. Příslovce popisují okolnosti dějů nebo míru vlastností (včera, tady, zeleně).

7. Předložky určují časové nebo místní umístění předmětů, osob, dějů, okolností (na, k, s, okolo).

8. Spojky spojují slova nebo věty (nebo, ani, protože, jako).

9. Částice vyjadřují naše postoje, pocity, přání (snad, ať, asi, jen, pouze, také, ano, ne, vlastně).

10. Citoslovce označují zvuky, nálady, povzdechy (au, žbluňk, mňau, ach jo, vrkú, prásk, oh, brr).

Souhrn mi pomohl
Souhrn mi nepomohl
Souhrn je skryt.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Slovní druhy
Podstatná jména
Skloňování podstatných jmen  
Zobrazit souhrn tématu
Přídavná jména
Skloňování přídavných jmen  
Zobrazit souhrn tématu
Stupňování přídavných jmen  
Zobrazit souhrn tématu
Složená přídavná jména
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)  
Zobrazit souhrn tématu
Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)  
Zobrazit souhrn tématu
Zájmena
Druhy zájmen  
Zobrazit souhrn tématu
Skloňování zájmen
Skloňování zájmen: délka samohlásek
Mě/mně (zájmeno já)  
Zobrazit souhrn tématu
Skloňování zájmen týž, tentýž  
Zobrazit souhrn tématu
Skloňování zájmena jenž  
Zobrazit souhrn tématu
S sebou × sebou  
Zobrazit souhrn tématu
Číslovky
Číslovky a mezery  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesa
Slovesný způsob  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)
Časování sloves
Příslovce
Stupňování příslovcí  
Zobrazit souhrn tématu
Předložky
Předložky s/z  
Zobrazit souhrn tématu
Slovní druhy: mix
Skloňování a časování: mix


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Slovní druhy
Podstatná jména
Podstatná jména: rody  
Zobrazit souhrn tématu
Podstatná jména: jmenné číslo  
Zobrazit souhrn tématu
Jednotné a množné číslo
Látková, hromadná, pomnožná
Vzory podstatných jmen
Podstatná jména: vzory mužského rodu  
Zobrazit souhrn tématu
Podstatná jména: vzory ženského rodu  
Zobrazit souhrn tématu
Podstatná jména: vzory středního rodu  
Zobrazit souhrn tématu
Přídavná jména
Druhy přídavných jmen  
Zobrazit souhrn tématu
Číslovky
Druhy číslovek  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesa
Slovesná osoba  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesný rod  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesný čas  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesný vzor  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesný vid  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesný způsob  
Zobrazit souhrn tématu
Příslovce
Druhy příslovcí  
Zobrazit souhrn tématu
Určování slovních druhů  
Zobrazit souhrn tématu


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Slovní druhy
Podstatná jména
Podstatná jména: pády  
Zobrazit souhrn tématu
Vzory podstatných jmen
Vzory podstatných jmen: mix
Zájmena
Druhy zájmen  
Zobrazit souhrn tématu
Číslovky
Druhy číslovek  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesa
Slovesný vzor  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesa: mix
Určování slovních druhů  
Zobrazit souhrn tématu


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Slovní druhy
Podstatná jména
Skloňování podstatných jmen  
Zobrazit souhrn tématu
Skloňování slov ve větách
Skloňování podle zadaného pádu a čísla
Přídavná jména
Skloňování přídavných jmen  
Zobrazit souhrn tématu
Stupňování přídavných jmen  
Zobrazit souhrn tématu
Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)  
Zobrazit souhrn tématu
Zájmena
Skloňování zájmen
Skloňování zájmen ve větách
Skloňování zájmen týž, tentýž  
Zobrazit souhrn tématu
Skloňování zájmena jenž  
Zobrazit souhrn tématu
Číslovky
Skloňování číslovek  
Zobrazit souhrn tématu
Skloňování číslovky dva
Slovesa
Slovesný vid  
Zobrazit souhrn tématu
Vidové dvojice
Časování sloves
Časování sloves (slova ve větách)
Časování sloves (samostatná slova)
Přechodníky  
Zobrazit souhrn tématu
Příslovce
Stupňování příslovcí  
Zobrazit souhrn tématu


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Slovní druhy
Podstatná jména
Podstatná jména: rody  
Zobrazit souhrn tématu
Podstatná jména: jmenné číslo  
Zobrazit souhrn tématu
Jednotné a množné číslo
Podst. jména pomnožná, hromadná, látková
Podstatná jména: pády  
Zobrazit souhrn tématu
Vzory podstatných jmen
Podstatná jména: vzory mužského rodu  
Zobrazit souhrn tématu
Podstatná jména: vzory ženského rodu  
Zobrazit souhrn tématu
Podstatná jména: vzory středního rodu  
Zobrazit souhrn tématu
Přídavná jména
Druhy přídavných jmen  
Zobrazit souhrn tématu
Zájmena
Druhy zájmen  
Zobrazit souhrn tématu
Skloňování zájmen
Mě/mně (zájmeno já)  
Zobrazit souhrn tématu
Číslovky
Druhy číslovek  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesa
Slovesná osoba  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesný rod  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesný čas  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesný vzor  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesný vid  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesný způsob  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesa: osobní, neosobní
Slovesné tvary neurčité  
Zobrazit souhrn tématu
Příslovce
Druhy příslovcí  
Zobrazit souhrn tématu
Určování slovních druhů  
Zobrazit souhrn tématu


Krok po kroku

Doplňování jednotlivých kroků v rozsáhlejším postupu.


Slovní druhy
Přídavná jména
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)  
Zobrazit souhrn tématu
Zájmena
Zájmena: mix
Slovesa
Slovesa: mix
Mluvnické kategorie sloves
Slovní druhy: mix


Rozbory

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.


Slovní druhy
Podstatná jména
Určování podstatných jmen  
Zobrazit souhrn tématu
Podstatná jména: pády  
Zobrazit souhrn tématu
Určování pádů ve větách
Přídavná jména
Určování přídavných jmen  
Zobrazit souhrn tématu
Zájmena
Určování zájmen
Číslovky
Určování číslovek  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesa
Určování sloves  
Zobrazit souhrn tématu
Příslovce
Určování příslovcí
Předložky
Určování předložek
Spojky
Určování spojek
Určování slovních druhů  
Zobrazit souhrn tématu
Harry Potter: slovní druhy
V pavoučí síti: slovní druhy
Pán prstenů: slovní druhy
Slovní druhy: mix
Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)


Doplňování textu

Krátké texty, do kterých doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Slovní druhy
Slovní druhy: mix
Skloňování a časování


Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Slovní druhy
      Slovní druhy: mix
           Skloňování a časování: mixSpustit

Střílečka

Hra na rychlost: vybíráte správné možnosti dřív, než vám uletí.


Slovní druhy
      Podstatná jména
           Určování podstatných jmen Spustit
      Přídavná jména
           Určování přídavných jmen Spustit
           Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý) Spustit
      Zájmena
           Určování zájmen Spustit
      Číslovky
           Určování číslovek Spustit
      Slovesa
           Určování sloves Spustit
      Příslovce
           Určování příslovcí Spustit

Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.


Slovní druhy
      Podstatná jména
           Podstatná jména: rody Spustit
           Podstatná jména: jmenné číslo
                     Podst. jména pomnožná, hromadná, látkováSpustit
           Vzory podstatných jmen
                Podstatná jména: vzory mužského rodu Spustit
                Podstatná jména: vzory ženského rodu Spustit
                Podstatná jména: vzory středního rodu Spustit
      Číslovky
           Druhy číslovek Spustit
      Slovesa
           Slovesná osoba Spustit
           Slovesný čas Spustit
           Slovesný vzor Spustit
           Slovesné tvary neurčité Spustit
      Příslovce
           Druhy příslovcí Spustit
      Určování slovních druhů Spustit
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence