';

Slovní druhy


« Tvarosloví

Jak si chcete téma procvičit?

PexesoRozřazovačkaRozboryTetris

V češtině rozlišujeme 10 slovních druhů:

  1. Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Můžeme si u nich říct TEN, TA, TO.
  2. Přídavná jména jsou názvy vlastností. Ptáme se na ně JAKÝ?, KTERÝ?, ČÍ?
  3. Zájmena zastupují podstatná nebo přídavná jména, případně je blíže určují (ukazují, přivlastňují…).
  4. Číslovky označují číselné údaje – přesný počet, neurčitý počet, pořadí, počet druhů… Ptáme se na ně KOLIK? KOLIKRÁT?, KOLIKÁTÝ?, KOLIKERÝ? KOLIKANÁSOBNÝ?.
  5. Slovesa vyjadřují činnosti, stavy a děje. Ptáme se na ně CO KDO DĚLÁ?
  6. Příslovce jsou neohebný slovní druh (tj. nedají se skloňovat ani časovat). Určují okolnosti dějů. Ptáme se na ně KDY?, KDE?, KAM?, JAK?, PROČ?.
  7. Předložky blíže určují časové nebo místní umístění předmětů, dějů, okolností a osob. Pomáhají určovat pády.
  8. Spojky spojují slova a věty.
  9. Částice uvozují věty, případně na něco dávají důraz, či něco hodnotí. Mezi částice patří i „ano“ a „ne“.
  10. Citoslovce označují zvuky, nálady, povzdechy (např. au, žbluňk, mňau).

Podtémata

Určování podstatných jmen Více
Určování přídavných jmen Více
Určování zájmen
Určování sloves Více
Určování příslovcí
Určování slovních druhů

Pexeso

Naše úloha není úplně stejná jako klasické pexeso, ale sdílí s ní základní prvek: hledání dvojic. U nás nejsou kartičky skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě. Odkrývejte správně a odhalíte pěkný obrázek!

Slovní druhy
Určování slovních druhů

Rozřazovačka

Cvičení na procvičování pravopisu i tvarosloví. V každé úloze je několik kategorií (např. malé a velké písmeno nebo sloveso, zájmeno, číslovka), úkolem je roztřídit zadaná slova do těchto kategorií. Díky současnému třídění více slov, si můžete lépe ujasnit rozdíly mezi kategoriemi.

Slovní druhy
Určování slovních druhů

Rozbory

Cvičení určené na procvičení stavby slov a vět a na určování slovních druhů. Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách. Můžete řešit více než 500 zadání.

Slovní druhy
Určování podstatných jmen  Nový obsah
Určování přídavných jmen  Nový obsah
Určování zájmen  Nový obsah
Určování sloves  Nový obsah
Určování příslovcí  Nový obsah
Určování slovních druhů
Harry Potter: slovní druhy  Nový obsah
Pán prstenů: slovní druhy

Tetris

Tetris je pravopisná hra inpirovaná známou počítačovou hrou. Dostanete pravidelný příděl padajících slov, která musíte hbitě řadit do správných sloupečků. Když uspějete, postoupíte do dalšího levelu, který je rychlejší a zákeřnější. Kam až se probojujete?

Slovní druhy (1. úroveň)
1
2
3
4
5
6
Spustit

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Cítím se ...

Frustrovaně Zklamaně Nápaditě Spokojeně Nadšeně

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM