Doplňovačka

Základní, rychlé cvičení na procvičení pravopisu. Do zadání s vynechanou částí textu doplňujete jednu ze dvou nabízených možností.

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Velká písmena: města, části měst, ulice | střední
Třída / ročník:   Vše1.2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní i/y

Měkké a tvrdé souhlásky
Měkké a tvrdé souhlásky   
Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po B   
Vyjmenovaná slova po L   
Vyjmenovaná slova po M   
Vyjmenovaná slova po P   
Vyjmenovaná slova po S   
Vyjmenovaná slova po V   
Vyjmenovaná slova po Z   
Vyjmenovaná slova: mix
Psaní i/y v koncovkách
Koncovky podstatných jmen: mužský rod   
Koncovky podstatných jmen: ženský rod   
Koncovky podstatných jmen: střední rod   
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)   
Koncovky ovi/ovy   
Koncovky mi/my/ma   
Shoda přísudku s podmětem   
Koncovky: mix
Koncovky podstatných jmen: mix

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní mě/mně ve slově   
Mě/mně (zájmeno já)   
Psaní bě/bje  Nový obsah   
Psaní vě/vje   
Psaní ě: mix
Zdvojené hlásky
Psaní n/nn   
Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...   
Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...   
Zdvojené hlásky: mix
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova   
Předložky s/z  Nový obsah   
Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...   
Psaní š/č, š/ž
Párové hlásky: mix
Délka samohlásek
Délka samohlásek: u/ú/ů   
Délka samohlásek: i/í   
Spřežky  Nový obsah
Přejatá slova
Přejatá slova: souhlásky   
Přejatá slova: samohlásky   
Přejatá slova: mix

Skloňování, časování, slovotvorba

Skloňování, časování, slovotvorba
Skloňování podstatných jmen   
Skloňování přídavných jmen
Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...
Slovesa: podmiňovací způsob (bychom), zvratná (sis)
Skloňování a časování: mix

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: lidé, jména  Nový obsah   
Velká písmena: národy, skupiny osob  Nový obsah   
Velká písmena: instituce, organizace  Nový obsah   
Velká písmena: dny, období, události   
Velká písmena: mix lidé, čas
Velká písmena: místa
Velká písmena: geografie, příroda, vesmír   
Velká písmena: státy, oblasti   
Velká písmena: města, části měst, ulice   
Velká písmena: budovy, stavby   
Velká písmena: mix místa

Interpunkce

Interpunkce, mezery, zkratky
Zkratky  Nový obsah
Číslovky a mezery  Nový obsah

Procvičte si nedávné chyby

Psaní i/y

    Měkké a tvrdé souhláskyChyby: 78 Procvičit
    Vyjmenovaná slovaChyby: 111 Procvičit
    Psaní i/y v koncovkáchChyby: 53 Procvičit

Podobně znějící

    Psaní ěChyby: 20 Procvičit
    Zdvojené hláskyChyby: 29 Procvičit
    Délka samohlásekChyby: 18 Procvičit
    Přejatá slovaChyby: 1 Procvičit

Velká písmena

    Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, časChyby: 2 Procvičit
    Velká písmena: místaChyby: 26 Procvičit

Naposledy řešené

KdyTémaDosažený štít
16. 2. 2020Mě/mně (zájmeno já)střední
16. 2. 2020Koncovky: mixtěžké
16. 2. 2020Měkké a tvrdé souhláskystřední

Nově zvládnuté štíty

KdyTémaDosažený štít
16. 2. 2020Mě/mně (zájmeno já)střední
11. 2. 2020Vyjmenovaná slova: mixstřední
12. 2. 2020Vyjmenovaná slova po Bstřední
8. 2. 2020Velká písmena: lidé, jménalehké
6. 2. 2020Psaní mě/mně ve slověstřední

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM