Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.


Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)  Nový obsah   
Koncovky ovi/ovy  Nový obsah   
Shoda přísudku s podmětem   
Koncovky podstatných jmen: mix  Nový obsah

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní ě: mix  Nový obsah
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn  Nový obsah   

Slovní druhy

Zájmena  Nový obsah   
Slovesa
Slovesa: mix
Mluvnické kategorie sloves
Slovní druhy: mix  Nový obsah

Čárky a interpunkce

Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek   
Čárky: mix
Čárky před a, nebo   

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Větné členy
Přívlastek shodný a neshodný   
Stavba vět
Vedlejší věty podmětné a předmětné  Nový obsah   
Vedlejší věty předmětné a přívlastkové  Nový obsah
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence