Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)   
Slova končící na ovi/ovy   
Shoda přísudku s podmětem   
Koncovky podstatných jmen: mix

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní ě: mix
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   

Slovní druhy

Zájmena
Zájmena: mix
Slovesa
Slovesa: mix
Mluvnické kategorie sloves
Slovní druhy: mix

Čárky a interpunkce

Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek   
Čárky v souvětí
Čárky: mix
Čárky před a, nebo   
Interpunkce, mezery, zkratky
Přímá a nepřímá řeč   

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Větné členy
Podmět a přísudek
Druhy přísudku   
Podmět a přísudek: mix
Druhy podmětu
Přívlastek shodný a neshodný   
Stavba vět
Poměry mezi hlavními větami   
Vedlejší věty podmětné a předmětné   
Vedlejší věty předmětné a přívlastkové
Druhy vedlejších vět souhrnně   
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých
Rozbory souvětí

Ukázky

Rozbory vět jednoduchých

„V ponurém osvětlení gotického sálu kupčíci vyděšení hledí do misálů.“ (Veličenstvo kat: Karel Kryl)Jedná se o větu jednoduchou, nebo souvětí?souvětívěta jednoducháPodmětem je/jsou:„osvětlení“„kupčíci“Rozhodněte, které slovo je přísudkem:„vyděšení“„hledí“O jaký druh přísudku se jedná?přísudek jmenný se sponoupřísudek slovesný jednoduchýKolik přívlastků neshodných věta obsahuje?12Určete, jakým větným členem je spojení „do misálů“:předmětempříslovečným určenímVyberte správný graf věty:

Poměry mezi hlavními větami

„Hráči si při lakrosu přihrávají míček a chytají ho do napřažených sítěk.“Kolik přísudků najdeme v souvětí?32Z kolika vět se tedy souvětí skládá?ze 2 větze 3 větJak jsou věty spojeny?předložkou „do“spojkou „a“Jaký je vztah mezi informacemi z první a druhé věty?Je to výčet činností, které dělají hráči při lakrosu.Druhá věta popisuje důsledek toho, co je řečeno v první větě.Protože jde o výčet, je vztah mezi větami hlavními:slučovacídůsledkový

Předpona, kořen, přípona, koncovka

„výstava“Abychom určili kořen, řekneme si několik slov příbuzných:zástava, představa, vystavit, stavětzastavit se, výprava, výstavba, tavitKořen je největší společná část slov příbuzných a slova „výstava“. Jaký je tedy kořen slova?stavtavPředpona je část slova před kořenem. Co je zde předponou?v-vý-Jak rozliším koncovku od předpony?koncovka je ve všech tvarech slova stejnákoncovka se při skloňování nebo časování měníDruhé písmeno „a“ ve slově „výstava“ je tedy:koncovkapříponaJak bychom tedy znázornili jednotlivé stavební prvky přímo ve slově?vý-stav-avý-sta-va
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence