Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)   
Koncovky ovi/ovy   
Shoda přísudku s podmětem   
Koncovky podstatných jmen: mix

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní ě: mix
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   

Slovní druhy

Zájmena   
Slovesa
Slovesa: mix
Mluvnické kategorie sloves
Slovní druhy: mix

Čárky a interpunkce

Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek   
Čárky: mix
Čárky před a, nebo   

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Větné členy
Přívlastek shodný a neshodný   
Stavba vět
Vedlejší věty podmětné a předmětné   
Vedlejší věty předmětné a přívlastkové
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých
Rozbory souvětí

Ukázky

Přívlastek shodný a neshodný

„Konvalinka vonná je jedovatá.“Najdeme si ve větě všechna rozvitá podstatná jména (tj. podstatná jména, o kterých máme nějakou bližší informaci):jedovatákonvalinkaČím je rozvito slovo „konvalinka“ (tj. které slovo je přívlastek)?jedovatávonnáZkusíme si dát „konvalinka vonná“ do 1. a 7. pádu jednotného čísla. Mění se koncovky přívlastku i slova „konvalinka“?anoneJaký přívlastek je tedy slovo „vonná“?shodnýneshodný

Zájmena

„Milí občané, placení daní je povinnost každého z vás.“Jaká jsou ve větě zájmena?je, váskaždého, vásKteré slovo zastupuje zájmeno „vás“?každéhoobčanůJak zní zájmeno „vás“ v 1. pádě množ. čísla?vášvyO jaký druh zájmena se tedy jedná?o osobnío přivlastňovacíJaký druh zájmena je „každého“?ukazovacíneurčité

Koncovky podstatných jmen: mix

„Střechu nechali pokrýt šindel_.“Jakého rodu je slovo „šindel_“?mužskéhoženskéhoU mužského rodu je třeba zjistit životnost tak, že si řekneme 1. a 4. pád slova „šindel“. Jsou tvary slova v 1. a 4. pádu stejné?anoneSlovo „šindel“ je tedy:životnéneživotnéNeživoné vzory jsou hrad a stroj. Řekneme si „šindel“ ve 2. pádě a zjistíme, že ho budeme skloňovat podle:stroj, bez strojehrad, bez hraduPodle toho, jaké i/y by se psalo v „stroj_“ doplníme i/y do slova „šindel_“. Jaký bude správný zápis věty?„Střechu nechali pokrýt šindeli.“„Střechu nechali pokrýt šindely.“
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence