Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)   
Slova končící na ovi/ovy   
Shoda přísudku s podmětem   
Koncovky podstatných jmen: mix

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní ě: mix
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   

Slovní druhy

Přídavná jména
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)   
Zájmena
Zájmena: mix
Slovesa
Slovesa: mix
Mluvnické kategorie sloves
Slovní druhy: mix

Čárky a interpunkce

Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek   
Čárky v souvětí
Čárky: mix
Čárky před a, nebo   
Interpunkce, mezery, zkratky
Přímá a nepřímá řeč   

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Větné členy
Podmět a přísudek
Druhy přísudku   
Podmět a přísudek: mix
Druhy podmětu
Přívlastek shodný a neshodný   
Stavba vět
Poměry mezi hlavními větami   
Vedlejší věty podmětné a předmětné   
Vedlejší věty předmětné a přívlastkové
Druhy vedlejších vět souhrnně   
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých
Rozbory souvětí

Ukázky

Druhy vedlejších vět souhrnně

„Jakmile se vlčí kožešiny zbaví, stává se z vlkodlaka opět člověk.“Z kolika vět se souvětí skládá?Ze dvou, protože jsou tu dva přísudky.Ze tří, protože jsou tu tři přísudky.Jakou zvolíte otázku, abyste zjistili, která věta je hlavní a která vedlejší?Kdy se z vlkodlaka stává opět člověk? Jakmile se zbaví...Kdy se zbaví vlčí kožešiny? Jakmile se stává...Věta, která je součástí otázky, je věta hlavní. Věta, kterou jste si odpověděli, je věta vedlejší. Která věta je hlavní?Jakmile se vlčí kožešiny zbaví, ......, stává se z vlkodlaka opět člověk.Na vedlejší větu jsme se ptali otázkou „Kdy?“. O jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta příslovečná časovávedlejší věta příslovečná způsobová

Přívlastek shodný a neshodný

„Tisknu obličej ke studené okenní tabuli nad postelí.“Najdeme si ve větě všechna podstatná jména:obličej, tabuli, postelíobličej, okno, postelíO kterých podstatných jménech jsou ve větě bližší informace?o postelio tabuliCo všechno víme o „tabuli“ ve větě?Je studená, je okenní, je nad postelí.Je studená, je okenní.Tato slova jsou tedy přívlastky. Abychom zjistili jejich druh, řekneme si „studená tabule, okenní tabule a tabule nad postelí“ v různých pádech v jedn. i množ. čísle. Tvary kterých přívlastků se mění?nad postelístudená a okenníJakým přívlastkem tím pádem slova „studená a okenní“ jsou?shodnýmneshodnýmJakým přívlastkem je „nad postelí“?neshodnýmshodnýmKolik přívlastků je tedy celkem ve větě?23

Slova končící na ovi/ovy

„To jsou králov_ koně“.Jak se zeptám, aby odpovědí bylo „králov_“?Komu, čemu jsou to koně?Čí jsou to koně?Slovo „králov_“ je tedy:podstatné jméno ve 3. páděpřídavné jméno přivlastňovacíDo věty dosadíme místo „králov_“ vzor „matčin“ ve správném tvaru.„To jsou (ti) matčini koně.“„To jsou (ty) matčiny koně.“Jaké i/y tedy napíšeme ve slově „králov_“?iySprávný zápis celé věty je:„To jsou královi koně“.„To jsou královy koně“.
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence