Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.


Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Shoda přísudku s podmětem  Nový obsah   

Slovní druhy

Slovesa
Slovesa: mix
Mluvnické kategorie sloves  Nový obsah

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Předpona, kořen, přípona, koncovka  Nový obsah   
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých

Ukázky

Mluvnické kategorie sloves

A: „odpočala jsem si“A: V jaké osobě a v jakém čísle je sloveso?3. os., jedn. č.1. os., jedn. č.A: Co sloveso vyjadřuje?Rozkaz.Něco, co se stalo, děje nebo bude dít.A: V jakém je tedy sloveso způsobu?v rozkazovacímv oznamovacímA: V jakém čase je sloveso?v minulémU oznam. způsobu čas neurčujeme.A: Vykonává činnost podmět (v tomto případě „já“)?neanoA: V jakém je tedy „odpočala jsem si“ rodě?v činnémv trpnémA: Pokud jde vytvořit budoucí čas slovesa pomocí BUDU a infinitivu „odpočinout si“, pak je vid slovesa nedokonavý. Jaký je vid slovesa?dokonavýnedokonavýA: Který ze zápisů kategorií slovesa „odpočala jsem si“ je správný?1. os., č. jedn., rozkaz. způsob, min. čas, čin. rod, vid nedok.1. os., č. jedn., oznam. způsob, min. čas, čin. rod, vid dok.

Shoda přísudku s podmětem

A: „Davy fanoušků se valil_ z letenského stadionu.“A: Kdo, co se valil_ ze stadionu?fanoušcidavyA: V jakém čase je sloveso v přísudku?v přítomnémv minulémA: Pravopis i/y v přísudku ovlivňuje rod podmětu. Je v podmětu alespoň 1 rod mužský životný?neanoA: Jakého rodu je podmět?mužského neživotnéhoženskéhoA: Které i/y tím pádem bude v přísudku?iy

Rozbory vět jednoduchých

A: „Nedávej nové sešity do mojí skříně.“A: Označte správný podmět:nevyjádřený„sešity“A: O jaký druh přísudku se jedná?jmenný se sponouslovesný jednoduchýA: V jakém slovesném způsobu je přísudek?oznamovacírozkazovacíA: Kolik předmětů je ve větě?21A: Které slovo je předmětem?„sešity“„skříně“A: V jakém pádu jsou „sešity“?čtvrtém jednotného číslaprvním množného číslaA: Jaký je řídící člen slova „skříně“?„nedávej“„sešity“A: Jakým větným členem je „skříně“?příslovečné určení místapředmětA: Kolik přívlastků se ve větě nachází?32A: O jaký druh přívlastků se jedná?přívlastky neshodnépřívlastky shodnéA: Vyberte správný graf věty:
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence