Psaní i/y: Měkké a tvrdé souhlásky

Měkké a tvrdé souhlásky

Doplňovačka

lehké

Střílečka

lehké
3

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Doplňovačka

lehké

Střílečka

lehké
0

Vyjmenovaná slova po L

Doplňovačka

lehké

Střílečka

lehké
3

Vyjmenovaná slova po M

Doplňovačka

lehké

Střílečka

lehké
0

Vyjmenovaná slova po P

Doplňovačka

lehké

Střílečka

lehké
0

Vyjmenovaná slova po S

Doplňovačka

lehké

Střílečka

lehké
0

Vyjmenovaná slova po V

Doplňovačka

lehké

Střílečka

lehké
0

Vyjmenovaná slova po Z

Doplňovačka

lehké

Střílečka

lehké
0

Podobně znějící: Párové hlásky

Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...

Doplňovačka

lehké

Podobně znějící: Délka samohlásek

Délka samohlásek: u/ú/ů

Doplňovačka

lehké

Slovní druhy: Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Rozbory

lehké

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Určování souhlásek a samohlásek

Rozbory

lehké

Dělení slov na slabiky

Rozbory

lehké

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Oznamovací, tázací, přací

Rozbory

lehké

Slova a jejich význam: Vztahy slov

Antonyma (slova protikladná)

Pexeso

lehké

Tematická zadání : Tematická zadání: čtení s porozuměním

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Doktor Nápad

lehké
0/5

Texty o obrázcích

lehké
0/9

Základy čtení: Čtení vět

Čtení vět jednoduchých

Popisky obrázků

střední

Krátké texty

Básničky a písničky

lehké
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence