Český jazyk: 2. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní i/y

Měkké a tvrdé souhlásky

Vyjmenovaná slova

Podobně znějící

Párové hlásky

Délka samohlásek

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov

Stavba vět

Druhy vět

Tvarosloví

Slovní druhy

Slova a jejich význam

Vztahy slov

Slovní hrátky

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM