Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Slova a jejich význam
Vztahy slov
Slova nadřazená, podřazená a souřadná   
Slovní analogie   
Rozlišování významu podobných slov
Paronyma: přídavná jména
Slovní zásoba
Lidé
Rodinní příslušníci
Povolání   
Charakteristiky osob
Vlastnosti a popisy lidí
Předměty
Oblečení   
Oblečení, móda
Zájmy
Sport   
Jídlo a vaření
Rukodělné práce
Svět kolem nás
Venkov, zahrada
Rozlišování významu podobných slov
Paronyma: přídavná jména


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Slova a jejich význam
Vztahy slov
Synonyma (slova souznačná)
Synonyma: podstatná jména
Synonyma: slovesa
Synonyma: přídavná jména a příslovce
Synonyma: mix
Antonyma (slova protikladná)
Antonyma: podstatná jména
Antonyma: slovesa
Antonyma: přídavná jména a příslovce
Antonyma: mix
Slovní zásoba
Lidé
Rodinní příslušníci
Povolání   
Tituly, hodnosti
Charakteristiky osob
Pocity, nálady, vlastnosti
Lidé: akce, vztahy (slovesa)
Vlastnosti a popisy lidí
Předměty
Oblečení   
Školní a kancelářské pomůcky   
Kuchyňské potřeby   
Hudební nástroje   
Nářadí   
Vlastnosti a popisy předmětů
Zájmy
Sport   
Sportovní vybavení (obrázky)
Sportovní pojmy (popis)
Jídlo a vaření
Cestování, turistika
Svět kolem nás
Dům, části domu, nábytek
Dopravní prostředky   
Dopravní prostředky (obrázky)
Dopravní prostředky a součástky
Slova: bonusy
Slova zastaralá (archaismy)
Slovenská slovíčka
Nářečí: brněnský hantec


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Slova a jejich význam
Vztahy slov
Synonyma (slova souznačná)
Synonyma: podstatná jména
Synonyma: slovesa
Synonyma: přídavná jména a příslovce
Antonyma (slova protikladná)
Antonyma: podstatná jména
Antonyma: slovesa
Antonyma: přídavná jména a příslovce
Homonyma (slova souzvučná)   
Slova nadřazená, podřazená a souřadná   
Slova nadřazená a podřazená
Slova souřadná
Slovní zásoba
Lidé
Lidé: akce, vztahy (slovesa)
Vlastnosti a popisy lidí
Lidé: mix
Předměty
Oblečení   
Školní a kancelářské pomůcky   
Kuchyňské potřeby   
Hudební nástroje   
Nářadí   
Vlastnosti a popisy předmětů
Předměty: mix
Předměty: mix (popis)
Předměty: mix (obrázky)
Zájmy
Sport   
Sportovní vybavení (obrázky)
Jídlo a vaření
Móda, společnost
Svět kolem nás
Dopravní prostředky   
Odborné pojmy
Kultura a umění
Bájné bytosti
Politika a historie
Věda, medicína, technika
Odborné pojmy: mix
Význam slov: přídavná jména
Slovní spojení
Frazémy
Přísloví   
Přirovnání   
Idiomy, ustálená spojení
Slova: bonusy
Slovní hrátky a hádanky
Indicie barvy
Indicie čísla
Indicie ovoce, zelenina
Indicie zvířata
Jak se správně jmenují?
Přesmyčky
Slova zastaralá (archaismy)
Slovenská slovíčka
Latinské fráze
Nářečí: brněnský hantec


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Slova a jejich význam
Frazémy
Přísloví   


Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Slova a jejich význam
Slovní zásoba
Lidé
Části těla
Předměty
Oblečení   
Školní a kancelářské pomůcky   
Kuchyňské potřeby   
Zájmy
Sport   
Svět kolem nás
Dům, části domu, nábytek
Město


Čtení s porozuměním

Přečtěte si krátký text a odpovězte na několik otázek, které testují porozumění. Můžete se začíst do krátkých úryvků z článků nebo do některého z našich krátkých a vtipných příběhů. Pozor, vybraný text můžete řešit pouze jednou v daný den.


Rodinné příběhy

Když se sejde celá rodina, není občas jednoduché se ve všech těch vztazích vyznat…

Příběhy plné přísloví

Krátké příběhy, ve kterých postavy nešetří příslovími. Dokážete pochopit, co jimi myslí?Rodinné příběhy

Rodinná oslava

V úterý večer mamce zazvonil telefon, volali z domova pro seniory. „Váš strýc Emil bude mít příští neděli narozeniny. Přál by si vidět vás, vaši sestru Blanku a svého bratra, tedy vašeho otce,“ sdělovala jí ošetřovatelka. Mamka se domluvila s tetou Blankou, že se v domově pro seniory setkáme v neděli v jednu. V neděli byla námraza, táta řídil, ale auto se klouzalo po silnici zcela podle svého uvážení. Bylo nám s Tondou vzadu pěkně špatně. Do domova pro seniory jsme dorazili se zpožděním, ale Emila jsme uviděli hned. Seděl v přijímací hale. „Všechno nejlepší strýčku!“ popřáli jsme mu a objali ho. Strýček vypadal zaraženě. „Tohle jsou moji synové Tonda a Lukáš, pamatuješ si na ně?“ usmívala se mamka na strýčka. Strýček jen smutně zakroutil hlavou. Věděli jsme, že Emilovi paměť už moc neslouží, tak jsme se mu představili pro jistotu všichni. Pak jsme si začali se strýčkem vypravovat. Asi po čtvrt hodině zazvonil mamce telefon. „Tak co je s vámi? Strýček se po vás ptá,“ vychrlila na mamku Blanka. Mamka zalapá po dechu: „Počkej, Blanko, a kde jste vy? My jsme přece se strýčkem v přijímací hale, zrovna krájíme dort.“ Po chvilce se otevřely dveře výtahu. V nich stála Blanka. Stačilo pár slov a pochopili jsme, že jsme si strýčka Emila spletli s jiným pánem. Rozloučili jsme se s ním tedy a spěchali do druhého patra k Emilovi.

Čárky

Do zadané věty doplňujete čárky právě na ta místa, kam patří.


Slova a jejich význam
Frazémy
Přísloví   


Slova ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Slova a jejich význam
Vztahy slov
Synonyma (slova souznačná)
Synonyma: mix
Antonyma (slova protikladná)
Antonyma: mix
Slovní zásoba
Lidé
Lidé: akce, vztahy (slovesa)
Vlastnosti a popisy lidí
Lidé: mix
Předměty
Předměty: mix
Zájmy
Sport   
Jídlo a vaření
Móda, společnost
Svět kolem nás
Venkov, zahrada
Venkov
Odborné pojmy
Kultura a umění
Politika a historie
Ekonomika
Přídavná jména: popis světa, věda
Frazémy
Přísloví   
Přirovnání   
Idiomy, ustálená spojení


Hádanky

V tomto cvičení si můžete otestovat svoji slovní zásobu při řešení hádanek a slovních hrátek (přesmyčky, indície).


Homonyma lehké

Homonyma těžší

Hádanky lehké

Klasické hádanky, výběr lehčích zadání.

Hádanky těžší

Klasické hádanky, výběr těžších zadání.

Hádanky moderní

Variace na klasické hádanky, ve kterých máte za úkol uhádnout věci z moderní doby.

Indicie

Dostanete několik slov (indícií, nápověd) a úkolem je odhalit slovo, které má se všemi nějakou souvislost.

Přesmyčky

Přeskládejte písmena, abyste dostali smysluplné slovo. Název zadání napovídá, v jaké oblasti máte výsledné slovo hledat.

Zvířata: Jak se správně jmenují?

Slovní hříčka, ve které jsme zamaskovali názvy zvířat a vy je musíte odhalit.

Rostliny: Jak se správně jmenují?

Slovní hříčka, ve které jsme zamaskovali názvy rostlin a vy je musíte odhalit.NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence