Rozbory vět, stavba slov


« Na přehled témat


Podtémata

Větné členy
              Podmět a přísudek
              Předmět (větný člen)
              Přívlastek shodný a neshodný
              Příslovečné určení
              Větné členy obecně
Stavba slov
              Určování souhlásek a samohlásek
              Dělení slov na slabiky
              Určování kořene
              Určování předpony
              Předpona, kořen, přípona, koncovka
Stavba vět Více 
              Věta hlavní
              Poměry mezi hlavními větami
              Vedlejší věty podmětné a předmětné
              Vedlejší věty předmětné a doplňkové
              Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové
              Vedlejší věty příslovečné
              Druhy vedlejších vět souhrnně
Druhy vět
              Oznamovací, tázací, přací

Rozbory

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.

Rozbory vět, stavba slov
Větné členy
Podmět a přísudek
Předmět (větný člen)
Přívlastek shodný a neshodný
Příslovečné určení
Větné členy obecně
Harry Potter: větné členy
Vinnetou
Narnie  Nový obsah
Rychlé šípy
Simpsonovi
Teorie velkého třesku
Stavba slov
Určování souhlásek a samohlásek
Dělení slov na slabiky
Určování kořene
Určování předpony
Předpona, kořen, přípona, koncovka
Stavba vět
Věta hlavní
Poměry mezi hlavními větami  Nový obsah
Vedlejší věty podmětné a předmětné
Vedlejší věty předmětné a doplňkové
Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové
Vedlejší věty příslovečné
VV příslovečná způsobová, místní a časová
Druhy vedlejších vět souhrnně
Druhy vět
Oznamovací, tázací, přací

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM