Rozbory vět, stavba slov


« Na přehled témat

Ke cvičením ↓

Podtémata

Větné členy Více 
              Podmět a přísudek Více 
              Předmět (větný člen) Více 
              Přívlastek shodný a neshodný Více 
              Příslovečné určení Více 
              Doplněk Více 
              Větné členy obecně
Stavba slov
              Určování souhlásek a samohlásek
              Dělení slov na slabiky Více 
              Určování kořene Více 
              Určování předpony Více 
              Předpona, kořen, přípona, koncovka Více 
Stavba vět Více 
              Věta hlavní Více 
              Poměry mezi hlavními větami Více 
              Vedlejší věty podmětné a předmětné
              Vedlejší věty předmětné a doplňkové
              Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové
              Vedlejší věty příslovečné
              Druhy vedlejších vět souhrnně
Druhy vět
              Oznamovací, tázací, přací Více 
              Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent Více 

Rozbory

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.

Rozbory vět, stavba slov
Větné členy
Podmět a přísudek   
Předmět (větný člen)   
Přívlastek shodný a neshodný   
Příslovečné určení   
Doplněk   
Větné členy obecně
Harry Potter: větné členy
Vinnetou
Narnie
Rychlé šípy
Simpsonovi
Teorie velkého třesku
Stavba slov
Určování souhlásek a samohlásek
Dělení slov na slabiky   
Určování kořene   
Určování předpony   
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Stavba vět
Věta hlavní   
Poměry mezi hlavními větami   
Vedlejší věty podmětné a předmětné
Vedlejší věty předmětné a doplňkové
Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové
Vedlejší věty příslovečné
VV příslovečná způsobová, místní a časová
Druhy vedlejších vět souhrnně
Druhy vět
Oznamovací, tázací, přací   
Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent   


Ukázka

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM