Čárky


« Na přehled témat

Podtémata

Věta jednoduchá
              Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek Více 
              Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy Více 
              Čárky ve větě jednoduché: a, nebo Více 
              Čárky ve větě jednoduché: další případy
Souvětí
              Čárky v souvětí souřadném Více 
              Čárky v souvětí podřadném Více 
              Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší Více 
              Čárky v souvětí s více větami Více 
              Čárky v souvětí: speciální případy Více 
Ke cvičením ↓


Čárky

Do zadané věty doplňujete čárky právě na ta místa, kam patří.

Čárky
Věta jednoduchá
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek  Nový obsah   
Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy   
Čárky ve větě jednoduché: a, nebo   
Čárky ve větě jednoduché: další případy  Nový obsah
Souvětí
Čárky v souvětí souřadném   
Čárky v souvětí podřadném   
Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší   
Čárky v souvětí s více větami   
Čárky v souvětí: speciální případy   


Ukázka

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM