';

Čárky


« Na přehled témat


Podtémata

Věta jednoduchá
              Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek Více
              Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy Více
              Čárky ve větě jednoduché: a, nebo Více
Souvětí
              Čárky v souvětí souřadném Více
              Čárky v souvětí podřadném Více
              Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší Více
              Čárky v souvětí s více větami Více
              Čárky v souvětí: speciální případy Více

Čárky

Do zadané věty doplňujete čárky právě na ta místa, kam patří.

Čárky
Věta jednoduchá
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek   
Čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy   
Čárky ve větě jednoduché: a, nebo   
Souvětí
Čárky v souvětí souřadném   
Čárky v souvětí podřadném   
Čárky v souvětí: vložené věty vedlejší   
Čárky v souvětí s více větami   
Čárky v souvětí: speciální případy   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM