Úvodní tabulka byla přepracována a nabízí přehled získaných štítů, krystalů a pohárů.

Český jazyk: 3. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní i/y

Měkké a tvrdé souhlásky

Vyjmenovaná slova

Psaní i/y v koncovkách

Psaní i/y: mix

Podobně znějící

Psaní ě

Párové hlásky

Délka samohlásek

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Slovní druhy

Podstatná jména

Přídavná jména

Slovesa

Určování slovních druhů

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov

Druhy vět

Slova a jejich význam

Vztahy slov

Slova: bonusy

Tematická zadání

Tematická zadání: mluvené diktáty

Tematická zadání: čtení s porozuměním

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat