Slova ve větách

Cvičení na praktické použití slovní zásoby. Zadání tvoří několik vět s vynechanými slovy. Úkolem je přiřadit zadaná slova do správných vět. Úlohy se soustředí především na porozumění slovům cizího původu, jsou ale zařazena i vybraná záludnější česká slova.

Doplňování slovíček do vět.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Slova a jejich význam

Význam slov
Význam slov: podstatná jména
Předměty, věci  Nový obsah
Lidé  Nový obsah
Sport  Nový obsah
Móda, jídlo, společnost
Kultura a hudba
Politika, historie
Jazyk a literatura  Nový obsah
Ekonomika
Význam slov: přídavná jména
Vlastnosti lidí a předmětů  Nový obsah
Přídavná jména: popis světa, věda  Nový obsah
Význam slov: slovesa
Lidé: akce, vztahy
Frazémy
Přísloví   
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat