PřehledMateriály
UčitelNávštěvník

Rozřazovačka


TémaMíra zvládnutíÚroveň obtížnosti
Mluvnické kategorie
Slovní druhy      
1. úroveň 48 jevů
 
2. úroveň 84 jevů
 
3. úroveň 66 jevů
Podstatná jména: rody       
2. úroveň 71 jevů
 
Podstatná jména: pády       
2. úroveň 51 jevů
 
Podstatná jména: vzory mužského rodu       
2. úroveň 25 jevů
 
Podstatná jména: vzory ženského rodu       
2. úroveň 18 jevů
 
Podstatná jména: vzory středního rodu       
2. úroveň 19 jevů
 
Podstatná jména: číslo      
1. úroveň 15 jevů
  
Pods. jména: pomnožná, hromadná, látková       
2. úroveň 15 jevů
 
Zájmena: druhy       
2. úroveň 89 jevů
 
Číslovky: druhy       
2. úroveň 18 jevů
 
Slovesa: osoba       
2. úroveň 10 jevů
 
Slovesa: osobní a neosobní       
2. úroveň 10 jevů
 
Slovesa: čas       
2. úroveň 10 jevů
 
Slovesa: způsob       
2. úroveň 10 jevů
 
Slovesa: rod       
2. úroveň 10 jevů
 
Slovesa: vzory       
2. úroveň 34 jevů
 
Slovesa: vid       
2. úroveň 15 jevů
 
Slovesa: tvary neurčité       
2. úroveň 10 jevů
 
Příslovce: druhy       
2. úroveň 30 jevů
 
Velká písmena – lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena – lidé, jména      
1. úroveň 7 jevů
 
2. úroveň 7 jevů
 
Velká písmena – národy, skupiny osob      
1. úroveň 7 jevů
 
2. úroveň 7 jevů
 
Velká písmena – instituce, organizace      
1. úroveň 7 jevů
 
2. úroveň 7 jevů
 
Velká písmena – dny, období, události      
1. úroveň 7 jevů
 
2. úroveň 5 jevů
 
Velká písmena – místa
Velká písmena – geografie, příroda, vesmír      
1. úroveň 7 jevů
 
2. úroveň 4 jevů
 
Velká písmena – státy, oblasti      
1. úroveň 7 jevů
 
2. úroveň 6 jevů
 
Velká písmena – města, části měst, ulice      
1. úroveň 6 jevů
 
2. úroveň 5 jevů
 
Velká písemna – budovy, stavby      
1. úroveň 7 jevů
 
2. úroveň 7 jevů
 
Y/I Vyjmenovaná slova
Dobýt / pobít a spol.       
2. úroveň 12 jevů
 
Y/I Koncovky
Koncovky ovi/ovy       
2. úroveň 12 jevů
 
Předpona vy-       
2. úroveň 7 jevů
 
Psaní ě
Psaní mně / mě       
2. úroveň 7 jevů
 
Zdvojené hlásky
Psaní nn / n       
2. úroveň 7 jevů
 
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova       
2. úroveň 7 jevů
 

Ukázka cvičení


  • Každé téma má jednu, dvě nebo tři úrovně obtížnosti.
  • Pokuste se získat co nejlepší výsledek pro každou z nich.
  • Medaile, které můžete získat, jsou uvedeny níže.

rozkoukávání první úspěchy dobrý základ skvěle, mám zvládnuto nadpozemský výkon

Napište nám

Narazili jste na chybu v aplikaci?
Máte nápad na vylepšení?
Uvítali byste rozšíření obsahu?
Zajímá nás všechno, co nám chcete sdělit.

E-mailová adresa (prosím vyplňte, ať Vám můžeme dát vědět odpověď)

Odeslat
NAPIŠTE NÁM
Umíme anglicky Umíme matiku