Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Dobýt/dobít, pobýt/pobít, ...

Rozřazovačka: střední

Vyjmenovaná slova po B

Rozhodovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po B

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po B

Diktáty online: lehké

Vyjmenovaná slova po B

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po B

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po L

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po L

Rozhodovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po L

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po L

Střílečka: lehké
3

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po M

Diktáty online: lehké

Vyjmenovaná slova po M

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po M

Rozhodovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po M

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po M

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po P

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po P

Rozhodovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po P

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po P

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova po S

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po S

Rozhodovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po S

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po S

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova po V

Předpona vy-

Rozřazovačka: střední

Vyjmenovaná slova po V

Rozhodovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po V

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po V

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po V

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenovaná slova po Z

Rozhodovačka: lehké

Vyjmenovaná slova po Z

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova po Z

Diktáty online: střední

Vyjmenovaná slova po Z

Střílečka: lehké
0

Vyjmenovaná slova: mix

Vyjmenovaná slova: mix

Rozhodovačka: lehké

Vyjmenovaná slova: mix

Rozhodovačka: střední

Vyjmenovaná slova: mix

Roboti: lehké
0

Vyjmenovaná slova

Křížovky: lehké
0/16

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Různé výskyty I/Y

Diktáty online: lehké

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Psaní n/nn

Psaní n/nn

Rozhodovačka: lehké

Předpona a kořen: zdvojené hlásky

Předpona a kořen: zdvojené hlásky

Rozhodovačka: střední

Velká písmena: Velká písmena: základy

Velká písmena a začátek věty

Velká písmena a začátek věty

Rozhodovačka: lehké

Velká písmena a vlastní jména

Velká písmena a vlastní jména

Rozhodovačka: lehké

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: lidé, jména

Rozhodovačka: lehké

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Diktáty online: lehké

Velká písmena: Velká písmena: místa

Velká písmena: města, části měst, ulice

Velká písmena: města, části měst, ulice

Rozhodovačka: lehké

Velká písmena: budovy, stavby

Velká písmena: budovy, stavby

Rozhodovačka: lehké

Slovní druhy: Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Určování podstatných jmen

Rozbory: lehké

Určování podstatných jmen

Rozbory: střední

Určování podstatných jmen

Střílečka: lehké
0

Podstatná jména: rody

Podstatná jména: rody

Otázky: lehké

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka: lehké

Podstatná jména: rody

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: rody

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: jmenné číslo

Jednotné a množné číslo

Otázky: lehké

Jednotné a množné číslo

Rozřazovačka: lehké

Podstatná jména: pády

Podstatná jména: pády

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: pády

Pexeso: lehké

Podstatná jména: pády

Rozřazovačka: lehké

Podstatná jména: pády

Pexeso: střední

Určování pádů ve větách

Rozbory: lehké

Určování pádů ve větách

Rozbory: střední

Podstatná jména: pády

Tetris: lehké
0

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Otázky: lehké

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Rozřazovačka: lehké

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Otázky: lehké

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Rozřazovačka: lehké

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Rozřazovačka: střední

Podstatná jména: vzory středního rodu

Podstatná jména: vzory středního rodu

Otázky: lehké

Podstatná jména: vzory středního rodu

Rozřazovačka: lehké

Podstatná jména: vzory středního rodu

Rozřazovačka: střední

Vzory podstatných jmen: mix

Vzory podstatných jmen: mix

Pexeso: lehké

Vzory podstatných jmen: mix

Pexeso: střední

Skloňování podstatných jmen

Skloňování podstatných jmen

Rozhodovačka: lehké

Skloňování slov ve větách

Vpisování: lehké

Skloňování podle zadaného pádu a čísla

Vpisování: lehké

Slovní druhy: Příslovce

Určování příslovcí

Určování příslovcí

Rozbory: lehké

Slovní druhy: Předložky

Určování předložek

Určování předložek

Rozbory: lehké

Slovní druhy: Spojky

Určování spojek

Určování spojek

Rozbory: lehké

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí podřadném

Čárky v souvětí podřadném

Čárky: lehké

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Určování podmětu a přísudku

Určování podmětu a přísudku

Rozbory: lehké

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Oznamovací, tázací, přací, rozkazovací

Oznamovací, tázací, přací, rozkazovací

Otázky: lehké

Oznamovací, tázací, přací, rozkazovací

Rozbory: lehké

Slova a jejich význam: Slovní zásoba

Rodinní příslušníci

Rodinní příslušníci

Otázky: lehké

Rodinní příslušníci

Rozhodovačka: lehké

Rodinní příslušníci

Rozhodovačka: střední

Části těla

Části těla

Přesouvání: lehké

Části těla

Přesouvání: střední

Oblečení

Oblečení

Otázky: lehké

Oblečení

Pexeso: lehké

Oblečení

Přesouvání: lehké

Školní a kancelářské pomůcky

Školní a kancelářské pomůcky

Otázky: lehké

Školní a kancelářské pomůcky

Pexeso: lehké

Školní a kancelářské pomůcky

Přesouvání: lehké

Školní a kancelářské pomůcky

Přesouvání: střední

Kuchyňské potřeby

Kuchyňské potřeby

Otázky: lehké

Kuchyňské potřeby

Pexeso: lehké

Kuchyňské potřeby

Přesouvání: lehké

Hudební nástroje

Hudební nástroje

Otázky: lehké

Hudební nástroje

Pexeso: lehké

Nářadí

Nářadí

Pexeso: lehké

Vlastnosti a popisy předmětů

Vlastnosti a popisy předmětů

Otázky: lehké

Předměty: mix

Předměty: mix (popis)

Pexeso: lehké

Předměty: mix (obrázky)

Pexeso: lehké

Sport

Sportovní vybavení (obrázky)

Otázky: lehké

Sportovní vybavení (obrázky)

Pexeso: lehké

Sport

Přesouvání: lehké

Sportovní pojmy (popis)

Otázky: lehké

Jídlo a vaření

Jídlo a vaření

Slova ve větách: lehké

Jídlo a vaření

Rozhodovačka: lehké

Jídlo a vaření

Otázky: lehké

Jídlo a vaření

Otázky: střední

Jídlo a vaření

Pexeso: lehké

Jídlo a vaření

Pexeso: střední

Dům, části domu, nábytek

Dům, části domu, nábytek

Přesouvání: lehké

Dům, části domu, nábytek

Přesouvání: střední

Město

Město

Přesouvání: lehké

Venkov, zahrada

Venkov

Slova ve větách: lehké

Venkov, zahrada

Rozhodovačka: lehké

Dopravní prostředky

Dopravní prostředky (obrázky)

Otázky: lehké

Dopravní prostředky

Pexeso: lehké

Dopravní prostředky a součástky

Otázky: lehké

Paronyma: přídavná jména

Paronyma: přídavná jména

Rozhodovačka: lehké
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence