Český jazyk: 4. třída (4. ročník)

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po S

Vyjmenovaná slova po V

Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenovaná slova: mix

Psaní i/y: Psaní i/y: mix

Psaní i/y: mix

Podobně znějící: Pravopis přejatých slov

Přejatá slova: psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

Velká písmena: Velká písmena: základy

Velká písmena a začátek věty

Velká písmena a vlastní jména

Velká písmena: Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: lidé, jména

Velká písmena: národy, skupiny osob

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas

Slovní druhy: Podstatná jména

Určování podstatných jmen

Podstatná jména: rody

Podstatná jména: jmenné číslo

Podstatná jména: pády

Podstatná jména: vzory mužského rodu

Podstatná jména: vzory ženského rodu

Podstatná jména: vzory středního rodu

Vzory podstatných jmen: mix

Skloňování podstatných jmen

Slovní druhy: Zájmena

Určování zájmen

Skloňování zájmen ve větách

Slovní druhy: Číslovky

Určování číslovek

Slovní druhy: Příslovce

Určování příslovcí

Slovní druhy: Předložky

Určování předložek

Slovní druhy: Spojky

Určování spojek

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí podřadném

Rozbory vět, stavba slov: Větné členy

Určování podmětu a přísudku

Slova a jejich význam: Slovní zásoba

Rodinní příslušníci

Části těla

Povolání

Historické postavy

Oblečení

Školní a kancelářské pomůcky

Kuchyňské potřeby

Hudební nástroje

Nářadí

Předměty: mix

Sport

Jídlo a vaření

Dům, části domu, nábytek

Město

Venkov, zahrada

Dopravní prostředky

Vlastnosti a popisy předmětů

Vlastnosti a popisy lidí

Popis umění

Paronyma: podstatná jména

Paronyma: přídavná jména

Paronyma: slovesa

Zápis a korektury textů: Korektury textů

Korektury: příběhy a vtipy

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence