Český jazyk: 4. třída

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní i/y

Měkké a tvrdé souhlásky

Vyjmenovaná slova

Psaní i/y v koncovkách

Psaní i/y: mix

Podobně znějící

Psaní ě

Pravopis odvozený od stavby slova

Párové hlásky

Délka samohlásek

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas

Velká písmena: místa

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy

Stavba slov

Tvarosloví

Slovní druhy

Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména

Mluvnické kategorie a vzory sloves

Mluvnické kategorie dalších slovních druhů

Slova a jejich význam

Vztahy slov

Význam slov

Slova: bonusy

Tematická zadání

Tematická zadání: diktáty

Tematická zadání: mluvené diktáty

Tematická zadání: vtipy

Tematická zadání: čtení s porozuměním

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM