PřehledMateriály
UčitelNávštěvník

Týmovka


Řešte sady společně a učte se jako tým

  1. Učitel nebo první hráč založí hru
  2. Ostatní hráči se připojí ke hře a učitel ji odstartuje
  3. Společně jako tým odpovídáte na otázky
  4. Po každé otázce zjistíte, kolik lidí odpovědělo správně a kolik špatně
  5. Učitel nebo jiný žák může vysvětlit ostatním daný jev

Založení nové hry

1. Vyberte si téma, obtížnost, míru zapojení a založte vlastní hru
2. Následně vyčkejte příchodu ostatních hráčů
3. Spusťte hru a objevujte, jak dané téma vaše skupina zvládá

Na míru sestavené

TémaMé zapojeníAkce
Vyjmenovaná slova - chytákyNové
Velké potíže s „ě“Nové
Záludné koncovkyNové

Klasické sady

TémaMé zapojeníÚroveň obtížnostiAkce
Y/I Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova B
Vyjmenovaná slova L
Vyjmenovaná slova M
Vyjmenovaná slova P
Vyjmenovaná slova S
Vyjmenovaná slova V
Vyjmenovaná slova Z
Y/I Koncovky
Koncovky podstatných jmen – mužský rod
Koncovky podstatných jmen – ženský rod
Koncovky podstatných jmen – střední rod
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)
Koncovky ovi/ovy
Koncovky mi/my/ma
Shoda přísudku s podmětem
Měkké a tvrdé souhlásky
Psaní ě
Psaní mě/mně ve slově
Mě/mně samostatně (zájmeno já)
Psaní bě/bje
Psaní vě/vje
Zdvojené hlásky
Psaní n/nn
Další zdvojené souhlásky (dd,zz,kk,cc, jj...)
Jedno versus dvě písmena (c/ts, s/zs, ...)
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova
Předložky s/z
Souhlásky párové (p/b, t/d, ...)
Psaní š/č (hlavně v koncovkách), š/ž
Přejatá slova, délka samohlásek
Délka samohlásek: u/ú/ů
Délka samohlásek: i/í
Přejatá slova – souhlásky
Přejatá slova – samohlásky
Skloňování
Skloňování zájmen (jež/jenž, nímž, ji/jí,...)
Skloňování přídavných jmen
Skloňování podstatných jmen
Slovesa – podmiňovací (bychom), zvratná (sis)
Zkratky a typografie
Zkratky
Číslovky a mezery
Spřežky
Velká písmena – lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena – lidé, jména
Velká písmena – národy, skupiny osob
Velká písmena – instituce, organizace
Velká písmena – dny, období, události
Velká písmena – místa
Velká písmena – geografie, příroda, vesmír
Velká písmena – státy, oblasti
Velká písmena – města, části měst, ulice
Velká písmena – budovy, stavby

Ukázka hry

Napište nám

Narazili jste na chybu v aplikaci?
Máte nápad na vylepšení?
Uvítali byste rozšíření obsahu?
Zajímá nás všechno, co nám chcete sdělit.

E-mailová adresa (prosím vyplňte, ať Vám můžeme dát vědět odpověď)

Odeslat
NAPIŠTE NÁM