Diktáty online

Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy.

Pokud máte zájem o klasické diktování s kompletním zápisem, přejděte na mluvené diktáty (nenechte si ujít, jsou nyní výrazně vylepšeny).

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas | lehké
Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Psaní i/y

Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po B   
Vyjmenovaná slova po L   
Vyjmenovaná slova po M   
Vyjmenovaná slova po P   
Vyjmenovaná slova po S   
Vyjmenovaná slova po V   
Vyjmenovaná slova po Z   
Psaní i/y v koncovkách
Koncovky ovi/ovy   
Shoda přísudku s podmětem   
Koncovky všechny: mix
Koncovky přídavných jmen
Koncovky podstatných jmen
Psaní i/y: mix
Různé výskyty I/Y

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní bě/bje   
Psaní ě: mix
Psaní mě/mně
Zdvojené hlásky
Psaní n/nn   
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova   
Párové hlásky: mix
Délka samohlásek
Délka samohlásek: mix
Spřežky
Přejatá slova
Přejatá slova: mix

Skloňování, časování, slovotvorba

Skloňování, časování, slovotvorba
Skloňování a časování: mix

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: místa
Velká písmena: geografie, příroda, vesmír   
Velká písmena: města, části měst, ulice   
Velká písmena: budovy, stavby   

Interpunkce

Interpunkce, mezery, zkratky
Interpunkční znaménka
Přímá řeč

Tematická zadání

Tematická zadání: diktáty
Příběh: Příliš mnoho dobrodružství
Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky
Příběh: Výprava k prameni potoka
Příběh: V jeskyni

Ukázky

Vyjmenovaná slova po P

Na schovávanou

Netop   ři hráli s tap   ry na schovávanou. P   kola byla u p   chlavého bodláku. Tap   ři si nakoupili p   tle s p   skem, za které se odcup   tali schovat. Znají totiž přírodop   s a ví, že netop   ři nevidí. Orientují se pomocí echolokace, tedy zachycování odraženého vlastního p   štivého tichého p   skání. Kap   tán netop   řího týmu ale není žádný p   tomec, a tak se ještě před začátkem hry dovtíp   l, že jejich slepoty budou chtít p   šní tap   ři využít. Napsal tedy p   lně na pap   r dopis prodejcům p   sku, jestli by tap   rům neprodali p   tle s nějakou polní trávou či p   rem, přes nějž netop   ří p   skot na rozdíl od p   sku pronikne. No, nakonec stejně nezvítězil nikdo, protože všem hráčům nějaký op   lý sudokop   tník sežral p   kolu.

Vyjmenovaná slova po S

Pan Zimník

Pan Zimník, dobrovolný has   č z Prahy, šel do důchodu, a tak prodal byt na s   dlišti a společně s manželkou a s   nem se odstěhoval do hor. Mezi kopci bylo krásně, kousek od chalupy zrály brus   nky, mladí kosi a s   korky pos   lovali svá křídla před prvním vzlétnutím a toulaví ps   hlas   tě proháněli s   sly. Sousedé však nové přistěhovalce pos   lali s   láckými řečmi zpět do Prahy. Na podzim se udělalo s   chravo, začal foukat s   lný severní vítr a za chvíli se už z nebe s   pal s   pký sníh. Bylo ho děs   vě mnoho, do hor ani z hor se vůbec nedalo dostat. Nepříjemná s   tuace. Pan Zimník s   ce nebyl automechanik, ale věděl s   rady. Do cisterny svého s   lného has   čského auta nas   pal pos   povou směs a vyrobil tak s   pač, tedy náklaďák, který umí za jízdy s   pat písek na s   lnici, aby neklouzala. Potom sedl za volant, zapnul s   tič, s hlas   tým vrčením nastartoval a zběs   le s   pal. Večer pak nanos   li všichni sousedé do chalupy pana Zimníka domácí s   ry, vína a džus   a pros   li ho, aby se na ně za ty jejich řeči nezlobil.

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM