Diktáty online

Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Naše diktáty mají snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. K dispozici je více než 160 diktátů se zajímavými příběhy.

Pokud máte zájem o klasické diktování s kompletním zápisem, přejděte na mluvené diktáty (nenechte si je ujít, jsou nyní výrazně vylepšeny).

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Psaní i/y

Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova po B   
Vyjmenovaná slova po L   
Vyjmenovaná slova po M   
Vyjmenovaná slova po P   
Vyjmenovaná slova po S   
Vyjmenovaná slova po V   
Vyjmenovaná slova po Z   
Psaní i/y v koncovkách
Koncovky ovi/ovy   
Shoda přísudku s podmětem   
Koncovky všechny: mix
Koncovky přídavných jmen
Koncovky podstatných jmen
Psaní i/y: mix
Různé výskyty I/Y

Podobně znějící

Psaní ě
Psaní bě/bje   
Psaní ě: mix
Psaní mě/mně
Pravopis odvozený od stavby slova
Psaní n/nn   
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova   
Párové hlásky: mix
Délka samohlásek
Délka samohlásek: mix
Spřežky
Přejatá slova
Přejatá slova: mix

Velká písmena

Velká písmena: lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena: místa
Velká písmena: geografie, příroda, vesmír   
Velká písmena: města, části měst, ulice   
Velká písmena: budovy, stavby   

Slovní druhy

Slovní druhy: mix
Skloňování a časování

Čárky a interpunkce

Interpunkce, mezery, zkratky
Interpunkční znaménka
Přímá řeč

Zápis a korektury textů

Zápis textů
Zápis příběhů
Příběh: Příliš mnoho dobrodružství
Příběh: Morbidní story s příchutí šlehačky
Příběh: Výprava k prameni potoka
Příběh: V jeskyni

Ukázky

Vyjmenovaná slova po M

Hloupý nápad

Purkm   str Přem   sl z Nezam   slic vym   slel jednou m   moděk takovou nesm   slnou věc. Aby prý se vym   til konečně všechen hm   z a m   šky, které se neustále ochom   taly kolem domácího sýra, bylo podle něj nutné rozm   stit do všech koutů m   stnosti dva dny staré pom   je. Ten nápad se vym   kal veškerému chápání, ale přesto ho museli sluhové zrealizovat. Po dvou dnech se z domu linul m   rný zápach. Nakonec pán musel uznat, že se zm   lil. Sluhové pak museli celý dům vysm   čit, a tím se zbavili veškerých nežádoucích zvířecích příživníků.

Velká písmena: geografie, příroda, vesmír

Tisíce hvězdiček

Dnes prý je pouhým okem vidět planeta   upiter. Nachází se údajně nízko nad obzorem, hned vedle   itřenky. Sedíme s Ninou na zídce a koukáme na   ebe. Je pěkná zima. Sjíždíme   léčnou   ráhu, naši   alaxii, narážíme na   everní   orunu, je hned nad   astýřem. Poblíž vidíme roztažená křídla   rla. Na druhém konci světelné skluzavky sídlí   asiopea. Sem tam na nás mrkne nějaký ten   eteorit nebo   ružice. Jupiter nikde. Nazítří půjdeme do hvězdárny, abychom viděli i Jupiterovy   ěsíce. Jednou bych chtěl spatřit i   ometu. Ale to se dnes nepodaří. Na zídku skočila kočka. Lekl jsem se. Spadl jsem. Před očima vidím tisíce   vězdiček. A nejsou to ty z oblohy.

Vyjmenovaná slova po B

Pan Crusoe

Rob   nson by rád byl hb   tější. Často se poraní, když přib   jí hřebík ve svém ob   dlí nebo když sb   rá zásoby. Aby si zajistil živob   tí, pěstuje b   liny a chová dobytek. Oblíb   l si zejména b   čí žlázy, b   zoní b   fteky, krabí tyčinky a pečené kob   lky. Nerad zab   jí, ale nab   tá puška je nezb   tná k přežití. Na pustém ostrově není velký blahob   t: žádné b   lé pečivo, žádný b   ograf. Hodiny neodb   její půlnoc a jedinými spoluob   vateli jsou starob   lé bab   ky a divocí b   ložravci.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence