Tetris

Tetris je pravopisná hra inspirovaná známou počítačovou hrou. Dostanete pravidelný příděl padajících slov, která musíte hbitě řadit do správných sloupečků. Když uspějete, postoupíte do dalšího levelu, který je rychlejší a zákeřnější. Kam až se probojujete?

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.Tvarosloví
      Slovní druhy
1
2
3
4
5
6
Spustit
      Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména
           Podstatná jména: rody
1
2
3
4
Spustit
           Podstatná jména: pády
1
2
3
4
5
Spustit
           Podstatná jména: vzory mužského rodu
1
2
3
4
5
6
7
Spustit
           Podstatná jména: vzory ženského rodu
1
2
3
4
Spustit
           Podstatná jména: vzory středního rodu
1
2
3
4
Spustit
           Podst. jména pomnožná, hromadná, látková
1
2
3
4
Spustit
      Mluvnické kategorie a vzory sloves
           Slovesná osoba
1
2
3
4
Spustit
           Slovesný čas
1
2
3
4
Spustit
           Slovesný způsob
1
2
3
4
5
6
Spustit
           Slovesný vzor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Spustit
           Slovesné tvary neurčité
1
2
3
4
Spustit
      Mluvnické kategorie dalších slovních druhů
           Číslovky: druhy
1
2
3
4
Spustit
           Zájmena: druhy
1
2
3
4
5
6
Spustit
           Příslovce: druhy
1
2
3
4
5
Spustit
           Přídavná jména: druhy
1
2
3
4
5
6
Spustit

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM