Podobně znějící

Pravopis odvozený od stavby slova
Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)   

Slovní druhy

Podstatná jména
Skloňování podstatných jmen   
Skloňování slov ve větách
Skloňování podle zadaného pádu a čísla
Přídavná jména
Skloňování přídavných jmen
Stupňování přídavných jmen   
Zájmena
Skloňování zájmen
Skloňování zájmen týž, tentýž   
Skloňování zájmena jenž   
Číslovky
Skloňování číslovek   
Skloňování číslovky dva
Slovesa
Časování sloves
Přechodníky   
Příslovce
Stupňování příslovcí   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence