Vpisování

Cvičení, ve kterém vpisujete do textu slova ve správném tvaru.

Filtr podle ročníku

Podobně znějící

Pravopis odvozený od stavby slova
Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)  
Zobrazit souhrn tématu

Slovní druhy

Podstatná jména
Skloňování podstatných jmen  
Zobrazit souhrn tématu
Skloňování slov ve větách
Skloňování podle zadaného pádu a čísla
Přídavná jména
Skloňování přídavných jmen  
Zobrazit souhrn tématu
Stupňování přídavných jmen  
Zobrazit souhrn tématu
Zájmena
Skloňování zájmen
Skloňování zájmen ve větách
Skloňování zájmen týž, tentýž  
Zobrazit souhrn tématu
Skloňování zájmena jenž  
Zobrazit souhrn tématu
Číslovky
Skloňování číslovek  
Zobrazit souhrn tématu
Skloňování číslovky dva
Slovesa
Slovesný vid  
Zobrazit souhrn tématu
Vidové dvojice
Časování sloves
Časování sloves (slova ve větách)
Časování sloves (samostatná slova)
Přechodníky  
Zobrazit souhrn tématu
Příslovce
Stupňování příslovcí  
Zobrazit souhrn tématu

Čárky a interpunkce

Interpunkce, mezery, zkratky
Zkratky  
Zobrazit souhrn tématu

Slova a jejich význam

Frazémy
Přísloví  
Zobrazit souhrn tématu
Idiomy, ustálená spojení  
Zobrazit souhrn tématu

Čeština jako druhý jazyk

Česká gramatika (ČDJ)
Časování sloves (ČDJ)
Časování slovesa být
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence