Vpisování

Cvičení, ve kterém vpisujete do textu slova ve správném tvaru.

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Podobně znějící

Pravopis odvozený od stavby slova
Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)   

Slovní druhy

Podstatná jména
Skloňování podstatných jmen   
Přídavná jména
Skloňování přídavných jmen
Stupňování přídavných jmen   
Zájmena
Skloňování zájmen
Skloňování zájmen týž, tentýž   
Skloňování zájmen: jež/jenž, nímž, ji/jí,...   
Skloňování zájmena jenž
Číslovky
Skloňování číslovek   
Skloňování číslovky dva
Slovesa
Slovesný čas   
Časování sloves
Přechodníky   
Příslovce
Stupňování příslovcí   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence