Rozbory

Cvičení určené na procvičení stavby slov a vět a na určování slovních druhů. Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách. Můžete řešit více než 500 zadání.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy
Větné členy: podmět, přísudek
Větné členy obecně
Harry Potter
Narnie  Nový obsah
Vinnetou
Rychlé šípy
Simpsonovi
Teorie velkého třesku
Stavba slov
Určování souhlásek a samohlásek
Dělení slov na slabiky  Nový obsah
Předpona, kořen, přípona, koncovka  Nový obsah
Stavba vět
Věta hlavní
Typy vedlejších vět
Druhy vět
Oznamovací, tázací, přací

Tvarosloví

Slovní druhy
Určování podstatných jmen  Nový obsah
Určování přídavných jmen  Nový obsah
Určování zájmen  Nový obsah
Určování sloves  Nový obsah
Určování příslovcí  Nový obsah
Určování slovních druhů
Harry Potter: slovní druhy  Nový obsah
Pán prstenů: slovní druhy
Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména
Podstatná jména: pády   
Určování pádů ve větách  Nový obsah

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Cítím se ...

Frustrovaně Zklamaně Nápaditě Spokojeně Nadšeně

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM