Rozbory

Cvičení určené na procvičení stavby slov a vět a na určování slovních druhů. Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách. Můžete řešit více než 500 zadání.

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy
Podmět a přísudek   
Předmět (větný člen)   
Přívlastek shodný a neshodný   
Příslovečné určení   
Doplněk   
Větné členy obecně
Harry Potter: větné členy
Vinnetou
Narnie
Rychlé šípy
Simpsonovi  Nový obsah
Teorie velkého třesku
Stavba slov
Určování souhlásek a samohlásek
Dělení slov na slabiky   
Určování kořene   
Určování předpony   
Předpona, kořen, přípona, koncovka   
Stavba vět
Věta hlavní   
Poměry mezi hlavními větami   
Vedlejší věty podmětné a předmětné
Vedlejší věty předmětné a doplňkové
Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové
Vedlejší věty příslovečné
VV příslovečná způsobová, místní a časová
Druhy vedlejších vět souhrnně
Druhy vět
Oznamovací, tázací, přací   
Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent   

Tvarosloví

Slovní druhy
Určování podstatných jmen   
Určování přídavných jmen   
Určování zájmen
Určování sloves   
Určování příslovcí
Určování slovních druhů  Nový obsah
Harry Potter: slovní druhy
V pavoučí síti: slovní druhy
Pán prstenů: slovní druhy
Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména
Podstatná jména: pády   
Určování pádů ve větách
Mluvnické kategorie: mix
Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Procvičte si nedávné chyby

Rozbory vět, stavba slov

    Větné členyChyby: 15 Procvičit
    Stavba slovChyby: 6 Procvičit
    Stavba větChyby: 31 Procvičit

Tvarosloví

    Slovní druhyChyby: 6 Procvičit

Naposledy řešené

KdyTémaDosažený štít
13. 1. 2020Druhy vedlejších vět souhrnnělehké
4. 1. 2020Předpona, kořen, přípona, koncovkatěžké
14. 12. 2019Určování podstatných jmenlehké

Nově zvládnuté štíty

KdyTémaDosažený štít
13. 1. 2020Druhy vedlejších vět souhrnnělehké
20. 11. 2019Podmět a přísudeklehké
21. 10. 2019Určování slovních druhůtěžké
4. 1. 2020Předpona, kořen, přípona, koncovkatěžké
5. 9. 2019Větné členy obecněstřední

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM