Rozbory

Cvičení určené na procvičení stavby slov a vět a na určování slovních druhů. Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách. Můžete řešit více než 500 zadání.

Filtr podle ročníku

Slovní druhy

Podstatná jména
Určování podstatných jmen  
Zobrazit souhrn tématu
Podstatná jména: pády  
Zobrazit souhrn tématu
Určování pádů ve větách
Přídavná jména
Určování přídavných jmen  
Zobrazit souhrn tématu
Zájmena
Určování zájmen
Číslovky
Určování číslovek  
Zobrazit souhrn tématu
Slovesa
Určování sloves  
Zobrazit souhrn tématu
Příslovce
Určování příslovcí
Předložky
Určování předložek
Spojky
Určování spojek
Určování slovních druhů  
Zobrazit souhrn tématu
Harry Potter: slovní druhy
V pavoučí síti: slovní druhy
Pán prstenů: slovní druhy
Slovní druhy: mix
Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Určování souhlásek a samohlásek  
Zobrazit souhrn tématu
Dělení slov na slabiky  
Zobrazit souhrn tématu
Určování kořene slova  
Zobrazit souhrn tématu
Určování předpony slova  
Zobrazit souhrn tématu
Předpona, kořen, přípona, koncovka  
Zobrazit souhrn tématu
Větné členy
Podmět a přísudek
Určování podmětu a přísudku
Předmět (větný člen)  
Zobrazit souhrn tématu
Přívlastek shodný a neshodný  
Zobrazit souhrn tématu
Přívlastek shodný
Příslovečné určení  
Zobrazit souhrn tématu
Doplněk  
Zobrazit souhrn tématu
Větné členy obecně
Harry Potter: větné členy
Vinnetou
Narnie
Rychlé šípy
Simpsonovi
Teorie velkého třesku
Stavba vět
Věta hlavní  
Zobrazit souhrn tématu
Více vět hlavních
Poměry mezi hlavními větami  
Zobrazit souhrn tématu
Poměry vedlejších vět  
Zobrazit souhrn tématu
Druhy vedlejších vět
Vedlejší věty podmětné a předmětné  
Zobrazit souhrn tématu
Vedlejší věty předmětné a doplňkové  
Zobrazit souhrn tématu
Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové  
Zobrazit souhrn tématu
Vedlejší věty příslovečné  
Zobrazit souhrn tématu
VV podmínková, příčinná a účelová
VV příslovečná příčinná a účelová
Druhy vedlejších vět souhrnně
Druhy vět
Oznamovací, tázací, přací, rozkazovací  
Zobrazit souhrn tématu
Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent  
Zobrazit souhrn tématu
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence