Rozbory

Cvičení určené na procvičení stavby slov a vět a na určování slovních druhů. Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách. Můžete řešit více než 500 zadání.

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy
Podmět a přísudek
Předmět (větný člen)  Nový obsah
Přívlastek shodný a neshodný  Nový obsah
Příslovečné určení  Nový obsah
Větné členy obecně
Harry Potter
Vinnetou  Nový obsah
Narnie
Rychlé šípy
Simpsonovi
Teorie velkého třesku
Stavba slov
Určování souhlásek a samohlásek
Dělení slov na slabiky
Určování kořene  Nový obsah
Určování předpony  Nový obsah
Předpona, kořen, přípona, koncovka
Stavba vět
Věta hlavní
Typy vedlejších vět
Druhy vět
Oznamovací, tázací, přací

Tvarosloví

Slovní druhy
Určování podstatných jmen
Určování přídavných jmen  Nový obsah
Určování zájmen  Nový obsah
Určování sloves
Určování příslovcí  Nový obsah
Určování slovních druhů
Harry Potter: slovní druhy
V pavoučí síti: slovní druhy
Pán prstenů: slovní druhy  Nový obsah
Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména
Podstatná jména: pády   
Určování pádů ve větách

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM