Rozbory

Cvičení určené na procvičení stavby slov a vět a na určování slovních druhů. Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách. Můžete řešit více než 500 zadání.

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy
Podmět a přísudek  Nový obsah
Předmět (větný člen)
Přívlastek shodný a neshodný
Příslovečné určení
Větné členy obecně
Harry Potter: větné členy  Nový obsah
Vinnetou
Narnie
Rychlé šípy
Simpsonovi
Teorie velkého třesku
Stavba slov
Určování souhlásek a samohlásek
Dělení slov na slabiky
Určování kořene
Určování předpony
Předpona, kořen, přípona, koncovka
Stavba vět
Věta hlavní
Vedlejší věty podmětné a předmětné  Nový obsah
Vedlejší věty předmětné a doplňkové  Nový obsah
Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové  Nový obsah
Vedlejší věty příslovečné
VV příslovečná způsobová, místní a časová  Nový obsah
Druhy vedlejších vět souhrnně  Nový obsah
Druhy vět
Oznamovací, tázací, přací

Tvarosloví

Slovní druhy
Určování podstatných jmen
Určování přídavných jmen
Určování zájmen
Určování sloves
Určování příslovcí
Určování slovních druhů
Harry Potter: slovní druhy
V pavoučí síti: slovní druhy
Pán prstenů: slovní druhy
Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména
Podstatná jména: pády   
Určování pádů ve větách

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM