Rozbory

Cvičení určené na procvičení stavby slov a vět a na určování slovních druhů. Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách. Můžete řešit více než 500 zadání.

Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy
Podmět a přísudek
Předmět (větný člen)
Přívlastek shodný a neshodný
Příslovečné určení
Doplněk  Nový obsah
Větné členy obecně
Harry Potter: větné členy
Vinnetou
Narnie  Nový obsah
Rychlé šípy
Simpsonovi
Teorie velkého třesku
Stavba slov
Určování souhlásek a samohlásek
Dělení slov na slabiky
Určování kořene
Určování předpony
Předpona, kořen, přípona, koncovka
Stavba vět
Věta hlavní
Poměry mezi hlavními větami
Vedlejší věty podmětné a předmětné
Vedlejší věty předmětné a doplňkové
Vedlejší věty přívlastkové a příslovečně způsobové
Vedlejší věty příslovečné
VV příslovečná způsobová, místní a časová
Druhy vedlejších vět souhrnně
Druhy vět
Oznamovací, tázací, přací
Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent  Nový obsah

Tvarosloví

Slovní druhy
Určování podstatných jmen   
Určování přídavných jmen   
Určování zájmen
Určování sloves   
Určování příslovcí
Určování slovních druhů
Harry Potter: slovní druhy  Nový obsah
V pavoučí síti: slovní druhy
Pán prstenů: slovní druhy
Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména
Podstatná jména: pády   
Určování pádů ve větách
Mluvnické kategorie: mix
Určování pádů ve větách (různé slovní druhy)

Procvičte si nedávné chyby

Rozbory vět, stavba slov

    Větné členyChyby: 45 Procvičit
    Stavba slovChyby: 35 Procvičit
    Stavba větChyby: 1 Procvičit

Tvarosloví

    Slovní druhyChyby: 27 Procvičit

Naposledy řešené

KdyTémaDosažený štít
25. 11. 2019Příslovečné určenílehké
20. 11. 2019Podmět a přísudeklehké
10. 11. 2019Předpona, kořen, přípona, koncovkatěžké

Nově zvládnuté štíty

KdyTémaDosažený štít
20. 11. 2019Podmět a přísudeklehké
21. 10. 2019Určování slovních druhůtěžké
10. 11. 2019Předpona, kořen, přípona, koncovkatěžké
5. 9. 2019Větné členy obecněstřední

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM