Pexeso

Naše úloha není úplně stejná jako klasické pexeso, ale sdílí s ní základní prvek: hledání dvojic. U nás nejsou kartičky skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě. Odkrývejte správně a odhalíte pěkný obrázek!

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Tvarosloví

Slovní druhy
Určování slovních druhů
Mluvnické kategorie a vzory podstatného jména
Podstatná jména: pády  Nový obsah   
Podstatná jména: vzory mix  Nový obsah
Mluvnické kategorie a vzory sloves
Slovesný vzor  Nový obsah   
Mluvnické kategorie sloves: mix  Nový obsah
Mluvnické kategorie dalších slovních druhů
Zájmena: druhy  Nový obsah   

Slova a jejich význam

Vztahy slov
Slova souznačná (synonyma)  Nový obsah
Slova protikladná (antonyma)  Nový obsah
Význam slov
Význam slov: podstatná jména
Předměty, věci
Předměty: obrázky  Nový obsah
Lidé  Nový obsah
Sport
Móda, jídlo, společnost
Kultura a hudba
Politika, historie
Jazyk a literatura  Nový obsah
Věda, medicína, technika
Význam slov: podstatná jména mix
Význam slov: přídavná jména
Vlastnosti lidí a předmětů  Nový obsah
Význam slov: přídavná jména mix
Význam slov: slovesa
Lidé: akce, vztahy
Frazémy
Přísloví   
Přirovnání
Idiomy, ustálená spojení  Nový obsah
Slova: bonusy
Slovní hrátky a hádanky
Indicie barvy
Indicie čísla
Indicie ovoce, zelenina
Indicie zvířata
Jak se správně jmenují?
Přesmyčky
Slova zastaralá (archaismy)
Slovenská slovíčka
Latinské fráze
Nářečí: brněnský hantec

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM