Přehled
Učitel Návštěvník

Otázky


TémaMíra zvládnutíÚroveň obtížnosti
Y/I Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova B      
1. úroveňSestaveno ze 79 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 107 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 42 jevů
Vyjmenovaná slova L      
1. úroveňSestaveno ze 69 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 43 jevů
 
Vyjmenovaná slova M      
1. úroveňSestaveno ze 90 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 43 jevů
 
Vyjmenovaná slova P      
1. úroveňSestaveno ze 74 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 46 jevů
 
Vyjmenovaná slova S      
1. úroveňSestaveno ze 61 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 52 jevů
 
Vyjmenovaná slova V      
1. úroveňSestaveno ze 71 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 61 jevů
 
Vyjmenovaná slova Z      
1. úroveňSestaveno ze 40 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 29 jevů
 
Y/I Koncovky
Koncovky podstatných jmen – mužský rod      
1. úroveňSestaveno ze 81 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 84 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 73 jevů
Koncovky podstatných jmen – ženský rod      
1. úroveňSestaveno ze 86 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 89 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 78 jevů
Koncovky podstatných jmen – střední rod      
1. úroveňSestaveno ze 46 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 40 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 38 jevů
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)      
1. úroveňSestaveno ze 49 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 40 jevů
 
Koncovky ovi/ovy       
2. úroveňSestaveno ze 39 jevů
 
Koncovky mi/my/ma       
2. úroveňSestaveno ze 35 jevů
 
Shoda přísudku s podmětem      
1. úroveňSestaveno ze 40 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 48 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 53 jevů
Psaní ě
Psaní mě/mně ve slově      
1. úroveňSestaveno ze 51 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 35 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 42 jevů
Mě/mně samostatně (zájmeno já)       
2. úroveňSestaveno ze 63 jevů
 
Psaní bě/bje      
1. úroveňSestaveno ze 43 jevů
  
Psaní vě/vje      
1. úroveňSestaveno ze 49 jevů
  
Zdvojené hlásky
Psaní n/nn      
1. úroveňSestaveno ze 49 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 46 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 60 jevů
Další zdvojené souhlásky (dd,zz,kk,cc, jj...)       
2. úroveňSestaveno ze 50 jevů
 
Jedno versus dvě písmena (c/ts, s/zs, ...)       
2. úroveňSestaveno ze 47 jevů
 
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova      
1. úroveňSestaveno ze 82 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 73 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 74 jevů
Předložky s/z      
1. úroveňSestaveno ze 51 jevů
  
Souhlásky párové (p/b, t/d, ...)      
1. úroveňSestaveno ze 107 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 54 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 39 jevů
Psaní š/č (hlavně v koncovkách), š/ž       
2. úroveňSestaveno ze 56 jevů
 
Přejatá slova, délka samohlásek
Délka samohlásek: u/ú/ů      
1. úroveňSestaveno ze 48 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 37 jevů
 
Délka samohlásek: i/í        
3. úroveňSestaveno ze 34 jevů
Přejatá slova – souhlásky       
2. úroveňSestaveno ze 48 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 36 jevů
Přejatá slova – samohlásky       
2. úroveňSestaveno ze 80 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 63 jevů
Skloňování
Skloňování zájmen (jež/jenž, nímž, ji/jí,...)        
3. úroveňSestaveno ze 38 jevů
Skloňování přídavných jmen       
2. úroveňSestaveno ze 43 jevů
 
Skloňování podstatných jmen       
2. úroveňSestaveno ze 70 jevů
 
Slovesa – podmiňovací (bychom), zvratná (sis)       
2. úroveňSestaveno ze 79 jevů
 
Zkratky a typografie
Zkratky       
2. úroveňSestaveno ze 32 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 35 jevů
Číslovky a mezery        
3. úroveňSestaveno ze 33 jevů
Spřežky       
2. úroveňSestaveno ze 40 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 45 jevů
Velká písmena – lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena – lidé, jména      
1. úroveňSestaveno ze 53 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 67 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 58 jevů
Velká písmena – národy, skupiny osob       
2. úroveňSestaveno ze 36 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 42 jevů
Velká písmena – instituce, organizace        
3. úroveňSestaveno ze 28 jevů
Velká písmena – dny, období, události       
2. úroveňSestaveno ze 38 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 36 jevů
Velká písmena – místa
Velká písmena – geografie, příroda, vesmír       
2. úroveňSestaveno ze 45 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 39 jevů
Velká písmena – státy, oblasti       
2. úroveňSestaveno ze 53 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 54 jevů
Velká písmena – města, části měst, ulice      
1. úroveňSestaveno ze 40 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 49 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 50 jevů
Velká písmena – budovy, stavby      
1. úroveňSestaveno ze 43 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 40 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 51 jevů
Mix témat
Spisovné, nebo nespisovné?      
1. úroveňSestaveno ze 198 jevů
  

  • Každé téma má jednu, dvě nebo tři úrovně obtížnosti.
  • Pokuste se získat co nejlepší výsledek pro každou z nich.
  • Medaile, které můžete získat, jsou uvedeny níže.

rozkoukávání první úspěchy dobrý základ skvěle, mám zvládnuto nadpozemský výkon

Napište nám

Narazili jste na chybu v aplikaci?
Máte nápad na vylepšení?
Uvítali byste rozšíření obsahu?
Zajímá nás všechno, co nám chcete sdělit.

E-mailová adresa (prosím vyplňte, ať Vám můžeme dát vědět odpověď)

Odeslat
NAPIŠTE NÁM