Otázky

Toto je klasické cvičení, kde vybíráte správnou odpověď z nabízených možností. Připravená zadání prověří především znalosti ohledně významu slov a vztahů mezi slovy.

Filtr podle ročníku

Slovní druhy

Podstatná jména
Podstatná jména: rody  
Zobrazit vysvětlení tématu
Podstatná jména: jmenné číslo  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jednotné a množné číslo
Látková, hromadná, pomnožná
Vzory podstatných jmen
Podstatná jména: vzory mužského rodu  
Zobrazit vysvětlení tématu
Podstatná jména: vzory ženského rodu  
Zobrazit vysvětlení tématu
Podstatná jména: vzory středního rodu  
Zobrazit vysvětlení tématu
Přídavná jména
Druhy přídavných jmen  
Zobrazit vysvětlení tématu
Číslovky
Druhy číslovek  
Zobrazit vysvětlení tématu
Slovesa
Slovesná osoba  
Zobrazit vysvětlení tématu
Slovesný rod  
Zobrazit vysvětlení tématu
Slovesný čas  
Zobrazit vysvětlení tématu
Slovesný vzor  
Zobrazit vysvětlení tématu
Slovesný vid  
Zobrazit vysvětlení tématu
Slovesný způsob  
Zobrazit vysvětlení tématu
Příslovce
Druhy příslovcí  
Zobrazit vysvětlení tématu
Určování slovních druhů  
Zobrazit vysvětlení tématu

Rozbory vět, stavba slov

Stavba slov
Tvoření slov  
Zobrazit vysvětlení tématu
Větné členy
Přívlastek shodný a neshodný  
Zobrazit vysvětlení tématu
Druhy vět
Oznamovací, tázací, přací, rozkazovací  
Zobrazit vysvětlení tématu
Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent  
Zobrazit vysvětlení tématu

Slova a jejich význam

Vztahy slov
Synonyma (slova souznačná)
Synonyma: podstatná jména
Synonyma: slovesa
Synonyma: přídavná jména a příslovce
Synonyma: mix
Antonyma (slova protikladná)
Antonyma: podstatná jména
Antonyma: slovesa
Antonyma: přídavná jména a příslovce
Antonyma: mix
Vlastnosti slov
Slova citově zabarvená  
Zobrazit vysvětlení tématu
Podstatná jména konkrétní a abstraktní  
Zobrazit vysvětlení tématu
Spisovná a nespisovná slova  
Zobrazit vysvětlení tématu
Slovní zásoba
Lidé
Rodinní příslušníci  
Zobrazit vysvětlení tématu
Povolání
Tituly, hodnosti
Charakteristiky osob
Historické postavy
Pocity, nálady, vlastnosti
Lidé: akce, vztahy (slovesa)
Předměty
Oblečení  
Zobrazit vysvětlení tématu
Školní a kancelářské pomůcky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Kuchyňské potřeby  
Zobrazit vysvětlení tématu
Hudební nástroje  
Zobrazit vysvětlení tématu
Nářadí  
Zobrazit vysvětlení tématu
Zájmy
Sport  
Zobrazit vysvětlení tématu
Sportovní vybavení (obrázky)
Sportovní pojmy (popis)
Jídlo a vaření
Cestování, turistika
Svět kolem nás
Dům, části domu, nábytek
Město
Budovy a stavby: obrázky
Dopravní prostředky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Dopravní prostředky (obrázky)
Dopravní prostředky a součástky
Popisná slova
Vlastnosti a popisy předmětů
Vlastnosti a popisy lidí
Slova: bonusy
Slova zastaralá (archaismy)
Slovenská slovíčka
Nářečí: brněnský hantec

Čtení

Poznávání písmen
Velká písmena na začátku slov
Malá písmena na začátku slov
Čtení slov
Čtení slov: velká písmena
Čtení: třípísmenná slova, velká písmena
Čtení: dvouslabičná slova, velká písmena
Čtení: trojslabičná slova, velká písmena
Čtení: souhláskový shluk, velká písmena
Čtení: dlouhá slova, velká písmena
Čtení slov: velká písmena mix
Čtení slov: malá písmena
Čtení: třípísmenná slova, malá písmena
Čtení: dvouslabičná slova, malá písmena
Čtení: trojslabičná slova, malá písmena
Čtení: souhláskový shluk, malá písmena
Čtení: dlouhá slova, malá písmena
Čtení slov: malá písmena mix

Literatura

Jazykové a literární pojmy
Literární žánry
Gramatika: pojmy
Sloh: pojmy
Jazykové prostředky  
Zobrazit vysvětlení tématu
Jazykové prostředky: pojmy
Jazykové prostředky: určování ukázek
Jazykovědné obory
Jazykové a literární pojmy: mix

Čeština jako druhý jazyk

Čeština pro ukrajinsky mluvící
Česká abeceda
Latinka a cyrilice
Slovíčka (čeština a ukrajinština)
Základní slovíčka (основні слова)
Barvy (кольори)
Čísla (числа)
Zájmena (займенники)
Čas: měsíce (Час: місяці)
Čas: další pojmy (Час: інші значення)
Jídlo, nápoje (їжа, напої)
Základní slovíčka (основні слова): mix
Lidé (люди)
Rodina, lidé (сім’я́, люди)
Části těla (Частини тіла)
Oblečení (Одяг)
Zaměstnání (професі)
Pocity, nálady (Почуття, настрій)
Lidé (люди): mix
Příroda (приро́да)
Ovoce a zelenina (Фрукти та овочі)
Zvířata na farmě (Тварини з ферми)
Zvířata v lese (Лісові звірі)
Exotická zvířata (Екзотичні тварини)
Počasí (погода)
Příroda (приро́да): mix
Věci a místa (предмети та міста)
Škola, školní pomůcky (школа, канцелярії)
Školní předměty (шкільні предмети)
Dopravní prostředky (транспортний засіб)
Dům, části domu (Будинок, частини будинку)
Město (Місто)
Krajina, svět (Краєвид, світ)
Věci a místa (предмети та міста): mix
Slovesa (дієслова)
Základní slovesa (Основні дієслова)
Pohybová slovesa (Дієслова руху)
Činnosti v domácnosti (домашня робота)
Komunikace (спілкування)
Slovesa (дієслова): mix
Přídavná jména (прикме́тник)
Základní přídavná jména (основні прикметники)
Vlastnosti lidí (характеристики людей)
Vlastnosti předmětů (властивості речей)
Přídavná jména (прикме́тник): mix
Fráze (čeština a ukrajinština)
Základní fráze (Основні фрази)
Otázky (питання)
Česká gramatika (ČDJ)
Rody podstatných jmen (ten, ta, to)
Ten, ta, to: základní slovíčka
Ten, ta, to: škola
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence