PřehledMateriály
UčitelNávštěvník

Otázky


TémaMíra zvládnutíÚroveň obtížnosti
Y/I Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova B Video     
1. úroveň 87 jevů
 
2. úroveň 110 jevů
 
3. úroveň 76 jevů
Vyjmenovaná slova L      
1. úroveň 80 jevů
 
2. úroveň 64 jevů
 
Vyjmenovaná slova M      
1. úroveň 100 jevů
 
2. úroveň 86 jevů
 
Vyjmenovaná slova P      
1. úroveň 82 jevů
 
2. úroveň 63 jevů
 
Vyjmenovaná slova S      
1. úroveň 68 jevů
 
2. úroveň 80 jevů
 
Vyjmenovaná slova V      
1. úroveň 102 jevů
 
2. úroveň 155 jevů
 
Vyjmenovaná slova Z      
1. úroveň 40 jevů
 
2. úroveň 48 jevů
 
Y/I Koncovky
Koncovky podstatných jmen – mužský rod      
1. úroveň 81 jevů
 
2. úroveň 84 jevů
 
3. úroveň 73 jevů
Koncovky podstatných jmen – ženský rod      
1. úroveň 89 jevů
 
2. úroveň 96 jevů
 
3. úroveň 68 jevů
Koncovky podstatných jmen – střední rod      
1. úroveň 47 jevů
 
2. úroveň 77 jevů
 
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)      
1. úroveň 49 jevů
 
2. úroveň 60 jevů
 
Koncovky ovi/ovy       
2. úroveň 59 jevů
 
Koncovky mi/my/ma       
2. úroveň 55 jevů
 
Shoda přísudku s podmětem Video     
1. úroveň 40 jevů
 
2. úroveň 48 jevů
 
3. úroveň 53 jevů
Psaní ě
Psaní mě/mně ve slově       
2. úroveň 80 jevů
 
3. úroveň 48 jevů
Mě/mně samostatně (zájmeno já) Video      
2. úroveň 63 jevů
 
Psaní bě/bje      
1. úroveň 63 jevů
  
Psaní vě/vje      
1. úroveň 69 jevů
  
Zdvojené hlásky
Psaní n/nn      
1. úroveň 49 jevů
 
2. úroveň 46 jevů
 
3. úroveň 60 jevů
Další zdvojené souhlásky (dd,zz,kk,cc, jj...)       
2. úroveň 70 jevů
 
Jedno versus dvě písmena (c/ts, s/zs, ...)       
2. úroveň 47 jevů
 
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova      
1. úroveň 82 jevů
 
2. úroveň 73 jevů
 
3. úroveň 74 jevů
Předložky s/z      
1. úroveň 117 jevů
  
Souhlásky párové (p/b, t/d, ...)      
1. úroveň 107 jevů
 
2. úroveň 54 jevů
 
3. úroveň 39 jevů
Psaní š/č (hlavně v koncovkách), š/ž       
2. úroveň 56 jevů
 
Přejatá slova, délka samohlásek
Délka samohlásek: u/ú/ů      
1. úroveň 71 jevů
 
2. úroveň 80 jevů
 
Délka samohlásek: i/í        
3. úroveň 34 jevů
Přejatá slova – souhlásky       
2. úroveň 48 jevů
 
3. úroveň 36 jevů
Přejatá slova – samohlásky       
2. úroveň 80 jevů
 
3. úroveň 63 jevů
Skloňování
Skloňování zájmen (jež/jenž, nímž, ji/jí,...)        
3. úroveň 38 jevů
Skloňování přídavných jmen       
2. úroveň 43 jevů
 
Skloňování podstatných jmen       
2. úroveň 56 jevů
 
3. úroveň 53 jevů
Slovesa – podmiňovací (bychom), zvratná (sis)       
2. úroveň 79 jevů
 
Zkratky a typografie
Zkratky       
2. úroveň 32 jevů
 
3. úroveň 35 jevů
Číslovky a mezery        
3. úroveň 33 jevů
Spřežky       
2. úroveň 40 jevů
 
3. úroveň 45 jevů
Velká písmena – lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena – lidé, jména      
1. úroveň 80 jevů
 
2. úroveň 91 jevů
 
3. úroveň 59 jevů
Velká písmena – národy, skupiny osob       
2. úroveň 66 jevů
 
3. úroveň 69 jevů
Velká písmena – instituce, organizace        
3. úroveň 93 jevů
Velká písmena – dny, období, události       
2. úroveň 78 jevů
 
3. úroveň 64 jevů
Velká písmena – místa
Velká písmena – geografie, příroda, vesmír       
2. úroveň 83 jevů
 
3. úroveň 62 jevů
Velká písmena – státy, oblasti       
2. úroveň 87 jevů
 
3. úroveň 72 jevů
Velká písmena – města, části měst, ulice      
1. úroveň 58 jevů
 
2. úroveň 63 jevů
 
3. úroveň 53 jevů
Velká písmena – budovy, stavby      
1. úroveň 67 jevů
 
2. úroveň 55 jevů
 
3. úroveň 56 jevů
Mix témat
Spisovné, nebo nespisovné?      
1. úroveň 198 jevů
  

  • Každé téma má jednu, dvě nebo tři úrovně obtížnosti.
  • Pokuste se získat co nejlepší výsledek pro každou z nich.
  • Medaile, které můžete získat, jsou uvedeny níže.

rozkoukávání první úspěchy dobrý základ skvěle, mám zvládnuto nadpozemský výkon

Napište nám

Narazili jste na chybu v aplikaci?
Máte nápad na vylepšení?
Uvítali byste rozšíření obsahu?
Zajímá nás všechno, co nám chcete sdělit.

E-mailová adresa (prosím vyplňte, ať Vám můžeme dát vědět odpověď)

Odeslat
NAPIŠTE NÁM
Umíme anglicky Umíme matiku