Přehled
Učitel Návštěvník

Otázky


TémaMíra zvládnutíÚroveň obtížnosti
Y/I Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova B Nová zadání     
1. úroveňSestaveno ze 79 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 107 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 42 jevů
Vyjmenovaná slova L      
1. úroveňSestaveno ze 69 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 43 jevů
 
Vyjmenovaná slova M      
1. úroveňSestaveno ze 90 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 43 jevů
 
Vyjmenovaná slova P      
1. úroveňSestaveno ze 74 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 46 jevů
 
Vyjmenovaná slova S      
1. úroveňSestaveno ze 61 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 52 jevů
 
Vyjmenovaná slova V      
1. úroveňSestaveno ze 71 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 61 jevů
 
Vyjmenovaná slova Z      
1. úroveňSestaveno ze 40 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 29 jevů
 
Y/I Koncovky
Koncovky podstatných jmen – mužský rod      
1. úroveňSestaveno ze 81 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 84 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 74 jevů
Koncovky podstatných jmen – ženský rod      
1. úroveňSestaveno ze 86 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 89 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 78 jevů
Koncovky podstatných jmen – střední rod Nová zadání     
1. úroveňSestaveno ze 46 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 40 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 38 jevů
Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý)      
1. úroveňSestaveno ze 49 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 40 jevů
 
Koncovky ovi/ovy       
2. úroveňSestaveno ze 39 jevů
 
Koncovky mi/my/ma       
2. úroveňSestaveno ze 35 jevů
 
Shoda podmětu s přísudkem      
1. úroveňSestaveno ze 40 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 48 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 53 jevů
Psaní ě
Psaní mě/mně ve slově Nová zadání     
1. úroveňSestaveno ze 51 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 35 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 42 jevů
Mě/mně samostatně (zájmeno já)       
2. úroveňSestaveno ze 63 jevů
 
Psaní bě/bje      
1. úroveňSestaveno ze 43 jevů
  
Psaní vě/vje      
1. úroveňSestaveno ze 49 jevů
  
Zdvojené hlásky
Psaní n/nn Nová zadání     
1. úroveňSestaveno ze 49 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 46 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 60 jevů
Další zdvojené souhlásky (dd,zz,kk,cc, jj...)       
2. úroveňSestaveno ze 50 jevů
 
Jedno versus dvě písmena (c/ts, s/zs, ...)       
2. úroveňSestaveno ze 47 jevů
 
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova Nová zadání     
1. úroveňSestaveno ze 82 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 73 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 75 jevů
Předložky s/z      
1. úroveňSestaveno ze 51 jevů
  
Souhlásky párové (p/b, t/d, ...) Nová zadání     
1. úroveňSestaveno ze 107 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 54 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 39 jevů
Psaní š/č (hlavně v koncovkách), š/ž       
2. úroveňSestaveno ze 56 jevů
 
Přejatá slova, délka samohlásek
Délka samohlásek: u/ú/ů      
1. úroveňSestaveno ze 48 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 37 jevů
 
Délka samohlásek: i/í        
3. úroveňSestaveno ze 34 jevů
Přejatá slova – souhlásky       
2. úroveňSestaveno ze 48 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 36 jevů
Přejatá slova – samohlásky       
2. úroveňSestaveno ze 80 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 63 jevů
Skloňování
Skloňování zájmen (jež/jenž, nímž, ji/jí,...)        
3. úroveňSestaveno ze 38 jevů
Skloňování přídavných jmen       
2. úroveňSestaveno ze 44 jevů
 
Skloňování podstatných jmen       
2. úroveňSestaveno ze 70 jevů
 
Slovesa – podmiňovací (bychom), zvratná (sis)       
2. úroveňSestaveno ze 79 jevů
 
Zkratky a typografie
Zkratky       
2. úroveňSestaveno ze 32 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 35 jevů
Číslovky a mezery        
3. úroveňSestaveno ze 33 jevů
Spřežky Nová zadání      
2. úroveňSestaveno ze 40 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 45 jevů
Velká písmena – lidé, skupiny, organizace, čas
Velká písmena – lidé, jména      
1. úroveňSestaveno ze 53 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 67 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 58 jevů
Velká písmena – národy, skupiny osob       
2. úroveňSestaveno ze 36 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 42 jevů
Velká písmena – instituce, organizace        
3. úroveňSestaveno ze 28 jevů
Velká písmena – dny, období, události Nová zadání      
2. úroveňSestaveno ze 38 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 36 jevů
Velká písmena – místa
Velká písmena – geografie, příroda, vesmír       
2. úroveňSestaveno ze 45 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 39 jevů
Velká písmena – státy, oblasti       
2. úroveňSestaveno ze 53 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 54 jevů
Velká písmena – města, části měst, ulice Nová zadání     
1. úroveňSestaveno ze 40 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 49 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 50 jevů
Velká písmena – budovy, stavby Nová zadání     
1. úroveňSestaveno ze 43 jevů
 
2. úroveňSestaveno ze 40 jevů
 
3. úroveňSestaveno ze 51 jevů
Mix témat
Spisovné, nebo nespisovné?      
1. úroveňSestaveno ze 199 jevů
  

  • Každé téma má jednu, dvě nebo tři úrovně obtížnosti.
  • Pokuste se získat co nejlepší výsledek pro každou z nich.
  • Medaile, které můžete získat, jsou uvedeny níže.

rozkoukávání první úspěchy dobrý základ skvěle, mám zvládnuto nadpozemský výkon

Napište nám

Narazili jste na chybu v aplikaci?
Máte nápad na vylepšení?
Uvítali byste rozšíření obsahu?
Zajímá nás všechno, co nám chcete sdělit.

E-mailová adresa (prosím vyplňte, ať Vám můžeme dát vědět odpověď)

Odeslat
NAPIŠTE NÁM