Psaní i/y: Psaní i/y v koncovkách

Shoda přísudku s podmětem

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Slovní druhy: Příslovce

Určování příslovcí

Druhy příslovcí

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky v souvětí: věty vložené

Čárky v souvětí s více větami

Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Přímá a nepřímá řeč

Číslovky a mezery

Zkratky

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence