Český jazyk: 4. střední škola

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 

Psaní i/y: Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova: mix

Podobně znějící: Pravopis odvozený od stavby slova

Tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

Slovní druhy: Příslovce

Určování příslovcí

Druhy příslovcí

Čárky a interpunkce: Čárky v souvětí

Čárky v souvětí souřadném

Čárky v souvětí: věty vložené

Čárky v souvětí s více větami

Čárky a interpunkce: Interpunkce, mezery, zkratky

Přímá a nepřímá řeč

Číslovky a mezery

Zkratky

Rozbory vět, stavba slov: Stavba slov

Předpona, kořen, přípona, koncovka

Rozbory vět, stavba slov: Druhy vět

Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent

Slova a jejich význam: Slovní zásoba

Povolání

Tituly, hodnosti

Charakteristiky osob

Bájné bytosti

Pocity, nálady, vlastnosti

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Lidé: mix

Oblečení

Sport

Jídlo a vaření

Móda, společnost

Vlastnosti a popisy lidí

Popis umění

Přídavná jména: popis světa, věda

Kultura a umění

Politika a historie

Ekonomika

Věda, medicína, technika

Paronyma: přídavná jména

Slova zastaralá (archaismy)

Slovenská slovíčka

Latinské fráze

Nářečí: brněnský hantec

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence