Příprava na maturitu z českého jazyka a literatura

Přejít na: rozcestník k maturitě, přípravu k maturitě z matematiky, přípravu k maturitě z anglického jazyka

Tento rozcestník nabízí přehled vybraných cvičení vhodných pro přípravu na maturitní zkoušku, především na společnou státní část maturity. Cvičení jsou roztříděna do kategorií, které odpovídají oficiálnímu katalogu požadavků k maturitě. Systém Umíme obsahuje i další cvičení, která mohou být pro přípravu užitečná. V tomto přehledu jsme vybrali ta cvičení, která považujeme pro přípravu na maturitní zkoušku za nejužitečnější.

  1. Pravopis
  2. Pravopis: hledání chyb v textu, čárky
  3. Slovotvorba a morfologie
  4. Syntaktická analýza vět
  5. Slovní zásoba, význam slov
  6. Porozumění textu
  7. Česká a světová literatura
  8. Jazykové a literární pojmy

1. Pravopis

Rychlé opakování napříč různými oblastmi pravopisu. Vybrány jsou ty partie, které často dělají problémy, a průřezová cvičení pro jednotlivé pravopisné jevy.

RozhodovačkaShoda přísudku s podmětem
RozhodovačkaPsaní n/nn
RozhodovačkaPsaní s/z na začátku slova
RozhodovačkaSlova zakončená na -icí a -ící
RozhodovačkaSpřežky
RozhodovačkaVyjmenovaná slova: mix
RozhodovačkaKoncovky všechny: mix
RozhodovačkaPravopis odvozený od stavby slova: mix
RozhodovačkaPárové hlásky: mix
RozhodovačkaPravopis přejatých slov: mix
RozhodovačkaVelká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas
RozhodovačkaVelká písmena: mix místa

2. Pravopis: hledání chyb v textu, čárky

Průřezová cvičení na pravopis, ve kterých je úkolem najít chyby v textu, příp. doplnit čárky do vět.

KorektorBajky a povídky Úlohy
KorektorMaturitní diktát Úlohy
VtipyVtipy pokročilé Úlohy
VtipyVtipy těžké Úlohy
ČárkyHolcová: I města mají vši
ČárkyAdams: Stopařův průvodce po Galaxii

3. Slovotvorba a morfologie

Skupina témat zabývajících se analýzou slov a jajich tvarů.

OtázkyUrčování slovních druhů
RozboryPředpona, kořen, přípona, koncovka
OtázkyTvoření slov
Krok po krokuMluvnické kategorie sloves
RozřazovačkaSlovesný vid
VpisováníSkloňování slov ve větách
VpisováníSkloňování číslovky dva
RozboryUrčování pádů ve větách
VpisováníStupňování přídavných jmen
VpisováníStupňování příslovcí
VpisováníSkloňování zájmen ve větách
VpisováníSkloňování zájmen týž, tentýž
VpisováníSkloňování zájmena jenž
RozhodovačkaSkloňování a časování: mix

4. Syntaktická analýza vět

Procvičování k tématům souvisejícím s rozbory vět: určování větných členů, analýza vět jednoduchých i souvětí.

RozboryVětné členy obecně
RozborySimpsonovi
RozboryTeorie velkého třesku
RozboryPoměry mezi hlavními větami
RozboryPoměry vedlejších vět
RozboryDruhy vedlejších vět souhrnně
Krok po krokuRozbory vět jednoduchých
RozhodovačkaGrafy vět jednoduchých
Krok po krokuRozbory souvětí
RozhodovačkaGrafy souvětí podřadných
RozhodovačkaGrafy souvětí souřadných

5. Slovní zásoba, význam slov

Bohatá slovní zásoba a znalost přesného významu slov je velmi důležitá nejen pro maturitní zkoušku. V rámci maturity se využívá v dílčích úlohách (význam pojmenování) i v rámci porozumění delšímu textu.

OtázkySynonyma: mix
OtázkyAntonyma: mix
RozhodovačkaPřídavná jména: popis světa, věda
OtázkyCharakteristiky osob
OtázkyTituly, hodnosti
RozhodovačkaEkonomika
RozhodovačkaParonyma: přídavná jména
Slova ve větáchEkonomika

6. Porozumění textu

Práce s textem je důležitou součástí maturitní zkoušky. Následující cvičení nabízí procvičení na textech různých typů.

Čtení s porozuměnímImaginární slova Úlohy
Čtení s porozuměnímPříbalové letáky Úlohy
Čtení s porozuměnímSpisovatelé Úlohy
Čtení s porozuměnímBásně Úlohy
Čtení s porozuměnímKlimatické změny Úlohy

7. Česká a světová literatura

Následující cvičení nabízí procvičení základních faktografických znalostí z české a světové literatury.

RozhodovačkaČeská literatura 19. století
RozhodovačkaČeská literatura v 1. polovině 20. století
RozhodovačkaČeská literatura po roce 1950
RozhodovačkaHlavní díla české literatury
RozhodovačkaČeští spisovatelé
PexesoHlavní díla české literatury
RozhodovačkaSvětová literatura do 18. století
RozhodovačkaSvětová literatura v 19. století
RozhodovačkaSvětová literatura ve 20. století
RozhodovačkaHlavní díla světové literatury
RozhodovačkaSvětoví spisovatelé
PexesoHlavní díla světové literatury

8. Jazykové a literární pojmy

Součástí maturitní zkoušky je ji aplikace znalostí literární teorie na text. K tomu je potřeba dobře znát jednotlivé pojmy.

OtázkyLiterární žánry
RozhodovačkaPřiřazení žánru k ukázce
OtázkyGramatika: pojmy
OtázkySloh: pojmy
OtázkyJazykové prostředky: pojmy
RozhodovačkaJazykové prostředky
OtázkyJazykovědné obory
OtázkyJazykové a literární pojmy: mix
RozhodovačkaJazykové a literární pojmy: mix
PexesoJazykové a literární pojmy: mix
Slova ve větáchJazykové a literární pojmy: mix
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence