Čtení s porozuměním

Přečtěte si krátký text a odpovězte na několik otázek, které testují porozumění. Můžete se začíst do krátkých úryvků z článků nebo do některého z našich krátkých a vtipných příběhů. Pozor, vybraný text můžete řešit pouze jednou v daný den.

Vodoměrka  »
Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Úlohy
Krystaly

Přehled

Liška Adélavyřešeno 0 z 8
Doktor Nápadvyřešeno 0 z 5
Texty o obrázcíchvyřešeno 0 z 9
Bajkyvyřešeno 0 z 7
Karas a Pedrovyřešeno 0 z 5
Ufon ztracen ve městěvyřešeno 0 z 5
Příběhy plné příslovívyřešeno 0 z 4
Příběhy ze Zverimexuvyřešeno 0 z 5
České pověstivyřešeno 0 z 5
Řecké bájevyřešeno 0 z 8
Články, rozhovory, názory Ivyřešeno 0 z 7
Požírač snůvyřešeno 0 z 8
Detektivní příběhy s plánkyvyřešeno 0 z 5
Wikipedievyřešeno 0 z 8
Jazykové prostředkyvyřešeno 0 z 5
Populárně naučné textyvyřešeno 0 z 8
Články, rozhovory, názory IIvyřešeno 0 z 7
Imaginární slovavyřešeno 0 z 8
Klimatické změnyvyřešeno 0 z 7

Celkem vyřešeno: 0 z 124

Přehled krystaly

Liška Adélazískáno 0 z 24
Doktor Nápadzískáno 0 z 15
Texty o obrázcíchzískáno 0 z 27
Bajkyzískáno 0 z 21
Karas a Pedrozískáno 0 z 15
Ufon ztracen ve městězískáno 0 z 15
Příběhy plné příslovízískáno 0 z 12
Příběhy ze Zverimexuzískáno 0 z 15
České pověstizískáno 0 z 15
Řecké bájezískáno 0 z 24
Články, rozhovory, názory Izískáno 0 z 21
Požírač snůzískáno 0 z 24
Detektivní příběhy s plánkyzískáno 0 z 15
Wikipediezískáno 0 z 24
Jazykové prostředkyzískáno 0 z 15
Populárně naučné textyzískáno 0 z 24
Články, rozhovory, názory IIzískáno 0 z 21
Imaginární slovazískáno 0 z 24
Klimatické změnyzískáno 0 z 21

Celkem získáno: 0 z 372

Liška Adéla

Přečtěte si, koho liška potkala v lese. Krátké a jednoduché příběhy se zvířátky.

Doktor Nápad

Doktor Nápad radí různým věcem s jejich problémy. Krátký text a dvě kontrolní otázky.

Texty o obrázcích

Zadání tvoří obrázek a krátký doprovodný text. Dobře čtěte i prohlížejte.

Bajky

Klasické La Fontainovy bajky, ve kterých se zvířata chovají jako lidé. Zadání jsou i s ilustracemi.

Karas a Pedro

Princ Karas a kozel Pedro jdou za princeznou a cestou je čeká řada zajímavých dobrodružství.

Ufon ztracen ve městě

Ufon se dostal do města a je z toho chudák celý zmatený. Dokážete si udělat jasno v tom, co se kolem něj děje?

Příběhy plné přísloví

Krátké příběhy, ve kterých postavy nešetří příslovími. Dokážete pochopit, co jimi myslí?

Příběhy ze Zverimexu

Ve zverimexu U Granule se občas dějí podivuhodné příhody. Čtete pozorně, ať přesně pochopíte, co se vlastně stalo.

České pověsti

Známé české pověsti, stručně převyprávěné, s otázkami na děj i význam slov.

Řecké báje

Klasické řecké báje, stručně převyprávěné, s ilustracemi.

Články, rozhovory, názory I

Výběr ze skutečných článků z tisku, snadnější texty.

Požírač snů

Přemýšleli jste někdy o tom, co se vám děje v hlavě, když usnete? Jsou vaše sny v bezpečí? Právě na tyto otázky vám příběh Požírače snů přinese odpověď.

Detektivní příběhy s plánky

Inspektorka Pukavá se vydává na vyšetřování. Prostudujte plán situace a odhalte, co se přesně stalo.

Wikipedie

Encyklopedické texty: vybrané ukázky z Wikipedie.

Jazykové prostředky

Nebojte se cizoslovných názvů a zkuste odhalit různé jazykové prostředky v konkrétních ukázkách. Není to zas tak náročné.

Populárně naučné texty

Populárně naučné texty z tisku i z webu.

Články, rozhovory, názory II

Výběr ze skutečných článků z tisku, náročenější texty.

Imaginární slova

V těchto textech jsou použita zcela smyšlená slova. O to více však prověří, jak důkladně umíte číst...

Klimatické změny

Cvičení na interpretaci odborných textů a grafů. Vybrané ukázky ze Souhrnné zprávy k Páté hodnotící zprávě Mezivládního panelu změny klimatu (IPCC) a z webu faktaoklimatu.cz.

Ukázky

Ufon ztracen ve městě

Velvyslanectví

Grin5X byl ufon, který nešťastnou náhodou docestoval do jednoho pozemského městečka. Procházel ulicemi a náhle uviděl velikou stavbu. Nečněla nijak vysoko, zato byla velmi rozlehlá a měla placatou střechu.

„Hurá, taková přistávací plocha, tu by mohlo mít vesmírné velvyslanectví,“ pomyslel si Grin5X a vešel dovnitř. Všude chodili obyvatelé Země a vkládali z takřka nekonečných regálů do svých pojízdných nádob věci rozličných tvarů, barev a vůní.

„No jasně, shání tu vybavení na vesmírný let,“ zaradoval se Grin5X a aby nevypadal podezřele, dal si do své krabice na kolečkách hromadu oranžových koulí a bílých válečků s dírou uprostřed. Poté přistoupil k pásové kontrole, kde pípaly přístroje, které jistě automaticky kontrolovaly cestující.

Lidé ve frontě se velmi divili, proč nějaký blázen v masce ufona vykládá na pás tak podivnou kombinaci věcí.

České pověsti

O Libuši a Přemyslovi

Libuše byla dobrá vládkyně a skvěle dokázala řešit pře mezi lidmi. Jednou se však dva sousedé přeli o pole. Poté, co oba muže vyslechla, dala Libuše za pravdu mladšímu z nich. Ten, který prohrál, zrudl vzteky a zařval: „Hanba mužům, kterým žena vládne!“ Libuše zbledla a po chvíli pravila: „Dobře, nevážíte si svobody. Ať vám tedy vládne pevnější mužská ruka toho, koho si vezmu za muže.“ Pak rozkázala, aby se na Vyšehradě shromáždil všechen český lid. Když se tak stalo, pravila: „Dosadit na trůn panovníka je snadné, ale obtížné je najít někoho, kdo by panoval dobře a spravedlivě. Chcete poradit, kde takového najdete?“ Chtěli. Proto pověděla: „Ve Stadicích oře se dvěma volky muž jménem Přemysl. To je váš vévoda. Následujte mého bělouše. Dovede vás k němu.“ Její oř vyrazil a poselstvo za ním. Třetího dne na Přemysla narazili. Zrovna oral pole. Poslové k němu přistoupili a pověděli mu: „Pusť voli, obleč si roucho a pojď s námi. Zvolili jsme si tě za panovníka.“ Na to Přemysl pověděl poslům: „Přišli jste moc brzo. Kdybych to pole stihl doorat, nebyl by nikdy v České zemi hlad. Ale takhle…“ Pak se Přemysl ve vsi rozloučil se svým rodem, oblékl si krásné roucho a přes rameno přehodil lýčené střevíce, které nosíval. To aby jeho potomci pamatovali na svůj původ. Když dojeli na Vyšehrad, slavila se svatba. Až tam se Přemysl s Libuší prořekli, že se poznali kdysi na Budči ve škole.

Doktor Nápad

Hodiny

U babičky doma se porouchaly staré nástěnné hodiny, takové ty s čísly na okraji a s velkou a malou ručičkou. Jednou ráno se prostě porouchaly a nešly. Tudíž nemohly ani dojít za doktorem, a proto přišel on k nim.

Velká ručička smutně povídá: „Pane doktore, to je hrozné, jsme rozbité! Už nikdy nebudeme ukazovat správný čas!“

Doktor Nápad se zamyslel a odpověděl hodinám: „Ale vy přece každý den dvakrát správný čas ukazujete! Je na vás osm hodin a osm hodin je přeci jednou ráno a jednou večer správný čas.“

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat