Podobně znějící


« Na přehled témat

Podtémata

Psaní ě
              Psaní mě/mně ve slově Více 
              Mě/mně (zájmeno já) Více 
              Psaní bě/bje Více 
              Psaní vě/vje Více 
              Psaní ě: mix
Zdvojené hlásky
              Psaní n/nn Více 
              Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ... Více 
              Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ... Více 
              Zdvojené hlásky: mix
Párové hlásky
              Psaní s/z na začátku slova Více 
              Předložky s/z Více 
              Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ... Více 
              Psaní š/č, š/ž
              Párové hlásky: mix
Délka samohlásek
              Délka samohlásek: u/ú/ů Více 
              Délka samohlásek: i/í Více 
              Délka samohlásek: mix
Spřežky
Přejatá slova
              Přejatá slova: souhlásky Více 
              Přejatá slova: samohlásky Více 
              Přejatá slova: mix

Diktáty online

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Podobně znějící
Psaní ě
Psaní bě/bje   
Psaní ě: mix
Psaní mě/mně
Zdvojené hlásky
Psaní n/nn   
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova   
Párové hlásky: mix
Délka samohlásek
Délka samohlásek: mix
Spřežky
Přejatá slova
Přejatá slova: mix


Ukázka

Doplňovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Podobně znějící
Psaní ě
Psaní mě/mně ve slově   
Mě/mně (zájmeno já)   
Psaní bě/bje   
Psaní vě/vje   
Psaní ě: mix
Zdvojené hlásky
Psaní n/nn   
Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...   
Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...   
Zdvojené hlásky: mix
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova   
Předložky s/z   
Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...   
Psaní š/č, š/ž
Párové hlásky: mix
Délka samohlásek
Délka samohlásek: u/ú/ů   
Délka samohlásek: i/í   
Spřežky
Přejatá slova
Přejatá slova: souhlásky   
Přejatá slova: samohlásky   
Přejatá slova: mix


Ukázka

Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.

Podobně znějící
Psaní ě
Mě/mně (zájmeno já)   
Zdvojené hlásky
Psaní n/nn   
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova   


Ukázka

Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.

Podobně znějící
      Psaní ě
           Psaní ě: mix
1
2
3
4
5
6
Spustit
      Zdvojené hlásky
           Zdvojené hlásky: mix
1
2
3
4
5
Spustit
      Párové hlásky
           Párové hlásky: mix
1
2
3
4
5
Spustit

Střílečka

Hra na rychlost: vybíráte správné možnosti dřív, než vám uletí.

Podobně znějící
      Psaní ě
           Psaní mě/mně ve slově
1
2
3
4
5
Spustit
           Psaní ě: mix
1
2
3
4
5
6
7
Spustit
      Zdvojené hlásky
           Psaní n/nn
1
2
3
4
5
Spustit
      Párové hlásky
           Psaní s/z na začátku slova
1
2
3
4
5
6
7
Spustit

Územíčka

Hra pro více hráčů. Odpovídáte na otázky a bojujete s ostatními o území. Je důležitá nejen správnost, ale i rychlost.

Podobně znějící
Psaní ě
Psaní ě: mix
Zdvojené hlásky
Zdvojené hlásky: mix
Párové hlásky
Párové hlásky: mix
Přejatá slova
Přejatá slova: mix

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Podobně znějící
Psaní ě
Psaní mě/mně ve slově   
Mě/mně (zájmeno já)   
Psaní bě/bje   
Psaní vě/vje   
Psaní ě: mix
Zdvojené hlásky
Psaní n/nn   
Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...   
Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...   
Zdvojené hlásky: mix
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova   
Předložky s/z   
Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...   
Psaní š/č, š/ž
Párové hlásky: mix
Délka samohlásek
Délka samohlásek: u/ú/ů   
Délka samohlásek: i/í   
Spřežky
Přejatá slova
Přejatá slova: souhlásky   
Přejatá slova: samohlásky   
Přejatá slova: mix

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Podobně znějící
Psaní ě
Psaní mě/mně ve slově   
Mě/mně (zájmeno já)   
Psaní bě/bje   
Psaní vě/vje   
Psaní ě: mix
Zdvojené hlásky
Psaní n/nn   
Další zdvojené souhlásky: dd, zz, kk, cc, jj, ...   
Jedno versus dvě písmena: c/ts, s/zs, ...   
Zdvojené hlásky: mix
Párové hlásky
Psaní s/z na začátku slova   
Předložky s/z   
Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...   
Psaní š/č, š/ž
Párové hlásky: mix
Délka samohlásek
Délka samohlásek: u/ú/ů   
Délka samohlásek: i/í   
Spřežky
Přejatá slova
Přejatá slova: souhlásky   
Přejatá slova: samohlásky   
Přejatá slova: mix

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM