Krok po kroku – 2. střední škola

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.

Vybrána třída: 2. střední škola (široký výběr)

Tipy pro vás

Rozbory souvětí

Krok po kroku: těžké

Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Shoda přísudku s podmětem   

Slovní druhy

Slovesa
Slovesa: mix
Mluvnické kategorie sloves

Čárky a interpunkce

Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek   
Čárky v souvětí
Čárky: mix
Čárky před a, nebo   
Interpunkce, mezery, zkratky
Přímá a nepřímá řeč   

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy
Podmět a přísudek
Druhy přísudku   
Podmět a přísudek: mix
Druhy podmětu
Stavba vět
Poměry mezi hlavními větami   
Druhy vedlejších vět souhrnně   
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých
Rozbory souvětí

Ukázky

Rozbory souvětí

„Myslíš, že kdyby tě někdo zahubil, přestaly by se tvé písně šířit?“Kolik přísudků najdeme v souvětí?43Jak zní přísudek v první větě?„myslíš“„ty myslíš“Jak zní přísudek v druhé větě?„zahubil by“„zahubil“Jak zní přísudek ve třetí větě?„přestaly“„přestaly by se šířit“Souvětí se tedy skládá ze 3 vět, protože každý přísudek tvoří jednu větu. První věta je hlavní. Vyberte správnou otázku a odpověď:Koho, co si myslíš? Že kdyby tě někdo zahubil…Koho, co si myslíš? Že by se tvé písně přestaly šířit?Protože jsme si odpověděli třetí větou, je třetí věta přímo závislá na hlavní větě. O jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta podmětná, protože jsme se ptali „koho, co“vedlejší věta předmětná, protože jsme se ptali „koho, co“Vyberte další dvojici vět: větu řídící a větu závislou:Koho, co si myslíš? Že kdyby tě někdo zahubil…Kdy, za jaké podmínky by se tvé písně přestaly šířit? Kdyby tě někdo zahubil.O jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta příslovečná podmínkovávedlejší věta příslovečná časováV souvětí se nachází jedna hlavní věta a dvě věty vedlejší. O jaký druh souvětí se jedná?souvětí souřadnésouvětí podřadnéVyberte správný graf souvětí:

Rozbory souvětí

„Chodba se rozšířila do skalního dómu, jehož strop nedohlédli ani se zapálenou loučí.“Z kolika vět se souvětí skládá?23Jak zní přísudek v první větě?„rozšířila“„rozšířila se“Jak zní přísudek v druhé větě?„nedohlédli“„zapálenou“Pozor, slovo „zapálenou“ není sloveso, ale přídavné jméno, to samostatně nebývá přísudkem. Vztažné zájmeno vždy uvozuje vedlejší větu, druhá věta je tedy vedlejší. Jaký druh?přívlastkovápříslovečná místníDruhá věta je skutečně přívlastková, přívlastek rozvíjí nějaké podstatné jméno z hlavní věty. Jaké jméno konkrétně?„dóm“„strop“Ano, je to jaký dóm? Ten, jehož strop… V souvětí je jedna věta hlavní a jedna vedlejší, o jaký druh souvětí se jedná?souvětí souřadnésouvětí podřadnéVyberte z nabídky správný graf:
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence