Krok po kroku – 2. střední škola

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o jazykových jevech.

Vybrána třída: 2. střední škola (široký výběr)

Psaní i/y

Psaní i/y v koncovkách
Shoda přísudku s podmětem   

Slovní druhy

Slovesa
Slovesa: mix
Mluvnické kategorie sloves

Čárky a interpunkce

Čárky ve větě jednoduché
Čárky ve větě jednoduché: přívlastek, přístavek   
Čárky: mix
Čárky před a, nebo   
Interpunkce, mezery, zkratky
Přímá a nepřímá řeč   

Rozbory vět, stavba slov

Větné členy
Podmět a přísudek   
Druhy podmětu
Druhy přísudku   
Rozbory vět
Rozbory vět jednoduchých
Rozbory souvětí

Ukázky

Rozbory souvětí

„Kdyby byl gentleman, neoslovil by ji, dokud by je někdo nepředstavil.“Vyberte správný přísudek z první věty:„byl by“„byl by gentleman“Vyberte správný přísudek z druhé věty:„neoslovil by“„neoslovil“Vyberte přísudek ze třetí věty:„nepředstavil“„nepředstavil by“Výborně. Teď víme, že se souvětí skládá ze 3 vět, protože obsahuje 3 přísudky. Hlavní věta je věta druhá, s její pomocí určíme vedlejší věty. Hlavní věta je otázka, vedlejší odpověď. Vyberte správnou otázku, na kterou odpovíme první větou:Kdo, co by byl? Byl by gentleman.Za jaké podmínky by ji neoslovil? Za podmínky, že by byl gentleman…Na první vedlejší větu jsme se ptali „za jaké podmínky“, o jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta příslovečná podmínkovávedlejší věta přívlastkováPomocí hlavní věty se zeptejte na třetí větu. V otázce použijte hlavní větu, odpovědí bude věta vedlejší:Jak dlouho by ji neoslovil? Dokud by je někdo nepředstavil.Kdo, co by je nepředstavil? Dokud by je někdo nepředstavil.Na vedlejší větu jsme se ptali „jak dlouho“, o jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta příslovečná časovávedlejší věta předmětnáV souvětí se nachází pouze jedna věta hlavní, o jaký druh souvětí se jedná?souvětí podřadnésouvětí souřadnéVyberte z nabídky správný graf souvětí:

Rozbory souvětí

„Tam, odkud přichází, je nemyslitelné, aby se žena vydala sama do noci bez doprovodu manžela, otce či bratra.“Kolik je v souvětí vět?43Jak jste to poznali?podle počtu čárekpodle počtu přísudkůJak zní první věta?„Tam je nemyslitelné…“„Tam, odkud přicházejí…“Jak zní přísudek v první větě?„je nemyslitelné“„je“Jak zní přísudek v druhé větě?„přichází“„odkud přichází“Jak zní přísudek v třetí větě?„vydala se“„vydala by se“Už víme, kolik je v souvětí vět i jak jsou v souvětí jednotlivé věty umístěny. Nyní najdeme větu hlavní. Je to ta, na kterou se nelze zeptat, naopak, pomocí hlavní věty se ptáme na ostatní věty v souvětí. Vyberte hlavní větu:„… odkud přichází…“„Tam je nemyslitelné…“Vyberte otázku, pomocí které potvrdíme, že věta „odkud přichází“ je vedlejší, tedy otázku, na kterou si odpovíme právě větou „odkud přichází“:„Co je nemyslitelné, aby…?“ „tam, odkud přichází…“„Kde je nemyslitelné, aby…?“ „tam, odkud přichází…“Když otázka zněla „kde“, o jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věty příslovečná místnívedlejší věta příslovečná časováVyberte otázku, pomocí které se zeptáte na druhou vedlejší větu:„Koho, co je nemyslitelné? Aby…“„Kdo, co je nemyslitelné? Aby…“Ptali jsme se prvním pádem, o jaký druh vedlejší věty se jedná?vedlejší věta podmětnávedlejší věta předmětnáProtože je v souvětí jen jedna věta hlavní, jedná se o souvětí:souřadnépodřadnéVyberte správný graf souvětí:
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence