Antonyma (slova protikladná)


Vztahy slov

Cvičení

PexesoOtázky

Antonyma (slova protikladná, opozita) jsou slova opačného, protikladného významu. Slovo může mít více antonym, zejména pokud má více významů. Ne všechna slova mají antonyma (například číslovky a zájmena antonyma nemají).

Příklady antonym:

  • mladý, starý
  • hezký, škaredý
  • trpaslík, obr
  • černý, bílý
  • sestavit, rozebrat
  • mokro, sucho
  • vítězství, porážka

Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Antonyma (slova protikladná)   


Otázky

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Antonyma (slova protikladná)   


NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat